Tilaa
Uutiset

Selkämeren kansallispuistolle kerätään adressia

16.10.2010

KirjoittajaPasi Nuutinen

Kustavi

Selkämeren kansallispuiston perustamisen puolesta kerätään nimiä nettiadressissa.

Adressin perustelu kuuluu mm. näin:

”Saaristomeren rehevöityminen on ikävä tosiasia. Sama tilanne uhkaa jo Selkämertakin. Maatalouden valumavesien, yhdyskuntajätevesien ja kalanviljelyn vesistöjä kuormittava vaikutus näkyy jo Vakka-Suomenkin vesialueilla. Luonnonkalakannat ovat vähentyneet, kalalajisto on yksipuolistunut ja matalaa rantavyöhykettä peittävä viherlevä on yhä enenevissä määrin syrjäyttämässä rakkolevän.”

Adressi vaatii kansallispuiston toteuttamista ympäristöministeriön keväällä esittämässä muodossa. Se tulisi noin 160 km pitkälle alueelle Kustavin edustalta Merikarvialle ja koostuisi pääasiassa valtion matalikoista ja luodoista sekä eräistä yksittäisistä saarista. Runsaat 90 000 hehtaarin puisto olisi ministeriön näkemyksen mukaan koko Itämeren merkittävin merensuojelualue.

Valtioneuvosto teki 2.10. periaatepäätöksen kansallispuiston perustamisesta. Valmistelu jatkuu neuvotteluilla alueen rajauksesta.

 

Lue myös nämä

X