Tilaa
Uutiset

Suomenlahdelle teemavuosi 2014

25.12.2012

KirjoittajaHeikki Juuri-Oja

Kiti Westerback

Suomenlahti saa oman teemavuotensa.

Suomen ja Viron ympäristöministerit sekä Venäjän luonnonvaraministeri ovat allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan Suomenlahti 2014 -vuodesta.

Ministerit lupaavat nimikkovuoden päätteeksi allekirjoittaa julistuksen, jolla sitoudutaan suojelemaan merialuetta teemavuoden aikana määritettävin keinoin.

Tarkka tutkimus

Kolmen maan tutkijat selvittävät Suomenlahden meriekosysteemin tilaa viiden eri tutkimusteeman avulla ja laativat tulosten pohjalta suosituksia.

Tutkimusteemat ovat Suomenlahden terveys, sen biologinen ja geologinen monimuotoisuus, kalat ja kalastus, merialuesuunnittelu sekä merenkulun turvallisuus.

– Teemavuosi antaa mahdollisuuden tutkia Suomenlahden tilaa ensimmäistä kertaa todella
tarkasti, sillä tarkoituksena on yhdistää kolmen maan seurantaverkostot ja tuottaa tietoa
koordinoidusti yhdessä. Tutkimustyön tuloksena tutkijat pystyvät antamaan ajankohtaista
tietoa päättäjille siitä, miten Suomenlahden tilaa voidaan parantaa, luonnehtii Suomenlahtivuoden vetäjä, johtava tutkija Kai Myrberg Suomen ympäristökeskus SYKEstä.

Tutkimustietoa välitetään kansalaisille erilaisissa tapahtumissa. Suomen rannikkokaupungeista
Helsinki, Turku, Hanko ja Kotka ovat jo aktiivisesti mukana Suomenlahti 2014 -vuoden suunnittelussa. Tarkoituksena on aktivoida ihmisiä ja lisätä ympäristötietoisuutta.

Lähde: www.itameriportaali.fi
Kuva: Jarmo Vehkakoski

Lue myös nämä

X