Tilaa
Jutut

Saimaan tyhjennysasemat kartalle

Kukaan ei tiedä, montako septityhjennysasemaa Saimaalla on. Nyt laitteet halutaan kartalle.

16.04.2024

KirjoittajaAri Inkinen

Suomen aluevesillä sisävedet mukaan lukien on jo 19 vuotta ollut voimassa kielto käsittelemättömän käymäläjätteen päästämisestä vesistöön. Vesi-wc:llä varustetuissa veneissä tulee olla jätevesisäiliö, joka tyhjennetään imutyhjennyslaitteella. Myöskään öljypitoista pilssivettä ei saa laskea vesistöön.

Merialueille on vähitellen syntynyt suhteellisen kattava käymäläjätteen tyhjennysverkosto, vaikka ongelmaton tilanne ei olekaan. Verkostossa on edelleen aukkoja, mutta suurin ongelma liittyy tyhjennysasemien toimintaan. Luvattoman moni asema on epäkunnossa kesäkuukausina kesken kiivaimman veneilykauden. Milloin syynä ovat käyttövirheet, milloin puutteellinen ylläpito.

Merenkulun ympäristönsuojelulaki vaatii, että vähintään 25 veneen koti- ja vierassatamassa on oltava imutyhjennysmahdollisuus. Kukaan ei tiedä, montako tyhjennysasemaa on Saimaan vesistössä. Valtaosan Saimaan tyhjennyspisteistä ovat rakentaneet kunnat ja yritykset, joissain paikoissa myös veneseurat. Toisin kuin merialueilla, Pidä Saaristo Siistinä ry:n asemien määrä Saimaalla on vähäinen (2), kun merialueilla niitä on 28. Kaikki tyhjennysasemat kattavaa ajantasaista listaa tai karttaa ei tiettävästi ole.

Saimaan vesistössä, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueilla on alkanut kaksivuotinen hanke, jolla selvitetään veneilijöiden palveluja ja ennen kaikkea niiden tarvetta. Yksi merkittävä osa selvitystyötä on kartoittaa jätevesien tyhjennysasemaverkoston laajuus ja sen mahdolliset puutteet edellä mainituilla alueilla. Samalla kartoitetaan satamien valmius ottaa vastaan kemiallisten käymälöiden (Porta Potti) jätevesiä.

PSS ry:n aluekoordinaattori Veli-Matti Hartikaisen mukaan tyhjennysasemia on pyritty listaamaan aiemminkin, mutta työ on osoittautunut kovin hankalaksi.

”Saimaalla on paljon satamia, mutta monet niistä ovat kausipaikkoja ja avoinna ainoastaan kesäkuukausina. Sesongin jälkeen satamat sulkeutuvat ja tietoja niistä on vaikea saada”, Hartikainen valittelee. Hänen mukaansa ilman veneilijöiden apua kattavan listan kokoaminen on käytännössä mahdotonta.

”Veneilijät ovat jo nyt, aivan alkuvaiheessa, olleet kiitettävän aktiivisia ja olemme saaneet paljon yhteydenottoja asian tiimoilta. Avaamme lähiaikoina verkkokyselyn, johon veneilijät voivat ilmoittaa havaintojaan.”

”Kyselyyn on mahdollista vastata ja kommentoida pitkin kesää, jolloin kaikenlaiset omakohtaiset kokemukset asemista ovat tervetulleita. Ja meidän on tärkeä myös tietää, mistä tyhjennysasemia puuttuu ja minne niitä tulisi sijjoittaa”, korostaa Veli-Matti Hartikainen. Hän myös sanoo, että ottaa mielellään ajatuksia vastaan omaan sähköpostiinsakin (veli-matti.hartikainen@pssry.fi)

Hankkeen tavoite on edistää vesiympäristön suojelua sekä parantaa vesillä liikkumisen ympäristöystävällistä kehittymistä. Hankkeen rahoittavat Ely-keskus sekä Euroopan Unioni.

Saimaan alueen ensimmäiset käymäläjätteen tyhjennysasemat asennettiin jo 1990-luvulla.

Lue myös nämä

X