Tilaa
Uutiset

Perinnealusten kunnostamiseen avustusta

12.09.2016

KirjoittajaSatu Björn

KuvaajaAnita Westerback

Vielä ehdit hakea entistämisavustusta perinnealuksen kunnostamiseen.

Hakuaika Museoviraston verkkosivuilla päättyy 16.9.2016 klo 16.15.

Perinnealusten entistämisavustusta voi hakea arvokkaiksi luokiteltujen veneiden ja laivojen restaurointiin sekä perinteistä kunnostus- ja entistämistyötä tekevän telakan tai veistämön toiminnan kannalta merkittäviksi arvioitujen vanhojen laitteiden kunnostukseen. Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai yhteisö.

Millaisiin kohteisiin avustusta voi hakea?

Avustettavia kohteita ovat Suomessa rakennettu vähintään 50 vuotta vanha alus, joka on myös rekisteröity Suomeen. Ulkomailla rakennetulle alukselle voidaan myöntää avustusta, jos se on ollut Suomessa käytössä vähintään 50 vuoden ajan, ja se on rekisteröity Suomeen.

Perinteisiä kunnostus- ja entistämispalveluita harjoittavan telakan tai veistämön koneet ja laitteet.

Mihin tarkoitukseen?

Etusijalla ovat hankkeet, jotka varmistavat alusten säilymisen tai entisöintityötä tekevien telakoiden ja veistämöiden säilymisen toimintakuntoisina.

Avustukset myönnetään kohteen entisöintiin (restaurointi, entistäminen), jolla tarkoitetaan aluksen tai sen osan kulttuurihistoriallisen arvon (esimerkiksi alkuperäisyys tai historiallinen kerroksisuus) säilyttävää korjaamista. Restaurointi perustuu kohteesta hankittuun dokumentoituun tietoon ja/tai historiallisiin lähteisiin. Muut kuin kohteen historiaan kuuluvat materiaalit, menetelmät ja tekniikat voivat vain poikkeustapauksessa olla osa restaurointia, mikäli niiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon säilytettävän kohteen kulttuurihistorialliset arvot ja ne ovat kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia.

Kohteen tai sen osan konservointiin tai rekonstruointiin myönnetään avustusta vain poikkeustapauksissa. Konservoinnilla tarkoitetaan kohteen tai sen osan käsittelemistä siten, että sen säilyminen turvataan. Rekonstruointi on uuden rakentamista hävinneestä kohteesta tai sen osasta säilyneiden jäänteiden tai asiakirjalähteiden perusteella.

Lisätietoja Museovirastosta

Lue myös nämä

X