Tilaa
Jutut

Lasten suosikkiliivit myyntikiellossa – eivät käännä kellujaa selälleen

Tukes määräsi suositut Hokka Boating- pelastusliivit poistettavaksi markkinoilta viime vuonna. Ne päätyivät myös Vaaralliset tuotteet -rekisteriin. Määräys on herättänyt tyytymättömyyttä.

24.05.2024

Kirjoittajatimo kuukkanen

Kuvaajaotavamedia arkisto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sai 11.6.2020 Hokka Boating XXS -pelastusliivejä koskevan ilmoituksen, jonka mukaan tuote ei täytä standardin SFS-EN ISO 12402-9 vaatimuksia paloturvallisuuden osalta. Virasto valitsi liivin mukaan markkinavalvontaprojektiin.

Tukes testautti liivin Englannissa Fleetwood Testing Laboratoryssa. Testeissä suoritettiin useita osatestejä, kuten paloturvallisuus, erilaisia vetolujuusmittauksia, noste ja kelluntatestejä altaassa.

Hokka Boating XXS on 10–20 kilon painoisille henkilöille luokiteltu pelastusliivi, joka on Boating-malliston toiseksi pienin. Henkilötesteissä laitos käytti painoluokan mukaisia lapsia sekä nukkea, joka painoi 9,54 kg.

Paloturvallisuudessa testauslaitos ei löytänyt huomautettavaa. Sen sijaan se löysi puutteita pelastusliivin epävakaassa kellunta-asennossa kaikilla lapsilla. Selälleen kääntäminen ja varalaita puolestaan hylättiin alle 10-kiloisella nukella, mutta lapsilla nämä hyväksyttiin.

Testitulosten vuoksi Tukes määräsi XXS-liiville markkinoilta poiston ja myyntikiellon 23.5.2023.

Tukes ilmaisee asian Vaaralliset tuotteet -rekisterissä siten, että Hokan pelastusliivi muun muassa ”ei kääntänyt testinukkea kasvot ylöspäin, [ja] varalaidalle asetetut vaatimukset eivät täyttyneet yhdellä kolmesta testinukesta…”.

Tuotteen riskejä Tukesin mukaan ovat ”hukkumisvaara” ja ”muu vaatimustenvastaisuus”.

Elokuussa 2023 Tukes määräsi markkinoilta poiston muillekin Boating-malliston pelastusliiveille. Nämä mallit eivät olleet Tukesin teettämissä markkinavalvontaprojektissa, vaan ne saivat markkinoilta poiston asiakirjojen puutteista. Kyse on dokumentaatiosta, joka osoittaa valmistajan varmistuneen tuotteen turvallisuudesta tyyppitarkastuksella ja valmistuksen aikaisella laadunvarmistuksella.

Nyt kaikki Hokka Boating -mallit on poistettu markkinoilta ja myyntikiellossa.

Tukesin määräämä markkinoilta poisto koskee niitäkin pelastusliivejä, jotka on valmistettu ennen markkinoilta poistoa.

Moni taho on ihmetellyt XXS-liivin testimenetelmiä. Selälleen kääntämisen ja varalaidan vaatimukset täyttyivät painorajan mukaisilla lapsilla, joiden painot olivat välillä 10,24–19,56 kg. Sen sijaan ne eivät täyttyneet nukella, joka painoi 9,54 kg. Tämä siis on alle liivin 10–20 kg painoluokan.

Lasten suosikki

Boating-malliston pelastusliivejä on testattu pariin otteeseen Vene- ja Kippari-lehtien vertailuissa, ja molemmissa ne ovat olleet vertailun kärjessä. Kipparin testissä oli sama Hokka Boating XXS, jonka Tukes hylkäsi testin perusteella. Liivin kellutus- ja kääntöominaisuuksissa ei ollut huomauttamista, vaikkei se ei näissä ominaisuuksissa edustanut testin kärkeä.

Käyttömukavuudessa Hokka oli ylivertainen nerokkaan, kehon muotoihin mukautuvan rakenteensa vuoksi.

