Jutut

Merimiestaidot: Hyvä veneilytapa 7 – Hyvän veneilytavan yleiset käytännöt vesillä

Vesillä liikkumisen ohjeistoon on aikojen saatossa seuloutunut suuri joukko parhaimpia käytäntöjä hyvän veneilytavan perustaksi. Veneilysuuntauksestaan riippumatta jokaisen on syytä omaksua nämä hyväksi koetut käytännöt ja ohjeet turvallisemman sujuvan vesiliikennepelin nimissä.

12.10.2019

KirjoittajaLauri Polón

KuvaajaTimo Utter

Jokaisessa veneessä on sen koosta, tyypistä ja miehistöluvusta riippumatta oltava päällikkö eli kippari, joka viime kädessä vastaa veneen ja sen  miehistön merikelpoisuudesta sekä turvallisuudesta ja kaikesta mitä veneessä tai veneellä tehdään tai jätetään tekemättä.

Kipparin tehtävä on johtaa miehistöä, estää tyhmyyksien tekeminen ja huolehtia siitä, että hyvää veneilytapaa ja säädöksiä noudatetaan. Päällikkö vastaa veneen tapahtumistasekä vesillä kohdatuille muille aluksille että viranomaisille.

Kippari on venekunnan ehdoton johtaja. Kun hän päättää, muut vaikenevat ja toteuttavat hänen päätöksensä. Ehdoton johto- ja komentovastuu  tarkoittaa ja koskee käytännössä lähinnä turvallisuuteen liittyviä asioita, operaatioita ja toimintoja.

Se merkitsee myös sitä, että kipparin on otettava kantaa kaikkiin niihin asioihin, jotka vaikuttavat aluksen ja siinä olevien turvallisuuteen. Siksi  kippariksi tulee valita henkilö, jolla on riittävä pätevyys, tiedot, taidot ja kokemusta tehtävään.

Kuka on sopiva tai sopivin päälliköksi? Ei suinkaan aina veneen omistaja. Itsensä kokemattomaksi tunteva omistaja toimii hyvin viisaasti, jos asettaa veneensä päälliköksi kokeneimman ja pätevimmän miehistöjäsenen kunnes itse kouliintuu tehtävään.

Lue tästä Hyvä veneilytapa -sarjan 7. osa

X