Tilaa
Testit

Vertailussa 16 aurinkopaneelia – Valovirtaa veneeseen

Vene-lehti tutki kuusitoista taipuisaa, veneisiin sopivaa aurinkopaneelia. Paneelien luvatuissa ja todellisissa tehoissa löytyi suuriakin eroja.

14.03.2019

KirjoittajaTomi Peurakoski, Ilkka Herttua ja Jaakko Herttua

KuvaajaMarkus Pentikäinen/Otavamedia


 • Edullisemman hintaluokan paneelit
 • Sunbeam N50JB Nordic Series
 • Sunbeam N100F Nordic Series
 • Activesol 36 Light ASOLL-36P-W0R
 • Activesol 75 Light ASOLL-75P-W0R
 • Sunwind 50W DF Marine Flex
 • Sunwind 100W Gotland Marine Flex
 • Kalliimman hintaluokan paneelit
 • Sunbeam TP56F Tough+ Series
 • Sunbeam TP113F Tough+ Series
 • Activesol 75 Ultra ASOLU-75P-W0R
 • Activesol 90 Ultra ASOLU-90M-W0R
 • Salkkupaneelit
 • Sunwind Solveig 80W
 • Sunwind Solveig 120W
 • Polaroid SP50
 • Polaroid SP100
 • Ebay-paneelit
 • Eco-worthy ECO-L02AM
 • Enjoysolar Eco line ES130M32

Aurinkopaneeleiden käyttö veneiden sähkönlähteenä on lisääntynyt sitä mukaa kun niiden hinta on pudonnut kuluttajaystävällisemmälle tasolle. Yhä edelleen taipumattomat, usein alumiinikehyksillä varustetut paneelit ovat halvempia kuin taipuisat venepaneelit, mutta hintaero on kaventumassa.

Pyysimme maahantuojilta taipuisia venepaneeleita testiämme varten. Jos saatavilla oli useampia mallisarjoja saman merkkisistä paneeleista, otimme myös ne vertailuun mukaan. Tarkoitus oli selvittää, että mitä eroa halvemmilla malleilla on kalliimpien, samanmerkkisten paneelien kanssa – muuta kuin hinta. Yleensä kalliimmat mallit on laminoitu eri lailla kuin halvemmat vastaavat paneelit. Niitä myös markkinoidaan kestävämpinä ja ne kestävät paremmin päälle astumista.

Kaikkiaan saimme vertailutestiimme 14 paneelia, jonka lisäksi hankimme kaksi merkiltään tuntematonta kiinalaispaneelia suoraan Saksan Ebaysta.

Pienempi Ebay-paneeleista (Eco-worthy) hankittiin varta vasten tätä vertailua varten. Isompi paneeleista (Enjoysolar) hankittiin jo viime kesänä, ja se on ollut veneilykäytössä muutaman kuukauden.

Testi tehtiin Solar Simulator Oy:n tiloissa. Taustalla mitataan testialustalle osuvan valon tasaisuutta, ettei mikään kulma paneelista jää hämärämmäksi.

Monikide ja yksikide

Tavallisimmat aurinkopaneelit voidaan jakaa kolmeen ryhmään valmistustapansa mukaan: yksikide-, monikide-, ja ohutkalvoaurinkopaneelit. Venepaneelit ovat käytännössä yksikide- tai monikidepaneeleita.

Yksikidekenno valmistetaan asettamalla sulaan piihin niin sanottu siemenkide, jonka ympärille piiharkko alkaa kasvaa. Piiharkkoa aletaan kasvattaa vetämällä sitä sylinterin muotoiseksi tangoksi. Tanko leikataan sen jälkeen ohuiksi siivuiksi, joista muodostuvat aurinkopaneelin yksittäiset kennot.

Monikidekennojen valmistaminen on hieman halvempaa: sula pii valetaan suoraan harkoiksi, joista leikataan ohuita siivuja. Yksikidepaneelin hyötysuhde, eli kuinka suuri osa aurinkoenergiasta muuttuu sähköenergiaksi, on hieman parempi kuin monikidepaneeleissa, mutta yksikidekennojen pyöreähkö muoto jättää paneeliin enemmän tyhjiä aukkoja kuin neliömäisistä monikidekennoista tehtyihin paneeleihin.

Salkkupaneelit osoittautuivat yllättävän näppäriksi ja tehokkaiksi, ja niistä tuli testiryhmän suosikkeja.

Käytännössä veneolosuhteissa yksikide- ja monikidepaneelin valinta on makuasia. Kummassakin kennotyypissä on sekä hyviä että huonoja puolia, mutta erot jäänevät mitättömän pieniksi, jos veneessä on tarpeeksi asennustilaa paneelille.

”Hyötysuhde voi tulla merkittäväksi valintakriteeriksi, jos paneelien asentamiseen on erittäin vähän tilaa. Eli jos paneeleilla on sama teho, suuremman hyötysuhteen paneeli on pinta-alaltaan pienempi”, muistuttaa mikro- ja nanotekniikan professori Hele Savin Aalto-yliopistosta.