Meriturvakeskuksen Pelastautumiskoulutusyksikön kalustopäällikkö Mikael Blomqvist on yllättynyt kuullessaan Tukesin määräämästä markkinoilta poistosta.

”Onkohan kyseessä ollut yksilövika?” on Blomqvistin ensimmäinen reaktio. Hän on toiminut pelastusliivitesteissämme Meriturvan asiantuntijana. Opetushallituksen alaisuudessa toimivan Meriturvan päämäärä on parantaa vesillä liikkujien turvallisuutta ja kouluttaa turvallisuutta lisäävien varusteiden oikeaoppista käyttöä.

”Ei Hokka ole ollut testeissä yhtään huonompi kuin muutkaan”, Blomqvist jatkaa. Hänen mukaansa selälleen kääntäminen on kaikille pelastusliiveille hankala tehtävä.

”Ihmisen olemus, pituus ja vaatetus vaikeuttavat kääntämistä. Kaikissa liiveissä ilmenee samantyyppisiä puutteita”, Blomqvist selittää ja lisää, että tositilanteessa esimerkiksi tuulipuvun housut, tiivis takki, kelluttavat kengät tai ne kaikki yhdessä voivat hidastaa kääntämistä ratkaisevasti.

EN ISO -standardin mukaiset pelastusliivitestit tehdään uimahousuissa, jotta vaatetuksen vaikutukset voidaan minimoida ja testiolosuhteet olisivat tasapuoliset, mutta testausmenetelmä ei vastaa todellista tilannetta. Veneilyvarusteet päällä liivi ei käännä niin hyvin kuin pitäisi.

Hokka-liivien keksijä ja yrityksen toimitusjohtaja Hannu Hokka kertoo värikkäin sanankääntein tuotteensa joutuneen laittoman testausmenetelmän ja vääryyden kohteeksi.

”Pelastusliivi on tehty ihmisille, ei nukelle. Liivi ei käännä nukkea samalla tavalla kuin ihmistä, ja testinukke oli vieläpä alipainoinen”, Hokka jyrisee. Hän katsoo, että XXS-koon liivi toimii CE-asiakirjojen mukaisesti, kun se on painoluokituksen mukaisen ihmisen päällä.

Hokka-liivejä aiemman myyneen Vestekin toimitusjohtaja Mikael Ulfves pitää markkinoilta poistoa kaikin puolin surullisena.

”Vestek myi Hokkaa 20-kertaisesti seuraavaksi suosituimpaan pelastusliiviin verrattuna”, Ulfves ynnää. Muutaman sadan kappaleen vuotuinen myynti kertoo Hokan suosiosta.

”Niitä ei tarvinnut markkinoida, koska äidit kehuivat niitä toisilleen. Kun vene tulee rantaan, lapsi pitää liiviä päällä mielellään vielä laiturilla ja rannallakin.”

”Kerrankin kun suomalaisvalmistaja on onnistunut, hänen liiketoimintansa ja brändinsä on tuhottu leimaamalla tuote hengenvaaralliseksi.”

Ulfves myös rohkaisee Hannu Hokkaa korjaamaan liivien asiakirjoihin liittyvät puutteet.

Kuvituskuva.

Valmistajan selvitykset puutteellisia

Tukesin ylitarkastaja Asta Koivisto toimi esittäjänä Hokan markkinoilta poistossa. Hän perustelee nuken käyttämistä:

”Painoluokan alarajalla olevat lapset ovat niin pieniä, ettei heillä testaaminen ole kaikkien testien osalta eettistä eivätkä testitulokset luotettavia.”

Pieni lapsi ei esimerkiksi osaa esittää mahallaan kelluvaa tajutonta. Lapsi voi hätääntyä, ja testaamiseen liittyy hukkumisvaara.

Sekä Hokka että Ulfves ovat kritisoineet pelastusliivin testaamista alipainoisella nukella.

