Tilaa
Uutiset

Jettien kieltoalueet hämmentävät

10.08.2023

Kirjoittajaari inkinen

Kuvaajamarkus pentikäinen

Itä-Uudellamaalla, kuten monin paikoin muuallakin vesistöjen äärellä, on kesän aikana ärsyynnytty vesijettien hallitsemattomasta pörräämisestä. Ranta-asukkaat ja muut vesillä liikkujat ovat hermostuneet näennäisen varomattomasti ja ennen kaikkea ranta-asutuksen läheisyydessä tapahtuvasta ajelusta.

Ongelman aiheuttajia eivät ainoastaan ole jettien käyttäjät, sillä tietoa rajoitusalueista on hyvin hankala saada. Osin siksi jeteillä ajetaan myös alueilla, joissa se on kiellettyä, tai rajoitettu väylällä liikkumiseen.

Voimassa olevan lain mukaan Traficom on rajoitusten osalta vastuullinen viranomainen, ja sen mukaan tieto kaikista kielto- ja rajoitusalueista tulisi löytyä Väyläviraston ylläpitämästä kartasta, ja olla kaikkien luettavissa viraston verkkosivuilta.

Valitettavasti tämä ei kuitenkaan ole todellisuus, viraston kartasta löytyy ainoastaan osa voimassa olevista rajoituksista.

Lisää voimassa olevia rajoituksia on nähtävissä kuntien verkkosivuilla. Kuntien omat rajoitusilmoitukset ovat vielä edellisen lain perua, ja ne on yleensä hakemuksesta hyväksynyt maakunnan ELY-keskus.

Tieto kaikista rajoitusalueista ei ole saavuttanut Väylävirastoa, mutta se pyrkii selvittämään eri viranomaisten tekemät rajoituspäätökset ja päivittää omaa karttaansa sitä mukaa, kun tietoa kertyy.

Koska rajoituksia ei ole missään keskitetysti, jetteilijän on hankala tietää kulloisenkin alueen rajoituksia. Periaatteessa ennen liikkeelle lähtöä hänen välttääkseen rajoitusalueita tulisikin perehtyä Väyläviraston karttaan, paikallisen kunnan karttaan ja vielä merikarttaan, johon on merkitty muun muassa luonnonsuojelualueet, joiden alueella jetteily on kiellettyä.

Myös valvovan viranomaisen eli lähinnä merivartioston työtä yksi keskitetty rajoituskartta helpottaisi.

Lue myös nämä

X