Tilaa
Uutiset

Suomen dieselhakemus hylätty

29.03.2007

KirjoittajaVenelehti

Suomen hakemus saada jatkoaikaa poikkeusluvalleen käyttää veneilyssä ja harrasteilmailussa normaalia vähemmän verotettua dieseliä on lopullisesti hylätty. Euroopan unionin komission mukaan jatkoaikaa hakeneet maat ovat itse olleet aikanaan mukana sopimassa niistä kriteereistä, jotka mahdollistavat direktiivistä poikkeamisen – uusissa jatkoaikahakemuksissa näitä syitä ei komission mukaan ole tuotu esiin. Komission mielestä EU:n tarve yhtenäistää alueen verotuskäytäntöjä on tässä tapauksessa tärkeämpää kuin joidenkin yksittäisten maiden kansalliset edut.

Käytännössä komission päätös tarkoittaa sitä, ettei suomalaisilla veneasemilla ole tulevaisuudessa myynnissä moottoripolttoöljyä. Ratkaisu käy suoraan niiden veneilijöiden kukkarolla, joiden veneissä on dieselmoottorit. Polttoaineen litrahinta nousee todennäköisesti jatkossa jopa 30 sentillä litralta.

Komission päätös ei vaikuta käytännössä millään tavoin tulevaan veneilykauteen. Suomessa on seuraavaksi edessä tarvittavat muutostyöt lakiin, joten vuosi on todennäköisesti jo syksyn puolella ennen kuin asiaa edes käsitellään eduskunnassa. Luvassa on tuolloin varmuudella päätös myös jonkinlaisesta siirtymäajasta, jotta jo tankeissa olevan polttoöljyn ehtii kuluttaa loppuun. Epäselvää tällä hetkellä on myös se, kuka jatkossa valvoo veneiden tankeissa olevan polttoaineen laatua. Työ todennäköisesti jaetaan rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin kesken.

HJO 29.3.2007

Aiemmat uutiset samasta aiheesta:

Dieselveroalennus vastatuulessa

Euroopan Unionin komissio on ottanut yksiselitteisen kielteisen kannan dieselveroalennuksen jatkumiseen. Iso-Britannia, Malta ja Belgia ovat saaneet komissiolta hakemukseensa vastauksen, jonka mukaan poikkeusluvan jatkumiseen ei ole minkäänlaisia perusteita.

Vastausta Suomen hakemukseen ei vielä tätä kirjoitettaessa ole tullut, mutta se tullee olemaan yhtä ehdottoman kielteinen. Vastausta odotetaan tammikuun alkupuolella.

Komissio on perehtynyt maiden hakemuksiin, joissa vedotaan muun muassa turismiin, aluepolitiikkaan, hyötyä suurempiin kustannuksiin ym. Mitkään perusteet eivät kuitenkaan hellyyttäneet komissiota, joka vetosi Unionin yhtenäiseen veropolitiikkaan ja siihen, että kaikilla viidellä maalla (Suomi, Iso-Britannia, Malta, Belgia ja Irlanti) on ollut riittävästi aikaa sopeutua poikkeusluvan päättymiseen. Komission mukaan asiaa on käsitelty jo ainakin vuodesta 1996 alkaen.

Jos vastaus Suomen hakemukseen on yhtä lailla kielteinen, se merkitsee huviveneilyssä käytettävän dieselpolttoaineen veron nousua noin 24 senttiä litralta. Lopullista vaikutusta kuluttajahintoihin ei vielä ole päätetty ainakaan Nesteellä. Muutos tulee kuitenkin aiheuttamaan jonkin verran ylimääräistä työtä, sillä asemien säiliöissä nyt oleva värjätty moottoripolttoöljy on poistettava ja mahdollisesti säiliöt on myös huuhdeltava.

AI 8.12.2006

Venedieselin veroedun jatkohakemus lähetetty

Suomen jatkohakemus venekäytössä olevan dieselpolttoaineen poikkeukselliselle verotuskäytännölle on lähetetty Euroopan komissiolle.

Hakemuksessa arvioidaan, että Suomessa on noin 25 000 sellaista yksityisveneilijää, jotka käyttävät veneiden polttoaineena kevyesti verotettua polttoöljyä. Vuosittaisen edun määrä on valtiovarainministeriön laskelmien mukaan venetyypistä ja sen vuotuisesta käyttömäärästä riippuen noin 50-400 euroa veneilijää kohti. Valtiolta jää alennetun verokäytännön takia saamatta noin 3,5 miljoonan euron valmisteverotuotot, joista on tosin vähennettävä mm. verotuksesta ja sen valvonnasta aiheutuvat kulut.

