Tilaa
Uutiset

Promillerajat huviveneilyssä ennallaan

25.03.2011

KirjoittajaKiti Westerback

Jarmo Vehkakoski 

Vesiliikennejuopumusta koskevien rangaistussäännösten muutostarvetta pohtinut työryhmä luovutti ehdotuksensa oikeusministeri Tuija Braxille.  

Työryhmä ei ehdota muutoksia ruorijuopumuksen yleiseen yhden promillen rajaan. Työryhmä perustelee kantaansa sillä, että vesiliikenteen turvallisuus on parantunut veneilyn lisääntymisestä huolimatta.

Työryhmän näkemyksen mukaan pelastusliivien käytön laajentaminen edistäisi tehokkaasti vesiliikenneturvallisuutta. Mahdollinen pelastusliivin käyttöä koskeva uudistus jää liikenne- ja viestintäministeriön harkittavaksi.

Soutuveneet, optimistijollat ja muut pienet jollat työryhmä jättäisi ruorijuopumussäännösten ulkopuolelle, mutta yleinen promillen ruorijuopumusraja koskisi jatkossa myös suuria ja nopeita purjejollia.

Ruorijuopumuksen raja on nykyisin yksi promille, mutta rikos täyttyy jo alemmallakin promillemäärällä, jos veneen kuljettajan suorituskyky on huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset, että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Tällaisessa tilanteessa myös aluksen ohjaaminen huumeiden vaikutuksen alaisena on rangaistavaa.

Ammattimaisessa rahti- ja henkilöliikenteessä ruorijuopumuksen promilleraja olisi ehdotuksen mukaan alennettava yhdestä puoleen. Uudistus koskisi kaikkea Suomen aluevesillä liikkuvaa ammattimaista rahti- ja henkilöliikennettä. Sillä, onko alus merkitty alusrekisteriin, ei olisi merkitystä. Alempaa promillerajaa edellytettäisiin myös ulkomaisia, ammattimaisessa vesiliikenteessä olevia aluksia ohjailevilta henkilöiltä. Uudet säännökset koskisivat lisäksi aluksen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä toimivia.

Kaksi eriävää mielipidettä

Ehdotukseen liittyy kaksi eriävää mielipidettä. Kaksi työryhmän jäsentä haluaisi laskea vesiliikennejuopumuksen promillerajan yhdestä 0,5 promilleen. He halusivat, että aluksen kuljettajaa rangaistaan huumausaineen käyttörikoksen lisäksi aina myös vesiliikennejuopumuksesta.

Työryhmän puheenjohtaja oli lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen (oikeusministeriö). Jäseniä olivat ylitarkastaja Silja Hallenberg (sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto), poliisitarkastaja Timo Ajaste (Poliisihallitus), neuvotteleva virkamies Risto Saari (liikenne- ja viestintäministeriö), lakimies Sirpa Pasula (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi), kihlakunnansyyttäjä Päivi Karkela-Aho (Helsingin syyttäjänvirasto), käräjätuomari Kari Lappi (Helsingin käräjäoikeus), ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) ja asianajaja Anu Ryynänen (Suomen Asianajajaliitto).

Muun liikennejuopumuksen kuin ruorijuopumuksen raja on 0,5 promillea.

Lisätietoja

Lähde: Oikeusministeriö
Kuva: Jarmo Vehkakoski 

 

Lue myös nämä

X