Tilaa
Uutiset

Viro vaatii ulkomaalaisilta veneilijöiltä vain lippuvaltion vaatimat asiakirjat

22.10.2006

KirjoittajaVenelehti

Virossa säädettiin 3. elokuuta 2006 asetus, jonka mukaan Viron aluevesillä liikkuvilla veneilijöillä tulee veneen rekisteritodistuksen lisäksi olla todistus oikeudesta kuljettaa venettä. On ollut epäselvää, koskeeko vaatimus myös ulkomaalaisia.

Merenkulkulaitoksen veneilyn ylitarkastaja Kimmo Patrakka kertoo, että asetuksesta ja sen valvonnasta on tullut Suomen viranomaisille ristiriitaista tietoa. Tuorein tieto Viron merenkulkulaitokselta Veeteende Ametilta vahvistaa 26.10., että vaatimukset menevät lippuvaltion mukaan eli suomalaisilla aluksilla ei pätevyyskirjoja tarvita.

Merenkulkulaitoksen Viron merenkulkuviranomaisilta saaman vahvistuksen mukaan Viron talous- ja liikenneministeriön 3.8.2006 antamassa asetuksessa huviveneiden käytölle asetettavista vaatimuksista määritellään yleiset vaatimukset huviveneiden käytölle, mm. se, että veneen kuljettajalla tulee olla veneen rekisteritodistus sekä huviveneenkuljettajan pätevyyskirja, jos sellainen meriturvallisuuslaissa vaaditaan.

Viron meriturvallisuuslain 1 § 2 momentissa säädetään, että ”tätä lakia sovelletaan Viron lipun alla purjehtiviin huviveneisiin sekä ulkomaan lipun alla purjehtiviin aluksiin ja huviveneisiin, sikäli kuin tässä laissa niin säädetään”.

Viron merenkulkuviranomaisten ilmoittaman tulkinnan mukaan ulkomaan lipun alla purjehtivilta huviveneiltä vaaditaan, niiden purjehtiessa Viron aluevesillä, ne pätevyyskirjat, joita lippuvaltio vaatii.

Suomalaisten veneiden lippuvaltio on Suomi, joka ei vaadi huviveneen kuljettajalta pätevyyksiä. Merenkulkulaitos kuitenkin suosittelee, että huviveneen kuljettajalla on mukanaan kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja hänen lähtiessään Suomesta Viroon. Veneiden kuljettajille asetetut vaatimukset vaihtelevat maittain. Vaatimukset on syytä selvittää ennen matkalle lähtöä.

viro
Kuvassa Piritan passintarkastus.
Kuva: Risto Nordell

RN 22.10.2006

Lue myös nämä

X