Kennon varjostus vaikuttaa paljon

Käytännössä ainoa merkittävä ja testissämme hyvin esiin tullut ero oli se, että jos monikidepaneelin yksi kenno peittyy esimerkiksi paneelin päälle pudonneen pyyhkeen tai puusta pudonneen vaahteranlehden takia, putoaa myös paneelin sähköntuotto käytännössä nollaan. Näin radikaalia pudotusta ei tapahdu yksikidepaneeleilla. Hele Savinin mukaan itse kennotyyppi ei sinänsä pitäisi vaikuttaa tehopudotukseen, vaan se, miten kennot on kytketty sarjaan.

”Sillä, onko kenno yksikiteinen vain monikiteinen, ei pitäisi olla vaikutusta asiaan. Asiaan vaikuttaa enemmän se teknologia, jolla kennot on kytketty sarjaan, ja millaisia ohitusdiodeja niissä käytetään”, Savin sanoo.

”Voi hyvin olla, että monikiteiset kennot, jotka on halvempia valmistaa, kytketään toisiinsa usein yksinkertaisemmin ja siksi yhdenkin kennon läpi huonosti kulkeva virta rajoittaa koko paneelista saatavaa virtaa. Kyseessä on siis sama ilmiö kuin vanhoissa sarjaan kytketyissä jouluvaloissa, joissa kaikki valot sammuvat, jos yksikin lamppu on rikki”, Savin kertoo.

Sunwindin salkkupaneelien mukana tulee PWM-säädin. Polaroidin salkkupaneeleihin samanlaisen saa noin 50 euron lisähintaan.

Säätimen valinta

Aurinkopaneelin ja akun väliin asennetaan lataussäädin, joka säätää akulle menevää jännitettä ja virtaa akun lataustilanteen mukaan. Säädin suojelee akkua ylilatautumiselta ja tarjoaa akulle optimaalisimman määrän energiaa.

Vanhemmat pulssileveysmodulaatioon (PWM, pulse width modulation) perustuvat huokeat säätimet katkovat akulle menevää virtaa akun lataustilanteen mukaan. Jos akku vaatii latausta, ovat säätimeltä lähtevät pulssit leveämpiä ja akku latautuu. Kun akku on täynnä, ovat pulssit kapeita ja ne toistuvat harvemmin.

Uudemmat MPPT-säätimet (maximum power point tracking) ovat kalliimpia, ja ne käyttävät paremmin hyödykseen paneeleilta tulevaa energiaa ja vertaavat sitä akun jännitetasoon. Ne tutkivat koko ajan, millä jännitteellä ja virralla aurinkopaneelista saadaan suurin teho irti. MPPT-säätimillä saadaan lataustehoa lisättyä selvästi verrattuna PWM-säätimiin. Savonia-ammattikorkeakoulussa tarkastetussa Panu Hyvösen opinnäytetyössä MPPT-säädintä verrataan auton vaihteistoon, jonka tehtävä on saada moottorin tuottama voima siirrettyä renkaille mahdollisimman tehokkaasti ja välttämään moottorin käymistä yli- tai alikierroksilla.

Paneelit testattiin tämän tekoauringon alla. Valaistus kulutti sähkötehoa 30 kilowattia.

Näin mitattiin

Tämä vertailutesti tehtiin erilaisella menetelmällä kuin se, jolla paneeleita virallisesti mitataan. Paneelin takana olevassa tarrassa olevat tiedot on saatu niin kutsutulla flash-mittauksella. Se tarkoittaa, että tutkittavan paneelin yllä laukaistaan auringon spektriä vastaava salamavalo, johon paneeli ehtii reagoida. Näin saadut tulokset merkitään paneelin virallisiin tietoihin.

Meidän tutkimusmenetelmämme (ks. tarkemmin s. 54) eroaa paljonkin virallisista mittauksista, mutta se paljastaa kyllä erot verrattaessa paneeleita keskenään. Kaikki kuusitoista paneelia mitattiin samalla menetelmällä, samalla valaistusteholla, samoilla kuormilla ja samalla MPPT-säätimellä.

Tulokset, jotka saimme mitattaessa paneelien tuottamaa tehoa valolähteen ollessa eri kulmissa, olivat odotettuja. Suurin tehotuotto saatiin aina, kun paneeli oli suorassa 90 asteen kulmassa valon tulosuuntaan nähden. Tuotto alkoi pudota, kun paneeli käännettiin 60 asteen ja lopuksi 30 asteen kulmaan. Tuoton väheneminen oli johdonmukaista eikä yllätyksiä ilmennyt.

Ensimmäisessä varjostuskokeessa paneelin päälle asetettu köysi pienensi paneelien tehoa vain hieman. Usein kyse oli vain yhdestä tai kahdesta watista. Sen sijaan yhden kokonaisen kennon peittäminen aiheutti suurimmat erot paneelien sähköntuotossa. Voi helposti todeta, että jotkut paneelit ovat käytännössä käyttökelvottomia, jos yksi kenno joutuu jostain syystä varjoon, vaikka muu osa paneelista paistattelisi edelleen auringossa.

Kaikki mittaukset tehtiin turhia viivyttelemättä, sillä paneelin lämmetessä sen sähköntuotto pienenee, kuten käy auringon helottaessa veneessä oleviin paneeleihin.

Kaikki mittaukset tehtiin paneelien ollessa noin 25-asteisia, eikä niiden lämpötila ehtinyt nousta kovinkaan montaa astetta mittausten aikana.

