Tilaa
Mainos

Vauhtia vesillä

23.02.2022

KirjoittajaKAUPALLINEN YHTEISTYÖ: X-YACHTS

X-on maaginen kirjain, kun puhu-taan purjehduksesta. X-veneillä on maine suorituskykyisinä, kilpailul-lisiin purjehtijoihin vetoavina veneinä. Vanhemmatkin X-mallit menestyvät edelleen kilparadoilla.

X-veneet vetoavat entistä enemmän myös matkapurjehduksen ystäviin. Xc-mallisto on tehty ennen kaikkea matkapurjehduksen ystäville, mutta myös muissa mallisarjoissa suorituskyvyn rinnalle ovat nousseet muka-vuus ja viihtyvyys matkalla.

Vauhti on kuitenkin edelleen X-veneiden dna:n ydintä. Monipuoliset varusteluvaih-toehdot antavat mahdollisuuden korostaa vauhdikkaita ominaisuuksia. Toisaalta ve-neiden merikelpoisuus takaa myös turvalli-sen ja miellyttävän perhepurjehduksen.

Vuosi sitten X-Yachts otti melkoisen harppauksen esittelemällä ensimmäisen X-moottoriveneen, X-Power 33C:n. Klassiset venemallit mieleen tuova muotoilu hivelee silmää, mutta ominaisuuksiltaan vene on pa-rasta tätä päivää. Käytön helppous ja monet turvallisuuteen painottuvat yksityiskohdat tekevät merellisistä viikonloppu- ja loma-matkoista nautittavia ja rentouttavia.

Veneet esillä

Tulevan kevättalven aikana X-veneet ovat monipuolisesti esillä ympäri Pohjoismaita.

X-Yachts järjestää 28.2.–6.3. Tanskan Ha-derslevissä tehtaallaan Open House -tapah-tuman, jossa esillä ovat mallit X4.0, X4.3, X4.6, X4.9 Xc50 ja Xp 44.

Tukholman venenäyttelyssä 11.–20. maa-liskuuta esitellään muun muassa upouusi toi-sen sukupolven X4.3 Mk II. Sama vene on esillä myös Göteborgin Eriksbergin uivassa näyttelyssä 8.–10. huhtikuuta. Siellä esitel-lään lisäksi X-Power 33 -moottorivene.

X-Yachtsilla on perinteisesti pitkät toi-mitusajat, eikä tilanne ole parin viime vuo-den aikana muuksi muuttunut. X-Yachtsin toimitusajat ovat tällä hetkellä tammikuus-sa 2023 ja joidenkin mallien toimitusaika on loppusyksystä 2023.

X-Yachts-veneiden maahantuoja ja myyjä on X-Yachts Finland Oy Ab.
www.x-yachts.com/fi/

Venevälitystä ammattitaidolla

X-Yachts Finlandin toimitusjohtaja Robi Gri-penberg korostaa hyvän ja ammattitaitoisen asiakaspalvelun merkitystä yhtä lailla uusien veneiden kuin välitysveneidenkin myynnissä.
Hänen tuloksekas ja asiantunteva työnsä huomattiin myös veistämön johdossa. Niinpä Gripenberg sai kaksi vuotta sitten vastuul-leen X-veneiden myynnin myös Ruotsin markkinoilla. Lisäksi hänen toimialueeseen-sa kuuluu Viro.

Uusien X-veneiden rinnalla X-Yachts Finland myy hyväkuntoisia välitysveneitä sekä Suomessa että Ruotsissa. Myös välitys-toiminta on viime vuodet sujunut hyvin, ja muun muassa viime vuonna Robi Gripenberg löysi uuden kodin 20 veneelle.
Gripenberg etsii myös suomalaisille ja ruotsalaisille asiakkaille käytettyjä X-ve-neitä lähinnä Pohjois-Euroopassa olevien X-veneiden jälleenmyyjiltä. Käytetty X on monessa tapauksessa erinomainen vaihtoeh-to juuri tiettyä mallia etsivälle purjehtijalle.

X-Yachts Finland Cup Hangossa

• X-Yachts järjestää ensi heinäkuun viimeise-nä viikonloppuna 28.–31.7.22 kaikille X-pur-jehtijoille vapaan purjehdustapahtuman, X-Yachts Finland Cupin. Kisa purjehditaan nyt jo neljännen kerran.
• Kilpailut purjehditaan Hangon tutuilla radoilla ja kilpailujen järjestelyistä vastaa Hangö segelförening.
• Tapahtumakeskus on satamaan rakennet-tava 450 neliömetrin teltta. Luvassa on upean illallisen lisäksi hauskaa menoa live-musiikin tahdissa.
LISÄTIETOJA:
robi@x-yachts.fi, 040 414 2545

Lue myös nämä

X