”Pelastusliivejä koskevien EN ISO -standardien mukaan pelastusliivin tulee täyttää vaatimukset myös 5 prosenttia painoluokan ylä- ja alarajan ulkopuolella. Käytetty nukke mahtuu tuohon toleranssiin. Se on standardinmukainen”, Koivisto toteaa.

Koko mallistoa koskevissa asiakirjaepäselvyyksissä on ollut kaksi kokonaisuutta. Koiviston mukaan toinen niistä liittyy alkuperäiseen tyyppitarkastustodistukseen, toinen pelastusliivejä koskeneen vaatimusten muuttumista, mikä tässä tapauksessa on tarkoittanut valmistuksenaikaista laadunvalvontaa.

Pelastusliivien vaatimukset muuttuivat, koska henkilösuojainasetus päivitettiin 2019. Pelastusliivit siirrettiin suojainluokasta kaksi vaativampaan luokkaan kolme.

”[Sen jälkeen] ilmoitetun laitoksen on pitänyt osallistua tuotannon laadunvarmistukseen”, Koivisto yksilöi. ”Tästä meille ei ole toimitettu näyttöä.”

”Tukes on useaan otteeseen pyytänyt [asiakirjoja] toiminnanharjoittajalta, mutta niitä ei ole meille pyynnöistä huolimatta toimitettu”, Koivisto toteaa.

Ensimmäisen kerran Tukes pyysi tyyppitarkastustodistusta ja paloturvallisuutta koskevaa selvitystä 8.7.2020, mutta valmistajalta saadut selvitykset eivät olleet tyydyttäviä. Tukes osti 19.8.2022 Hokka Boating XXS-liivin ja lähetti sen testattavaksi Englantiin. Päätöksen markkinoilta poistosta Tukes antoi 23.5.2023 eli lähes kolme vuotta ensimmäisestä selvityspyynnöstä.

”Lainsäädännöstä tulevat velvoitteet ovat kaikille samoja, joten yritys, joka ei huolehdi kyseisistä velvoitteista, saa huomattavaa epäreilua kilpailuetua. Tukesin yksi tehtävä on huolehtia, että tasapuoliset kilpailuolosuhteet toteutuvat”, Koivisto perustelee.

Koiviston mukaan tyyppitarkastusta ja laadunvarmistusta koskevat puutteet asiakirjoissa edellyttävät Tukesin linjauksen mukaisesti markkinoilta poistoa.

Tilanne kärjistyy

Avoimena kysymyksenä on edelleen se, miksi Hokka Boating XXS:n selälleen kääntö ei toiminut vaatimustenmukaisesti 9,54-kiloisella nukella, mutta10,24-kiloisella lapsella se toimi. Näiden painoero on 700 grammaa. Jos nukke on standardinmukainen, onko standardissa jotain parannettavaa? Tai poikkeavatko nuken fyysiset ominaisuudet ihmisestä juuri sen verran, ettei testiä voinut hyväksyä?

Joka tapauksessa liivin tuotepuutteet olisivat korjattavissa, osa jopa hyvin helposti. Mikael Ulfvesilla on ratkaisu:

”Jos painoluokka olisi 12–20 kg, suurin ongelma olisi korjattu. Hokan mallistossa olisi edelleen tuote kaiken kokoisille lapsille, sillä Hokka Baby Boating on tarkoitettu alle 15-kiloisille.”

Asiakirjojen puutteiden oikaisu edellyttäisi muun muassa uutta testaamista, valmistuksen laadunvarmistusta ja perusteellista dokumentointia, mutta jos tuote on kunnossa, nuo ovat järjestelykysymys.

Toimitusjohtaja Hokka ottaa omalle ja jälleenmyyjien liiketoiminnalle kohtuuttoman isoa osumaa kieltäytymällä yhteistyöstä Tukesin kanssa. Asioiden selvittelyn ja tuotekehityksen sijaan Hokka on pannut vireille muutoksenhaun Hämeen hallinto-oikeudessa. Tämä syö rahaa ja hermoja.