Jokainen paneeli mitattiin alustalla 90 asteen, 60 asteen ja 30 asteen kulmassa valonlähteeseen nähden. Salkkupaneelien tehonvähennys kulman pienentyessä noudatti samaa linjaa kuin muidenkin paneelien.

Lämpö laskee tuottoa

Yhden paneelin, eli Sunbeam TF56F:n tehonpudotus lämpötilan kohotessa mitattiin erikseen. Noin kolmenkymmenen asteen lämpötilassa paneeli tuotti 30 wattia tehoa, mutta paneelin oltua testialustalla noin vartin verran oli lämpötila kuumana helottavien lamppujen alla noussut jo noin 70 asteeseen. Samalla tehontuotto oli pudonnut 26 wattiin. On siis selvää, että pudotusta tapahtuu, mutta paneelista riippuu, kuinka jyrkkä pudotus on.

Kehitystä tapahtuu edelleen

Aalto-yliopiston professorin Hele Savinin mukaan piipohjaisten aurinkopaneelien kehitys jatkuu edelleen kiivaana. Paneelien tuotantohinnat laskevat edelleen koko ajan, ja samalla myös niiden hyötysuhteet paranevat. Mitään suurta ja yllättävää hyppäystä kehityksessä ei kuitenkaan ole odotettavissa.

”Piin kanssa kilpailevat teknologiat eivät ole vielä yltäneet kustannuksissa ja stabiilisuudessa piikennojen tasolle, eikä ole varmuutta, yltävätkö ne koskaan”, Hele sanoo.

Mittaukset Mitattu teho suorassa kulmassa (W) Wattia per neliö (W) Teho, kun köysi varjostaa (W) Teho, kun yksi kenno peitetty (W)
Sunbeam N50JB Nordic Series 29 97 27 16
Sunbeam N100F Nordic Series 67 118 65 41
Sunwind 50W DF Marine Flex 32 83 30 9
Sunwind 100W Gotland Marine Flex 63 110 62 18
Activesol 36 Light ASOLL-36P-W0R 20 68 19 1
Activesol 75 Light ASOLL-75P-W0R 50 90 47 6
Sunbeam TP56F Tough+ Series 32 111 32 18
Sunbeam TP113F Tough+ Series 70 123 68 48
Activesol 75 Ultra ASOLU-75P-W0R 32 68 30 9
Activesol 90 Ultra ASOLU-90M-W0R 60 101 59 22
Sunwind Solveig 80W 50 75 49 25
Sunwind Solveig 120W 74 86 72 50
Polaroid SP50 35 72 34 20
Polaroid SP100 62 59 61 50
Eco-worthy ECO-L02AM 27 69 25 5
Enjoysolar Eco line ES130M32 28 37 25 21

Mikä paneeli riittää?

Kun on valitsemassa omaan veneeseen sopivaa aurinkopaneelia, ei paneelin kyljessä lukevasta wattimäärästä voi tehdä juuri minkäänlaisia johtopäätöksiä. Testimme mukaan ilmoitettu teho ja mitattu teho voivat erota toisistaan paljonkin. Esimerkiksi Ebaysta ostamamme 130 watin paneeli antoi vain 28 wattia tehoa paneelista säätimelle. Sitä emme tosin selvittäneet, oliko kyseessä yksittäinen valmistusvika vai ovatko saman sarjan paneelit kaikki huonotehoisia.

Tehontarve riippuu tietysti kulutuksesta. Esimerkiksi venejääkaappi voi mallista ja lämpötilasta riippuen kuluttaa vaikkapa kaksi ampeeria. Vuorokauden aikana virtaa kuluu 48 ampeerituntia (2 A x 24 h).

Halvemman hintaluokan merkkipaneelit taipuvat helpommin kuin kalliimman hintaluokan paneelit. Kuvassa Sunbeam N100F Nordic.

Laskennallisesti 50 watin aurinkopaneeli tuottaa 12 voltin venejärjestelmässä hieman yli 4 ampeeria (I=P/U, eli virta saadaan jakamalla watit volteilla). Tässä tapauksessa paneeli tuottaisi tuota reilun neljän ampeerin virtaa (kesän hämärät tunnit poislaskettuna) noin 12 tuntia vuorokaudessa. Virran kokonaismäärä olisi siten 4 A x 12 h eli 48 Ah – siis sama kuin laskemamme jääkaapin kulutus.

Käytännössä paneelin tuotto ei kuitenkaan tule riittämään, sillä nimellisteho ei vastaa paneelilta lähtevää todellista tehoa. Toisekseen paneelista lähtevä teho siirtyy jääkaappiin akun kautta, ja se nielee osan hyötysuhteesta. Akun varauskykyyn vaikuttaa monta seikkaa, esimerkiksi akkutyyppi, akun ikä ja lämpötila. Jos suuresta paneelitehosta huolimatta sähkö ei tahdo riittää veneen laitteille, kannattaa selvittää, onko akustossa tai johtimissa jotain vikaa.

