Tilaa
Uutiset

Venerekisteri koskemaan purjeveneitä

21.09.2006

KirjoittajaVenelehti

Suomessa ollaan laajentamassa venerekisteriä. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on vähäisin muutoksin omalta osaltaan hyväksynyt hallituksen lakiesityksen uudesta vesikulkuneuvorekisteristä, jonka piiriin ulotettaisiin vastaisuudessa myös purjeveneet.

Uutta lakia ovat ajaneet ennen kaikkea viranomaiset, merivartiosto ja poliisi. Uusi laki tulisi voimaan 1.10.2007.

Uuden lain perusteella rekisteröitäviksi tulisivat kaikki vesikulkuneuvot, joiden moottoriteho on valmistajan ilmoituksen mukaan 15 kilowattia (20 hv), sekä purje- tai moottoriveneet, joiden pituus valmistajan mukaan on 5,5 metriä. Edelleen rekisterin ulkopuolelle jäävät soutuveneet, purjejollat ja kanootit. Myös viranomaisveneet sekä puolustusvoimain veneet jäävät rekisterin ulkopuolelle. Rekisteriin voidaan kuitenkin ilmoittaa myös vene, joka ei siihen ominaisuuksiensa puolesta kuulu.

Vastaisuudessa rekisteritunnus tulisi seuraamaan venettä koko sen rekisterissäoloajan veneen omistajan kotipaikasta riippumatta. Nythän veneen rekisterinumero määräytyy omistajan kotiläänin perusteella ja hänen muuttaessaan lääniä myös rekisterinumero muuttuu.

Uutta rekisteriä on perusteltu ennen kaikkea vesiliikenteen turvallisuuden kehittämisellä sekä valvonta- ja pelastustoimen tukemisella. Näillä perusteilla esityksessä on katsottu, ettei purjeveneiden jättämiselle sen ulkopuolelle ole perusteita. Etenkin tulli on kaivannut täsmällistä rekisteriä purjeveneistä. Suomen Purjehtijaliiton 9 000–10 000 venettä käsittävää rekisteriä lainlaatijat eivät pidä kattavana. Viranomaisilla ei myöskään ole Purjehtijaliiton venerekisterin käyttöoikeutta.

Aivan sellaisenaan liikenne- ja viestintävaliokunta ei hallituksen esitystä nielaissut. Hallitus oli ujuttamassa lakiin mainintaa polttoaineiden verotuksen valvonnasta venerekisterin avulla. Valiokunta katsoi, että ei ole tarkoituksenmukaista torpedoida dieselpolttoaineen veropoikkeuksen mahdollista jatkoaikaa luopumalla siitä venerekisterilain yhteydessä.

Valiokunta päätti myös siirtymäajan maksuttomuudesta. Mikäli veneenomistaja ilmoittaa veneensä olemassa olevat rekisteritiedot uuteen rekisteriin vuoden kuluessa lain voimaantulosta, toimenpide on maksuton.

AI 21.9.2006

Lue myös nämä

X