Suomessa dieselöljyn vero on 31,94 senttiä litralta ja kevyen polttoöljyn 7,06 senttiä litralta. Jos Suomen jatkohakemus ei mene läpi, joutuvat polttoöljyn käyttäjät maksamaan jatkossa polttoaineesta litralta noin 25 senttiä nykyistä enemmän.

Jo nyt on selvää, ettei EU-komissio ehdi käsitellä Suomen jatkohakemusta tämän vuoden puolella, joten alennettu verokäytäntö poistuu vuoden vaihteessa. Käytännössä tämä ei ole yksityisveneilijöiden näkökulmasta ongelma, koska suurin osa veneistä on telakoitu maalle odottelemaan ensi kevättä.

Asiantuntijoiden mukaan Suomen uuden jatkohakemuksen kohtalo on pitkälti kiinni siitä, millaisen kannan EU-komissio aikanaan ottaa Ison-Britannian vastaavaan hakemukseen. Iso-Britannia on hallitustasolta lähtien kampanjoinut voimakkaasti uuden poikkeusluvan puolesta.

Suomen hakemuksessa uutta jatkoaikaa toivotaan vuoden 2012 loppuun asti.

HJO 1.12.2006

Venedieselin veroedun jatkohakemus valmistumassa

Suomen jatkohakemus venekäytössä olevan dieselpolttoaineen poikkeukselliselle verotuskäytännölle valmistuu parin seuraavan viikon kuluessa.

Lopullinen päätös hakemuksen lähettämisestä tehtiin äskettäin kotimaisten ministeriöiden yhteisessä EU 9 -kokouksessa, jossa mikään ministeriöistä ei vastustanut valtiovarainministeriön (VM) ehdotusta.

Suomen poikkeuslupa saada käyttää matalasti verotettua dieseliä muun muassa veneissä ja harrasteilmailussa on katkolla vuoden vaihteessa. Jo nyt on selvää, ettei EU-komissio ehdi käsitellä asiaa tämän vuoden puolella, joten vero nousee vuoden alussa 9 sentistä vähintään 32 senttiin litralta. Veneilyyn päätöksen viivästymisellä ei ole talven takia juuri vaikutusta, mutta ilmailuharrastajia muutos saattaa hämmentää.

Suomen poikkeuslupahakemusta valmistellaan parhaillaan VM:n virkamiesportaassa. Vene-lehden saamien tietojen mukaan hakemuksen viimeistelyyn kuluu aikaa 1-2 viikkoa. Kyseinen asiakirja on julkinen heti valmistuttuaan.

Asiantuntijoiden mukaan Suomen jatkohakemuksen kohtalo on pitkälti kiinni siitä, millaisen kannan EU-komissio ottaa Ison-Britannian vastaavaan hakemukseen. Iso-Britannia on hallitustasolta lähtien kampanjoinut voimakkaasti uuden poikkeusluvan puolesta.

HJO 6.11.2006

 

Suomi hakee jatkoa venedieselin veroedulle

Suomi aikoo hakea EU-komissiolta jatkoaikaa venekäytössä olevan dieselpolttoaineen poikkeukselliselle verotuskäytännölle.

Asia varmistui torstaina (12.10.2006) eduskunnan kyselytunnilla, jossa valtiovarainministeri Eero Heinäluoma (sd.) ilmoitti esittävänsä hallitukselle uuden poikkeuslupahakemuksen lähettämistä.

Käytännössä Heinäluoman kanta sinetöi asian, sillä Vene-lehden äskettäisessä kyselyssä vain vihreiden ja sosialidemokraattien eduskuntaryhmät vastustivat – suorasti tai epäsuorasti – venedieselin verohelpotusta.

Suomen poikkeuslupa saada käyttää matalasti verotettua dieseliä mm. veneissä on katkolla vuoden vaihteessa. Mikäli jatkoaikaa ei Suomelle myönnetä, nousee dieselin vero 9 sentistä vähintään 32 senttiin litralta. Vastaava tilanne on myös Isossa-Britanniassa, jossa on hallitustasolta lähtien voimakkaasti kampanjoitu uuden poikkeusluvan puolesta.

Suomen tuleva poikkeuslupahakemus ei tarkoita sitä, että EU suostuisi jatkoaikaa automaattisesti myöntämään. Tätä korosti eduskunnassa myös ministeri Heinäluoma, jonka mukaan kyseessä on joka tapauksessa vain uusi poikkeus ja tätä kautta tilapäinen ratkaisu.