 

ARVOSANAT Asennettavuus Teho/pinta-ala Hinta/watti Laatuvaikutelma Yleisarvosana
Painoarvo % 10 % 30 % 40 % 20 % 100 %
100W Gotland Marine Flex 8 9 9 8 8,7
N100F Nordic Series 8 10 8 8 8,6
N50JB Nordic Series 8 9 8 8 8,3
75 Light ASOLL-75P-W0R 8 8 8 7 7,8
50W DF Marine Flex 7 8 8 7 7,7
36 Light ASOLL-36P-W0R 8 6 7 7 6,8
TP113F Tough+ Series 9 10 7 9 8,5
90 Ultra ASOLU-90M-W0R 8 9 7 9 8,1
TP56F Tough+ Series 9 9 6 9 7,8
75 Ultra ASOLU-75P-W0R 8 6 5 9 6,4
Solveig 120W 10 8 7 10 8,2
Polaroid SP50 9 7 8 9 8,0
Solveig 80W 10 7 7 10 7,9
Polaroid SP100 9 6 8 9 7,7
ECO-L02AM 5 6 9 6 7,1
Eco line ES130M32 8 4 7 9 6,6

Näin testi tehtiin

Testi suoritettiin Solar Simulator Oy:n tiloissa Turun Littoisissa. Solar Simulator -laboratorio tarjosi testiryhmälle puitteet, mutta itse mittaukset ja testimenetelmien kehittäminen sekä tulosten analysointi tehtiin Vene-lehden ja Tekniikan Maailman toimesta.

Testi pyrittiin rakentamaan sellaiseksi, että se vastaisi mahdollisimman hyvin normaalia veneilytilannetta tavallisena kesäpäivänä. Paneeleihin kytkettiin Victron Energyn SmartSolar MPPT 75/15 -säädin, joka näyttää kännykkäsovelluksessa muun muassa paneeleilta tulevan tehon ja akkuun menevän virran. Järjestelmään kytkettiin myös toinen teho-/kulutusmittari tulosten varmistamiseksi. Säätimen perässä oli lyijyakku, johon oli kytketty Raymarinen yhdeksän tuuman Axiom-näyttö sekä 65 watin kuormitusvastus kuluttamaan sähköä. Tärkeintä oli pitää huolta siitä, että paneelit latasivat akkua koko ajan, eikä akku tullut missään vaiheessa täyteen, sillä se olisi vääristänyt testin tuloksia.

Testissä käytetty valopatteristo vastasi auringon spektriä, ja valotehoa oli kauniin kesäpäivän verran, 950 wattia per neliömetri. Auringonvalolamppuja oli 25 kappaletta, joista jokainen oli 1,2 kilowatin tehoinen. Kaikkiaan paneeleita valaistiin siis 30 kilowatin sähköteholla. Käytännössä se vastaa noin kuuden keskimääräisen sähkökiukaan yhteistehoa. Koko sähköteho ei tosin tietenkään muutu valoksi, vaan osa muuttuu myös lämmöksi, mikä huomattiin hyvin testin edetessä.

Ennen testiä valon jakautuvuus mitattiin. Sillä varmistettiin, että mittausalue oli tasaisesti valaistu, eikä mikään kulma testipaneeleista saanut vähemmän valoa kuin toinen.

Ensimmäisessä mittauksessa simuloitiin paneeleihin 90 asteen kulmasta paistavaa aurinkoa. Tuolloin paneelien tuotto on parhaimmillaan, ja siihen tulee paneelien asennuksessa pyrkiä. Toinen mittaus tehtiin, kun paneelin ja valolähteen kulma oli 60 astetta, ja kolmas mittaus kun kulma oli 30 astetta.

Viimeiseksi mitattiin varjojen vaikutus paneelien tuottoon. Ensimmäinen varjotesti oli köyden asettaminen paneelin pinnalle diagonaalisesti kulmasta kulmaan. Toisessa varjotestissä asetettiin kämmen yhden kennon päälle. Se vastaa suurin piirtein esimerkiksi vaahteran lehden putoamista paneelin päälle.

Loppuarvostelu

EDULLISEMMAN HINTALUOKAN PANEELIT

Sunwind 100W Marine Flex Gotland

Suositushinta: 235 €
Maahantuoja: Sunwind Gylling Oy
Pituus 105,9 cm, leveys 53,9 cm, paino 2,35 kg, nimellisteho 100W, max latausvirta 5,89 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja Sunwind Gylling AB Ruotsi, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, ei liittimiä.

ARVIO Sunwind 100W on 30 kennon yksikidepaneeli. Paneelissa on 6 mm purjerenkaat kulmissa. Sähköjohtojen liitosrasia nousee noin kaksi senttiä paneelin pintaa korkeammalle. Paneelin rakenteessa ei ole moittimista ja rakenne vaikuttaa laadukkaalta. Kiiltävä ja kirkas pinta on märkänä liukas.

Paneelin teho/pinta-alasuhde on hyvä, vaikka liitosrasian ympärillä on iso vapaa alue. Tuotettujen wattien hinta on joukon edullisimpia. Varjonsietokyky on hyvä köysitestissä, mutta tehontuotto putoaa kennoa peitettäessä kolmasosaan.

Kiitämme Halvat watit, hyvä teho/pinta-alasuhde.
Moitimme Kiiltävä pinta liukas märkänä.

