Tilaa
Merimiestaidot ja turvallisuus

Näin väistät vesillä: Vesillä lisääntynyt liikenne korostaa väistämissääntöjen merkitystä

Venekaupan kasvu näkyy vesillä lisääntyneenä liikenteenä, jolloin väistämissääntöjen merkitys korostuu. Vesiliikennelaki ei tunne etuajo-oikeuksia, on olemassa vain väistämisvelvollisuuksia.

06.04.2021

Kirjoittajamatti-pekka falck

Kuvaajakuvitus maria sokka

Veneily on pysynyt Suomessa varsin vapaana liikennemuotona. Veneeseen ei vaadita ajokorttia eikä vesille lähtemiseksi tarvitse käydä pakollisia kursseja tai suorittaa kokeita. On hienoa, että modernissa sääntöyhteiskunnassa on yhä myös laajoja vapauksia. Veneily edustaa niitä parhaimmillaan. Vapaus tuo mukanaan myös vastuuta. Traficomin tilastojen mukaan vuonna 2019 yhteentörmäys oli toiseksi yleisin onnettomuuden syy heti karilleajojen jälkeen Suomen merialueilla. Viimevuosien tilastot huviveneiden osalta ovat erityisen synkät, sillä yhteentörmäyksissä on menetetty ihmishenkiä ja loukkaannuttu vakavasti. Ennen vesille lähtöä olisi tärkeää pysähtyä hetkeksi opiskelemaan vesiliikenteen väistämissääntöjä ja pyrkiä sisäistämään niiden syvin olemus: Kulussa olevan veneen päälliköllä on velvollisuus toimia yhteentörmäyksen välttämiseksi kaikin mahdollisin keinoin.

Väistä laivaa

Meriteiden säännöt määräävät, että kaikkien veneiden, mukaan lukien purjealusten, on väistettävä laivaa jonka turvallista kulkua rajoittaa sen suuri syväys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkialla saaristossa ja rannikkoväylillä veneet väistävät laivoja, riippumatta kulkusuunnasta ja kulkutavasta. Myös purjevene on purjeilla kulkiessaan velvollinen antamaan tietä väylää kulkevalle laivalle. Suomenlahden ja Ahvenanmeren avomerialueilla laivaliikennettä ohjaa reittijakojärjestelmä (TSS – Trafic Separation Scheme) joka on luonteeltaan kuin moottoritie ammattimerenkulun suurille aluksille. Nyrkkisääntönä voidaan ajatella, että huviveneilijän kannattaa kiertää TSS-alueet mahdollisimman kaukaa. Jos reittijakojärjestelmän sattuu omalle reitille, se pitää ylittää 90-asteen kulmassa eli kohtisuoraan. TSS-alueet on merkitty merikorttiin ja karttaplottereiden karttoihin selvästi. Huviveneiden ja suurten laivojen kohdatessa myös maalaisjärjen käyttö on suositeltavaa. Jokaiselle on varmasti selvää, mitä tapahtuisi jos 10-metrisen lasikuitupurren keula kohtaisi 200-metrisen jäävahvistetun teräksisen jättiläisen, jonka nopeus on 20 solmua. Laivoja pitää ja kannattaa väistää.

Laivaa kannattaa väistää aina, riippumatta siitä kulkeeko moottorilla, purjeilla tai lihasvoimalla. Suuri laiva ei pysty väistämään muuta liikennettä väylän ulkopuolella.

Ohittavan veneen velvollisuudet

Vesiliikenteessä takaa tuleva nopeampi vene voi ohittaa edessään kulkevan hitaamman aluksen kummalta puolelta tahansa, eli maatieliikenteestä tuttu vaatimus vasemmalta ohittamisesta ei päde. Oleellista on se, että väistämisvelvollisuus on aina takaa tulevalla aluksella. Velvollisuus koskee myös purjeilla kulkevia aluksia verrattuna muihin aluksiin. Ohittaminen tulee tehdä mahdollisimman suurta turvaväliä noudattaen samalla huomioiden väylän leveys ja mahdollinen vastaantuleva liikenne.

Takaa tuleva nopeampi alus väistää aina hitaampaa edessä kulkevaa alusta. Tämä koskee kaikkia venetyyppejä, eli myös purjeilla kulkevia aluksia.

Moottoriveneiden kohtaamiset

Suoraan vastaantulevaa liikennettä väistetään moottoriveneiden kesken aina oikealle. Mikäli kuljetaan merkittyä väylää, on suositeltavaa käyttää lähtökohtaisestikin väylän oikeaa reunaa. Näin väylän keskelle syntyy luonnostaan mahdollisimman paljon vapaata tilaa.

Risteävässä liikenteessä vasemmalta tuleva on aina väistämisvelvollinen. Tässä huomataan jälleen merkittävä ero maantieliikenteeseen. Vesillä oikealta tulevalla ei ole etuajo-oikeutta. Väistäminen on turvallisinta tehdä väistettävän aluksen perän puolelta mikäli mahdollista.

Veneiden kohdatessa väistetään lähtökohtaisesti oikealle, mikäli kulkukelpoista vettä on riittävästi.