– Se johtuu ennen muuta siitä, että ympäristönäkökohtien kannalta ei ole perusteltua pitää tämän tyyppistä alenemaa pysyvästi voimassa. Näen, että me emme tässä keskustelussa oikein hyvin pärjää, Heinäluoma sanoi.

On erityisen mielenkiintoista nähdä, kuinka nopealla aikataululla hallitus saa uuden poikkeuslupahakemuksen aikaiseksi. Käytännössä voi nimittäin käydä myös niin, ettei EU-komissio ehdi enää ratkaista asiaa kuluvan vuoden aikana. Tällöin venedieselin verotuskäytäntö muuttuu Suomessa vuoden 2007 alussa.

AI 13.10.2006

 

Vene-lehti kysyi eduskuntaryhmiltä:
Edullisella meridieselillä laaja kannatus

Vaikka selkeän kannan muotoileminen tuntui olevan monille poliitikoille ylivoimaista, sai veroedun säilyminen laajan kannatuksen.

Vene-lehti tiedusteli elokuun lopulla kesälomalta palaavilta eduskuntaryhmiltä niiden kantaa veneissä käytettävän meridieselin veropoikkeuksen jatkamiseen. Kokoomuksen, keskustan, perussuomalaisten ja ruotsalaisten eduskuntaryhmät kannattavat poikkeusmenettelyn jatkamista, sen sijaan vihreät ja demarit eivät kantaansa suoraan ilmoita, toteavat vain asian hankalaksi. Kristillisten eduskuntaryhmällä ei ole yhtenäistä kantaa, mutta eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sari Essayah vastaa omana mielipiteenään vastustavansa poikkeusta ja sen sijaan kannattavansa kaiken dieselpolttoaineen hinnan laskemista. Kyselyyn vastasivat kaikki ryhmät Vasemmistoliittoa lukuunottamatta.

Veroedun jatkamista kannattavien perustelut ovat pitkälti yhtenevät – saariston elinmahdollisuuksien ylläpitäminen ja ympäristönäkökohdat. Kannattajat näkevät polttoaineen hinnan voimakkaan nousun olevan uhka saaristolle veneilyn vähenemisen kautta. Myös saaristossa asuvien elinmahdollisuuksien pelätään kapenevan turismin vähentyessä ja veneiden varassa elävien saaristolaisten kustannusten kasvaessa.

Vihreät haluaisivat verotulot käytettäväksi veneilijöiden tarvitseman infrastruktuurin parantamiseen. Polttoaineiden erilaiseen, ja veronkorotuksen myötä mitä ilmeisimmin kasvavaan, ympäristökuormitukseen Vihreiden vastauksessa ei oteta kantaa. Sosialidemokraatit eivät Jouni Backmanin mukaan välttämättä löydä riittäviä ympäristö-, energia- ja liikennenäkökohtia poikkeusluvan jatkamiselle.

Tällä hetkellä jatkon hakeminen poikkeusluvalle on valtiovarainministeriön hallussa. Siellä ei tiettävästi ole suurta intoa jatkaa veneilijöiden toivomalla linjalla, joskin ehdottoman kielteinen kanta on jossain määrin lientynyt. Yksittäisten poliitikkojen mahdollisuudet ja halu vaikuttaa asiaan ovat varsin rajalliset, sillä joka tapauksessa kyse on valtakunnan mittakaavassa pienestä asiasta. Rahallisesti puhutaan korkeintaan muutamasta miljoonasta eurosta ja tällaisella summalla ei suurta hallituskriisiä synnytetä. Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ilmoittavatkin pyrkivänsä vaikuttamaan asiaan normaaleja poliittisia kanavia käyttäen. Vain kristillisdemokraattien Sari Essayah lupaa jättää eduskuntakyselyn aiheesta.

Liittyessään Euroopan Unioniin 1995 Suomi saiIso-Britannian, Belgian, Irlannin ja Maltan kanssa poikkeusluvan, joka mahdollisti muun muassa veneilyssä maantieliikennettä alhaisemmin verotetun dieselpolttoaineen käytön. Poikkeuslupaa jatkettiin vuosituhannen vaihteessa. Sekä Iso-Britannia että Irlanti ovat ilmoittaneet aikovansa näin tehdä hakea poikkeukselle edelleen jatkoa.

AI 20.9.2006

Tiivistelmä Vene 9/06:ssa julkaistusta jutusta.

 

Lue myös nämä

X