Pisteet 8,7 VENE TESTIVOITTAJA 2019

Sunbeam N100F Nordic

Suositushinta: 279 €
Maahantuoja: Pronav Oy 

Pituus 105,2 cm, leveys 54,2 cm, paino 1,8 kg, nimellisteho 100W, max latausvirta 5,71 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja Sunbeam System Ruotsi, kiinnitys liimaus, ei reikiä, kaapeli litteä, ei liittimiä.

ARVIO Sunbeam N100F on suorakaiteen muotoinen 32 kennon yksikidepaneeli. Litteät sähköjohdot tulevat kansiasennusta ajatellen kätevästi paneelin takaa. Kevyessä ja taipuisassa paneelissa ei ole purjerenkaita kulmissa, vaan se kiinnitetään esimerkiksi liimaamalla. Kiiltävä ja kirkas pinta on märkänä liukas. Paneeli on rakenteeltaan laadukkaan tuntuinen ja ulkomuodoltaan tyylikäs.

Paneelilla on erinomainen teho/pinta-alasuhde ja tuotetun watin hinta edullinen. Paneelin teho ei laske köyden varjostaessa ja yksittäistä kennoa peitettäessäkin vain kohtuullisesti.

Kiitämme Huokeita watteja, kohtuullinen ero luvatuissa ja mitatuissa tehoissa, hyvää varjonsietokykyä, erinomainen teho/pinta-alasuhde.
Moitimme Kiiltävä pinta märkänä liukas.

Pisteet 8,6

Sunbeam N50JB Nordic

Suositushinta: 155 €
Maahantuoja: Pronav Oy

Pituus 53,4 cm, leveys 56 cm, paino 0,9 kg, nimellisteho 50W, max latausvirta 2,84 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja Sunbeam System Ruotsi, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, MC4-liittimet.

ARVIO Sunbeam N50JB on pienikokoinen ja nelikulmainen yksikidepaneeli, jossa on 16 piikennoa.

Sähköjohdot lähtevät eri suuntiin paneelin päällä olevasta pitkulaisesta liitososasta. Kevyessä ja taipuisassa paneelissa on viiden millimetrin purjerenkaat kulmissa. Kiiltävä ja kirkas pinta on märkänä liukas. Paneeli on rakenteeltaan laadukkaan tuntuinen.

Paneelin mitattu teho on 29 wattia, jolloin watin hinnaksi tulee kohtuullinen hieman yli viisi euroa. Köyden varjostus ei laske tuottoa, mutta kennon peittäminen puolittaa mitatun huipputehon.

Kiitämme Hyvä peruspaneeli, kohtuullista wattihintaa
Moitimme Kiiltävä pinta märkänä liukas.

Pisteet 8,3

Activesol 75 Light ASOLL-75P

Suositushinta: 240 €
Maahantuoja: Meriel Oy

Pituus 66,8 cm, leveys 83,6 cm, paino 1,35 kg, nimellisteho 75W, max latausvirta 4,09 A, tyyppi monikidepaneeli, valmistusmaa Puola, valmistuttaja Activesol, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, MC4-liittimet.

ARVIO Activesol 75 on suorakaiteen muotoinen monikidepaneeli, jossa on 35 piikennoa.

Paneelissa on 10 mm reiät kulmissa ilman vahvistavaa purjerengasta. Piikennojen väliset liitoskiskot ovat kennojen päällä näkyvissä. Rakenne on joustava ja kevyt, mutta hieman heppoinen. Kiiltävä ja kirkas pinta on märkänä liukas, joka tulee huomioida paneelin asennuspaikkaa valittaessa.

Paneeli tuottaa 50 wattia ja sen wattihinta on edullinen. Varjonsietokyky köysitestissä on hyvä, mutta tuotto putoaa kennoa peitettäessä 50 watista kuuteen wattiin.

Kiitämme Kohtuullinen ero luvatussa ja mitatussa tehossa, edullista wattihintaa.
Moitimme Tehon pudotus kennoa peitettäessä, kiiltävä pinta liukas märkänä, kiinnitysreikiä ei ole vahvistettu purjerenkailla.

Pisteet 7,8

Sunwind 50W DF Marine Flex

Suositushinta: 149 €
Maahantuoja: Sunwind Gylling Oy

Pituus 69 cm, leveys 56 cm, paino 1,2 kg, nimellisteho 50W, max latausvirta 2,94 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja Sunwind Gylling AB Ruotsi, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, ei liittimiä.

ARVIO Sunwind 50W on pienikokoinen 32-kennoinen yksikidepaneeli. Paneelissa on testin suurikokoisin sähköjohtojen liitosrasia. Asennuspaikka on valittava niin, ettei rasiaan lyö jalkaansa tai köydet tartu siihen. Kiinnityksessä käytettäviä reilunkokoisia 10 mm purjerenkaita on kuusi kappaletta. Rakenteeltaan paneeli on tukeva ja melko jäykkä. Lisäksi kirkas pinta on liukas märkänä. Paneeli sai testiryhmässä kehuja tyylikkäästä ulkonäöstä.

Paneeli tuottaa 32 watin tehon ja on wattihinnaltaan edullinen. Teho ei laske köyden varjostaessa, mutta kennon peittäminen romahduttaa sähköntuoton.

