Trafi

VTS eli Vessel Traffic Service on alusliikennepalvelu, jonka tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. VTS-keskusten valvonta-alueet kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän. Saimaalla VTS-keskus vastaa myös hätäliikenteen hoitamisesta.

Kolme nykyistä VTS-keskusta – Bothnia-VTS Vaasa, West Coast -VTS Pori ja Archipelago-VTS Länsi-Turunmaa – yhdistetään uudeksi Länsi-Suomen meriliikennekeskukseksi, joka perustetaan Turkuun.

Länsi-Suomen meriliikennekeskus vastaa kaikkien lakkautettavien VTS-keskusten tehtävistä ja lisäksi se tarjoaa Bothnia VTS:n alueella tiedotuksen ohella navigointiapua ja liikenteen järjestelypalveluja.

Keskittämällä VTS-toiminnot Turkuun samoihin tiloihin Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston kanssa saavutetaan parempi viranomaisyhteistyö. Hyöty korostuu erityisesti poikkeustilanteiden hallinnassa, kun meripelastustilanteissa kaikki virka-apuviranomaiset ovat samassa paikassa.

Muutos tulee voimaan 1.3.2012.

Lisätietoja