Tilaa
Arvostelut

Työ merellä

01.02.2017

KirjoittajaAri Inkinen

ToimittanutTapio Bergholm
KustantajaMuseovirasto

Me purjelaiva-aikakautta romanti­soivia kirjoja lukeneet mielellämme kat­somme entisaikain merimiehen ammattia eräänlaisen savulasin läpi. Se näyttäytyy iltaruskona ja lenseänä tuulena, joka noustessaan vie miehet lauleskellen raa­kapuille.

Syyttömiä kuvan muodostumiseen eivät olleet merimiehet itsekään aina. Etenkin kirjallisuudessa ovat korostu­neet raju luonto, rohkeus, toveruus ja vapaus, eräällä tavalla myös riippumat­tomuus naisista. Varsinkin palattuaan rantaan he mielellään ”esittivät meri­miestä”. Kuva on varsin kaukana todel­lisuudesta.

Suomen merihistoriallisen yhdis­tyksen ja merimuseon yhteistyönä syntynyt uusin Nautica Fennica kertoo tarinan todellisen puolen. Työ merellä -kirjassa lähinnä historian tutkijoista koostuva kirjoittajajoukko paljastaa karun todellisuuden romantiikan takaa: merimiehen työ on ollut enimmäkseen armotonta raatamista. Vapaus on lä­hinnä illuusio, sillä laivoilla lähes poik­keuksetta vallitsi kova kuri. Toveruus­kin oli enemmän ajoittaista.

Kirja kertoo merityöstä kuitenkin laajemminkin. Muun muassa talonpoi­kaislaivurit olivat merkittäviä työllistä­jiä ja kaupan edistäjiä rannikolla. Mie­lenkiintoinen on mm. Kirsi Keravuoren artikkeli Kustavin laivurien elämästä ja toiminnasta. Kirja ei myöskään unohda nykypäivän merimiehiä työssään.

Museovirasto

 

Lue myös nämä

X