Kiitämme Hyvät kiinnityspisteet, tyylikäs ulkonäkö, edullinen wattihinta.
Moitimme Isokokoinen liitosrasia, kiiltävä pinta liukas märkänä.

Pisteet 7,7

Activesol 36 Light ASOLL-36P

Suositushinta: 175 €
Maahantuoja: Meriel Oy

Pituus 35,6 cm, leveys 82,3 cm, paino 0,81 kg, nimellisteho 36W, max latausvirta 1,98 A, tyyppi monikidepaneeli, valmistusmaa Puola, valmistuttaja Activesol, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, MC4-liittimet.

ARVIO Activesol 36 on suorakaiteen muotoinen monikidepaneeli, jossa on 35 piikennoa.

Paneelissa on 10 mm reiät kulmissa ilman vahvistavaa purjerengasta ja paneelin rakenne on kevyt ja joustava, mutta hieman heppoinen. Kiiltävä ja kirkas pinta on märkänä liukas, joka tulee huomioida paneelin asennuspaikkaa valittaessa. Piikennojen väliset liitoskiskot ovat kennojen päällä näkyvissä.

Puolalaisessa Activesolissa käytetään halvempia monikidekennoja. Paneelin tuotto putoaa 20 watista yhteen wattiin, kun kenno peitetään. Paneelin teho pinta-alaa kohden on heikko ja wattihinta on varsin korkea.

Kiitämme Keveyttä.
Moitimme Varjonsietokykyä, kiiltävä pinta liukas märkänä, kiinnitysreikiä ei ole vahvistettu purjerenkailla.

Pisteet 6,8

KALLIIMMAN HINTALUOKAN PANEELIT

Sunbeam TP113F Tough+

Suositushinta: 619 €
Maahantuoja: Pronav Oy

Pituus 105,4 cm, leveys 53,8 cm, paino 2,0 kg, nimellisteho 113W, max latausvirta 6,07 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja Sunbeam System Ruotsi, kiinnitys liimaus, ei reikiä, kaapeli litteä, ei liittimiä.

ARVIO Sunbeamin kestävä Tough-malli on 32 kennon yksikidepaneeli. Litteät sähköjohdot tulevat paneelin takaa ja helpottavat kansiasennusta. Paneelissa ei ole purjerenkaita kulmissa, vaan se asennetaan esimerkiksi liimaamalla. Karhennettu, hieman matta pinta ei ole liukas märkänäkään. Paneeli on laadukkaan oloinen. Taivutettaessa tosin kuului laminoidusta rakenteesta voimakasta rapinaa, joten paneelin turhaa taivuttelua kannattaa välttää.

Paneelille mitattiin vertailun paras teho/pinta-alasuhde, mutta hinta tuotettua wattia kohden nousee yli kahdeksaan euroon. Paneelin varjonsietokyky on hyvä.

Kiitämme Paras teho/pinta-alasuhde, liukastumista estävä karhennettu pinta, matalana ei nouse asennustasosta.
Moitimme Watin hinta melko korkea.

Pisteet 8,5

Activesol 90 Ultra ASOLU-90M

Suositushinta: 450 €
Maahantuoja: Meriel Oy

Pituus 119,1 cm, leveys 50 cm, paino 2,3 kg, nimellisteho 90W, max latausvirta 4,39 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Puola, valmistuttaja Activesol, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, MC4-liittimet.

ARVIO Activesol 90 on suorakaiteen muotoinen yksikidepaneeli, jossa on peräti 40 piikennoa. Paneelissa on lasikuitumainen kova ja jäykkä pohjarakenne jonka päällä on kohokuvioitu muovi. Paneeli taipuu jäykkyytensä takia sivusuunnassa vain vähän, joten tämä tulee huomioida kaarevalle pinnalle asennussuuntaa valittaessa. Paneelin kulmissa on 9 mm reiät ilman vahvistavia purjerenkaita.

Paneeli on laadukas ja tehontuotoltaan hyvä. Sähköä syntyy 60 wattia ja varjonsietokyky on hyvä. Wattihinta kohoaa korkeaksi 7,50 euroon.

Kiitämme Karhennettu pinta estää liukastumista, hyvää varjonsietokykyä, tehontuottoa.
Moitimme Reikien vahvikkeet puuttuvat, korkeahkoa wattihintaa.

Pisteet 8,1

Sunbeam N56F Tough+

Suositushinta: 349 €
Maahantuoja: Pronav Oy

Pituus 53,9 cm, leveys 53,6 cm, paino 1,0 kg, nimellisteho 56W, max latausvirta 3,07 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja Sunbeam System Ruotsi, kiinnitys liimaus, ei reikiä, kaapeli litteä, ei liittimiä.

ARVIO Sunbeamin pienikokoinen kestävä Tough-malli on nelikulmainen 16 kennon yksikidepaneeli. Litteät sähköjohdot lähtevät paneelin takaa, jolloin johtoasennuksen voi tehdä näkymättömästi alustan läpi. Paneelissa ei ole purjerenkaita kulmissa, vaan se asennetaan esimerkiksi liimaamalla. Karhennettu, hieman matta pinta ei ole liukas märkänäkään. Paneeli on laadukkaan oloinen. Taivutettaessa tosin kuului laminoidusta rakenteesta rapinaa.

