Tilaa
Jutut

Saimaan kanavan kehittämisarvio valmistui – vedenpintaa kannattaisi nostaa ja sulkuja pidentää

Sulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nosto tulisi tämän hetkisellä hintatasolla maksamaan arviolta 95 miljoonaa euroa.

17.06.2020

KirjoittajaJukka Hiiro

Saimaan kanavan kehittämisen hankearviointi valmistunut, tiedottaa Väylävirasto. Virasto kertoo selvittäneensä kanavan sulkujen pidentämistä ja kanavan vedenpinnan nostoa, koska kanavan kehittäminen on alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kuljetuskustannusten kannalta tärkeää.

Arvioituja kehittämisvaihtoehtoja oli kolme: vedenpinnan nosto 10 senttimetrillä, vedenpinnan nosto ja sulkujen pidentäminen 93,2 metriin, sekä vedenpinnan nosto, sulkujen pidentäminen ja liikennöintiajan jatkaminen neljällä viikolla.

Hankearvion perusteella kuljetuskustannusten kannalta paras vaihtoehdoista olisi viimeinen eli se, jossa yhdistyvät kaikki kolme kehittämiskohdetta.

”Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nosto parantaisivat Saimaan vesitiekuljetusten kilpailukykyä ja toisivat kuljetusasiakkaille säästöjä kuljetuskustannuksissa. Kanavan vedenpinnan noston arvioidaan olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattava toimenpide. Vaikka kanavan sulkujen pidentäminen toisi merkittävät kuljetuskustannusten säästöt, sulkujen pidentämisen ei kuitenkaan arvioida olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattavaa”, Väylävirasto tiedottaa.

Sulkujen pidentäminen ja vedenpinnan nosto tulisi tämän hetkisellä hintatasolla maksamaan arviolta 95 miljoonaa euroa.

Sulkujen pidentämisellä olisi Väyläviraston mukaan merkittävä vaikutus siihen, millaisilla aluksilla kanavassa tulevaisuudessa kuljetaan ja millaiset Saimaan kuljetusmarkkinat tulevaisuudessa olisivat.

Paitsi että hankkeella olisi arvion mukaan positiivinen vaikutus Itä-Suomen teollisuudelle, se rohkaisisi viraston mukaan yrittäjiä suunnittelemaan toimintaansa vesikuljetusten varaan myös tulevaisuudessa.

Väyläviraston mukaan sekä hankkeen yleissuunnitelma että sulkujen pidentämisen rakennussuunnitelma ovat jo valmiita, ja vedenpinnan nostoa koskeva rakennussuunnitelma valmistuu sekin vuoden 2020 aikana.

Lue myös nämä

X