Näin Tukes kommentoi pelastusliivien sääntelyä

Tasapuolisen kilpailun vuoksi

Ylitarkastaja Asta Koivisto taustoittaa pelastusliivejä koskevaa sääntelyä ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintaperiaatteita. Hän kirjoittaa Vene-lehdelle:

  • Hokan pelastusliivit eivät vastaa henkilönsuojainsääntelyn vaatimuksia testeissä havaittujen puutteiden ja asiakirjojen, jotka osoittavat valmistajan varmistuneen tuotteen turvallisuudesta, osalta. Vaatimustenvastaisten pelastusliivien myyntiä ei voi jatkaa, ennen kuin Hokka huolehtii siitä, että pelastusliivit täyttävät niitä koskevat vaatimukset kaikilta osin.
  • Pelastusliivit ovat tuotteita, joiden tarkoitus on suojata vakavalta vaaralta. Jotta valmistaja voi varmistua siitä, että tuotteet suojaavat käyttäjää vakavalta vaaralta, ovat tyyppitarkastus ja ilmoitetun laitoksen osallistuminen jatkuvaan laadunvarmistamiseen kriittisiä. Tuotteissa, joita käyttävät pienet, jopa uimataidottomat lapset, tämän merkitys korostuu, koska valvonta on pistokokeenomaista.
  • Hokan niin kuin kaikkien muidenkin yritysten on noudatettava lainsäädäntöä ja Tukesin tehtävä on huolehtia, että tasapuoliset kilpailuolosuhteet toteutuvat. Muutoin tilanne olisi kohtuuton lainsäädäntöä noudattavien yritysten kannalta, koska näistä menettelyistä aiheutuu kustannuksia yrityksille.
  • Tuotteiden vaatimuksenmukaisuutta ei voi arvioida sen mukaan, millaisia tuotteet ovat olleet aiemmin tai millaisia muita vastaavia tuotteita on myynnissä, vaan jokaisen myytävän pelastusliivin tulee taata lasten turvallisuus veden varaan jouduttaessa.

Yhteenveto testituloksista

Testitulokset
Sukupuoli Paino Pituus
N 14,2 kg 0,99 cm
N 19,56 kg 1,11 cm
N 17,72 kg 1,05 cm
M 16,09 kg 1,10 cm
M 10,24 kg 0,77 cm
N 12,54 kg 0,84 cm
Nukke 9,54 kg 0,83 cm

 

Testitulokset EN ISO 12402-9:2006+A1:2011 -vaatimusten perusteella
5.5.2.3.2 Vaakasuuntainen vetolujuus Hyväksytty
5.5.2.3.3 Pystysuuntainen vetolujuus Hyväksytty
5.5.2009 Liivin noste Hyväksytty
5.5.2012 Palonkestävyys Hyväksytty
Henkilötestit
5.6.4 Pukemistesti Hyväksytty
5.6.5 Veden tunkeutuminen Hyväksytty
5.6.6.3a Selälleen kääntäminen Hylätty (hyväksytty henkilöllä, hylätty nukella)
5.6.2 Varalaita Määrittelemätön (kaikki tulokset eivät ylittäneet mittausteknistä varmuusmarginaalia)
5.6.6.3c ja 5.6.6.4.4 Kehon kellunta-asento Hyväksytty
5.6.6.3c ja 5.6.6.4.4 Kasvojen kellunta-asento Hyväksytty
5.6.8 Kellunta-asennon vakaus Hylätty
5.6.3 Vedestä nousu Hyväksytty
5.6.9 Nukketestit Hylätty (varalaidan vaatimukset eivät täyttyneet, ei kääntänyt selälleen)
Testitulokset EN ISO 12402-8:2006+A1:2011 -vaatimusten perusteella
5.2 Pilli Hylätty (hihna irtosi liivistä vedossa)
Testitulokset EN ISO 12402-9:2020-vaatimusten perusteella
5.5.7 Kauluksen kahvat Hyväksytty
5.5.8 Vyötäröhihnan kiinnitys Hylätty (vyötäröhihna irtosi soljesta)

 

 

 

 

 

 

Lue myös nämä

X