Paneelin mitattu teho on 32 wattia ja teho/pinta-alasuhde on hyvä. Korkea hinta nostaa wattihinnan yli kymmenen euroon. Köyden varjostus ei aiheuta tehon laskua, mutta kennon peittäminen pudottaa tuoton puoleen.

Kiitämme Hyvää varjonsietokykyä köysitestissä, karhennettu pinta estää liukastumista, matalana ei nouse asennustasosta.
Moitimme Korkeaa wattihintaa.

Pisteet 7,8

Activesol 75 Ultra ASOLU-75P

Suositushinta: 460 €
Maahantuoja: Meriel Oy

Pituus 65,3 cm, leveys 78,5 cm, paino 1,96 kg, nimellisteho 75W, max latausvirta 4,09 A, tyyppi monikidepaneeli, valmistusmaa Puola, valmistuttaja Activesol, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, MC4-liittimet.

ARVIO Activesol 75 ASOLU sisältää 35 monikidekennoa. Piikennojen väliset liitoskiskot ovat kennojen päällä näkyvissä. Paneelissa on lasikuitumainen kova ja jäykkä pohjarakenne, jonka päällä on kohokuvioitu muovi. Paneelin kulmissa on 9 mm reiät ilman vahvistavia purjerenkaita.

Laadukkaasta rakenteestaan huolimatta paneelin sähköntuottokyky ei ole kehuttava, vain 32 wattia. Aurinkosähkön wattihinta on tällä paneelilla tuotettuna vertailun korkein.

Kiitämme Karhennettu pinta estää liukastumisia.
Moitimme Kallein wattihinta, tehontuotto pinta-alaa kohden välttävä.

Pisteet 6,4

SALKKUPANEELIT

Sunwind Solveig 120W

Suositushinta: 475 €
Maahantuoja: Sunwind Gylling Oy

Pituus taitettuna 56 cm, leveys 44 cm, pituus avattuna 152,8 cm, leveys 56 cm, paino 2,7 kg, nimellisteho 120W, max latausvirta 6,47 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja Sunwind Gylling AB, Ruotsi, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, hauenleuat. PWM-säädin sisältyy.

ARVIO Sunwind Solveig 120W on salkkumallinen aurinkopaneeli. Kolmeosaisessa paneelissa on 10 mm metalliset purjerenkaat kulmissa ja sivuilla. Kätevät kiinniommellut kallistustuet sijaitsevat paneelielementtien takana. Salkkupaneelin mitat on ilmoitettu kiinnitysläppä avattuna, sillä läppä on oltava avattuna, jotta kaikkia kiinnityspisteitä voidaan käyttää. Paneelin mukana tulee lataussäädin hauenleukaliittimin. Laatuvaikutelma on erinomainen.

Paneeli tuottaa 74 wattia eli tulos on testiryhmän korkein. Paneeli kestää hyvin varjostusta. Wattihinta kohoaa korkeaksi yli kuuden euron.

Kiitämme Monikäyttöisyyttä, sisältää kallistustuet, mukana myös pwm-säädin.
Moitimme Korkeahkoa wattihintaa.

Pisteet 8,2

Polaroid SP50

Suositushinta: 199 €
Maahantuoja: Pro Technic Oy
Motonet

Pituus taitettuna 35,5 cm, leveys 29 cm, pituus avattuna 136,9 cm, leveys 35,7 cm, paino 2,3 kg, nimellisteho 50W, max latausvirta 2,8 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja GBT GmBH, Saksa, kiinnitys lenkit, kaapeli pyöreä, Anderson/MC4/DC7909-liittimet.

ARVIO Polaroid SP50 on salkkumallinen aurinkopaneeli, jossa paneeli on jaettu neljään osaan. Paneelissa kuusi hihnalenkkiä reunoissa. Salkkupaneelin mitat on ilmoitettu kiinnitysläppä avattuna. Paneeliin on keväällä saatavissa vastaavanlainen säädin lisävarusteena kuin Sunwindin salkkupaneeleissa. Laatuvaikutelma ei aivan yltänyt Sunwindin tasolle.

Polaroid SP50:n mitattu teho vastasi parhaiten valmistajan ilmoittamaa tehoa. Tehoa mitattiin 35 wattia ja paneeli sietää hyvin myös varjostusta.

Kiitämme Monikäyttöisyyttä, monipuolisia liittimiä, varjonsietokykyä.
Moitimme Ei moitittavaa.

Pisteet 8,0

Sunwind Solveig 80W

Suositushinta: 335 €
Maahantuoja: Sunwind Gylling Oy

Pituus taitettuna 56 cm, leveys 44 cm, pituus avattuna 118,5 cm, leveys 56 cm, paino 2,0 kg, nimellisteho 80W, max latausvirta 4,31 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja Sunwind Gylling AB, Ruotsi, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, hauenleuat. PWM-säädin sisältyy

ARVIO Sunwind Solveig 80W on salkkumallinen aurinkopaneeli. Kaksiosaisessa paneelissa on 10 mm metalliset purjerenkaat kulmissa ja sivuilla. Suuntausta helpottavat kätevät kiinniommellut kallistustuet ovat paneelien takana. Salkkupaneelin mitat on ilmoitettu kiinnitysläppä avattuna, sillä läppä on oltava avattuna, jotta kaikkia kiinnityspisteitä voidaan käyttää. Paneelin mukana tulee lataussäädin hauenleukaliittimin. Rakenteiden ja työn laatuvaikutelma on erinomainen.

