Tilaa
Jutut

WWF:n raportti soimaa Suomea ja EU:ta: Meriluonto on suojattu vain paperilla

Esimerkkinä puutteista mainitaan muun muassa se, että Suomen viidestä merellisestä kansallispuistosta vain kahdella on olemassa valmiit suunnitelmat siitä, mitä oikeastaan ollaan suojelemassa ja miten se tehdään.

15.09.2019

KirjoittajaJukka Hiiro

Maaiman luonnonsäätiö WWF (World Wide Fund for Nature) moittii tuoreessa raportissaan Suomea meriluonnon suojelun puutteista. Ympäristöjärjestön mukaan Suomella olisi meriluonnon suojelussa paljon parannettavaa.

Esimerkkinä puutteista mainitaan muun muassa se, että Suomen viidestä merellisestä kansallispuistosta vain kahdella on olemassa valmiit suunnitelmat siitä, mitä oikeastaan ollaan suojelemassa ja miten se tehdään.

Maailman luonnonsäätiön ja Sky Ocean Rescuen yhteistyönä koostamasta raportista selviää, että vaikka 12,4 prosenttia EU:n merialueista on virallisesti suojeltu, vain 1,8 prosentille kaikista merialueista on tehty hoidon ja käytön suunnitelma. Havainto on raportin laatijoiden mukaan hälyttävä, sillä vuonna 2020 vähintään kymmenen prosenttia maailman meristä tulisi olla tehokkaan suojelun alaisena. Näin määrittää YK:n luonnon monimuotoisuussopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet.

Suomessa suunnitelmat puuttuvat Selkämeren, Itäisen Suomenlahden ja Tammisaaren kansallispuistoilta, vaikka kaksi viimeistä on perustettu jo 1980-luvulla. Euroopan tasolla tilanne on vielä lohduttomampi, sillä raportin mukaan yhdellätoista EU-maalla ei ole lainkaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa suojelluille merialueille. Kahdeksalla on suunnitelmat alle kymmenelle prosentille suojelluista merialueista. Järjestöjen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että alueet on todellisuudessa suojeltu vain paperilla.

”Merten suojelualueiden tavoitteena on suojella kullekin alueelle tunnusomaisia lajeja ja luontotyyppejä ihmistoiminnan vaikutuksilta. Suojelualueen perustaminen ei kuitenkaan vielä turvaa mitään, jos samalla ei tehdä kattavia suunnitelmia siitä, mitä ja miten on tarkoitus suojella”, sanoo WWF Suomen meriasiantuntija Anna Soirinsuo.

Soirinsuon mukaan Selkämeren, Itäisen Suomenlahden ja Tammisaaren merellisille kansallispuistoille tarvittaisiin nopeasti sekä kattavat hoidon ja käytön suunnitelmat ja niiden toteuttamiseen tarvittava rahoitus.

”Lisäksi Porkkalanniemen ympäristö tulee vihdoin suojella perustamalla alueelle kansallispuisto, johon sisältyvät myös ympäröivät merialueet”, Soirinsuo sanoo tiedotteen mukaan.

Raportti maalaa synkän kuvan myös tämänhetkisten suojelutavoitteiden riittävyydestä. Sen mukaan kymmenen prosentin suojelutaso ei riitä turvaamaan meriluonnon sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. WWF:n mukaan vähintään 30 prosenttia maailman meristä pitäisi saada suojeltua vuoteen 2030 mennessä, kuten myös kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö IUCN on suosittanut. Ensimmäinen askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi kattavien hoidon ja käytön suunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen jo olemassaolevilla suojelualueilla.

”Tämän lisäksi on tärkeää, että kaikki merialueella tapahtuva ihmistoiminta suunnitellaan ekosysteemilähtöisesti. Esimerkiksi laivaväylien suunnittelun, satamien laajentamisen tai tuulipuistojen rakentamisen yhteydessä tulee aina kiinnittää huomiota siihen, että meriluonto pysyy elinvoimaisena”, Soirinsuo sanoo.

Lue myös nämä

X