Tehoa paneeli tuottaa avattuna 50 wattia ja se kestää hyvin varjostusta. Wattihinta kohoaa yli kuuden euron.

Kiitämme Monikäyttöisyyttä, sisältää kallistustuet, mukana myös pwm-säädin.
Moitimme Korkeahkoa wattihintaa.

Pisteet 7,9

Polaroid SP100

Suositushinta: 299 €
Maahantuoja: Pro technic Oy
Motonet

Pituus taitettuna 36 cm, leveys 29,5 cm, pituus avattuna 144,2 cm, leveys 72,5 cm, paino 4,2 kg, nimellisteho 100W, max latausvirta 5,6 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja GBT GmBH, Saksa, kiinnitys lenkit, kaapeli pyöreä, Anderson/MC4/DC7909-liittimet.

ARVIO Polaroid SP100 on salkkumallinen aurinkopaneeli. Energiaa tuottavat paneelit on jaettu kahdeksaan osaan. Paneelissa kuusi hihnalenkkiä reunoissa. Salkkupaneelin mitat on ilmoitettu kiinnitysläppä avattuna. Paneeliin on keväällä saatavissa vastaavanlainen säädin lisävarusteena kuin Sunwindin salkkupaneeleissa. Laatuvaikutelma ei aivan yltänyt Sunwindin tasolle.

Testin painavin paneeli tuottaa kuitenkin kohtuuhintaisia watteja. Mitattu teho on 62 wattia ja paneelin varjonsietokyky on hyvä. Wattihinta jää alle viiden euron.

Kiitämme Kohtuuhintaisia watteja, monikäyttöisyyttä, monipuolisia liittimiä.
Moitimme Painavahkoa kokonaisuutta, heikkoa teho/pinta-alasuhdetta.

Pisteet 7,7

EBAY-PANEELIT

Eco-worthy ECO-L02AM

Hinta: 90 €
ebay.de

Pituus 76,8 cm, leveys 51 cm, paino 1,85 kg, nimellisteho 50W, max latausvirta 3,05 A, tyyppi monikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja Yuhuan Solar Energy Source co, kaapeli pyöreä, ei liittimiä.

ARVIO Eco-worthy on pienikokoinen ja suorakaiteen muotoinen monikidepaneeli. Eco-worthy on kaikista muista paneeleista poiketen laminoitu vajaan millin paksuiselle alumiinilevylle, jonka päällä on kirkas muovi. Alumiinilevy on melko jäykkä, joka asettaa oman haasteensa siistille asennukselle kaarevalle pinnalle. Paneelissa ei ole valmiina kiinnitysreikiä, mutta alumiiniin reikien poraaminen on helppoa ja nopeaa. Paneelin ylä- ja alareunaan on jätetty jonkin verran tyhjää tilaa. Paneelin ulkonäkö ja tarkempi tutkistelu eivät herätä suurta luottamusta laadusta.

Edullisen hinnan ansiosta Eco-worthyllä kuitenkin tuotetaan vertailun edullisimmat watit eli wattihinta on 3,33 euroa. Varjonsietokyky on hyvä köysitestissä, mutta kennon varjostuksessa tehontuotto romahtaa.

Kiitämme Halvin hinta watille.
Moitimme Varjonsietokykyä, vaikea asentaa kaarevalle pinnalle, laatuvaikutelma epäilyttävä.

Pisteet 7,1

Enjoysolar ES130M32

Hinta: 200 €
ebay.de

Pituus 142 cm, leveys 53,5 cm, paino 2,5 kg, nimellisteho 130W, max latausvirta 7,4 A, tyyppi yksikidepaneeli, valmistusmaa Kiina, valmistuttaja SolarV, Saksa, kiinnitys reiät, kaapeli pyöreä, MC4-liittimet.

ARVIO Enjoysolarin suorakaiteen muotoisessa yksikidepaneelissa on 40 piikennoa. Paneeli on rakenteeltaan joustava. Paneelin päällä hieman sameasti läpinäkyvä muovikalvo karhennetulla pinnalla ja 10 mm purjerenkaat kulmissa. Paneelin yläreunassa on paljon tyhjää tilaa ja sähköjohtojen liitosrasia on hieman vinossa.

Paneeli on ulkoisesti laadukkaan ja toimivan oloinen, mutta sen tuotto aurinkopaneelina on luvattoman huono. Luvatuista 130 watista saadaan vain alle 30 wattia. Ei tiedetä, onko kyseessä yksittäinen viallinen paneeli. Varjonsietokyky on kohtuullinen.

Kiitämme Karhennettu pinta estää liukastumisen, tyylikäs ulkonäkö.
Moitimme Luvattu ja mitattu teholukema kaukana toisistaan, huonoin teho/pinta-alasuhde.

Pisteet 6,6

Juttu on luettavissa myös Veneen digilehdestä 3/2019.

Lue myös nämä

X