Vasemmalta tulevalla veneellä on väistämisvelvollisuus. Oikealta tulevalla veneellä ei kuitenkaan ole mitään oikeuksia kuten maantieliikenteessä. Jos näet pimeällä toisen veneen punaisen kulkuvalon, väistä sitä.

Purjeveneet hämmentävät

Moottorivene väistää aina purjeilla kulkevaa alusta kohtaamissuunnasta riippumatta.

On kuitenkin huomioitava, että purjevene on purjeilla kulkeva alus ainoastaan silloin, kun se liikkuu tuulen eli purjeidensa voimalla. Mikäli purjevene ajaa moottorilla, se on moottorialus jota koskevat moottoriveneiden väistämisvelvollisuudet.

Välillä hämmennystä herättävät purjeveneet, joilla on purjeet ylhäällä, mutta ne etenevät moottorin voimin. Tässäkin tapauksessa purjevene on moottorialus ja selvyyden vuoksi purjeveneen tulisi tällaisessa tilanteessa ilmoittaa koneajostaan mustalla kärjellään seisovalla kartiolla vedettynä mastoon. Suomessa kartiosääntöä noudatetaan poikkeuksellisen huonosti ja olisikin suotavaa, että kartion käyttö lisääntyisi purjehtijoiden keskuudessa erityisesti ruuhkaisilla ja kapeilla saariston sisäväylillä.

Moottoriveneet väistävät purjeilla kulkevaa purjevenettä.

Purjeveneiden keskinäiset väistämissäännöt

Purjeilla kulkevien alusten väistämisvelvollisuus määräytyy tuulen perusteella.

Purjealuksista se, jolla tuuli tulee purjeisiin veneen kulkusuunnassa katsottuna vasemmalta puolelta, on väistämisvelvollinen. Mikäli purjeveneet purjehtivat samalla halssilla, tuulen yläpuolella oleva vene väistää tuulen alapuolella olevaa venettä. Tähän sääntöön liittyy melko yleinen väärinkäsitys, jossa usein tunnutaan ajattelevan, että tuulen yläpuolella oleva vene väistää automaattisesti alapuolella olevaa venettä. Jos purjevene kulkee esim. suoraan myötätuuleen, veneen halssi määräytyy sen mukaan, kummalle puolelle isopurje on jalustettu. Vene voi siis olla joko vasemman- tai oikeanpuolen halssilla.

Purjeveneet väistävät toisiaan tuulen suunnan perusteella. Mikäli molemmat veneet purjehtivat samalla halssilla, tuulen yläpuolella oleva vene väistää.

Purjeveneiden kohdatessa on suositeltavaa, että väistövelvollinen suorittaa väistön väistettävän perän puolelta. Hyvää merimiestapaa ja maalaisjärjen käyttöä voi edistää tilanteissa, jossa itse luovii vastatuuleen ja myötätuuleen tulee purjevene virsikirjalla tai spinaakkerin vetämänä. Vaikka spinaakkerilla vastaan tuleva vene olisi väistövelvollinen, voi omalla kurssivalinnallaan viestittää jo hyvissä ajoin antavansa tilaa sen sijaan, että pakottaisi myötätuuleen tulevan veneen jiippiin. Jokainen purjehtija tietää, että varsinkin pienellä miehistöllä myötäkäännös  spinnulla tai genaakkerilla on työläs ja kovemmassa kelissä jopa vaarallinen, jos siihen ei ehditä valmistautua ajoissa.

Purjeveneistä se, jolla tuuli on vasemmalla puolella venettä, on väistämisvelvollinen kohtaamistilanteessa.

Soutuveneet, vesijetit ja hitaat pienet alukset

Soutuveneiden ja niihin kooltaan, nopeudeltaan tai muuten rinnastettavien kulkuneuvojen on yleisillä kulkuväylillä pysyteltävä poissa yli 12 metrin pituisten vesikulkuneuvojen tieltä. Velvollisuus koskee myös alle seitsemän metrin pituisia, moottorilla kulkevia aluksia, joiden nopeus on enintään seitsemän solmua sekä alle seitsemän metrin pituisia purjevoimalla kulkevia purjeveneitä. Yksinkertaistettuna sanottuna  pienellä ja hitaalla veneellä tulee väistää selvästi suurempia aluksia väylällä liikuttaessa. Pienestä koostaan huolimatta nopea vesijetti rinnastuu sen sijaan väistämissäännöissä normaaliin moottoriveneeseen.

 

Sup-laudoilla ja kanooteilla kannattaa pysytellä virallisten veneväylien ulkopuolella. Sama koskee vesihiihtoa ja erityyppisten vesilelujen vetämistä veneellä.

Tähystäminen

Vesiliikennelaki määrittelee yksiselitteisesti, että vesikulkuneuvossa on oltava kulussa ollessa asianmukainen näkö- ja kuulotähystys. Tähystysvelvollisuutta ei voi korvata elektroniikalla kuten tutkalla, AISilla tai autopilotilla. Huviveneiden yhteentörmäyksissä lähes aina merkittävin onnettomuuteen johtanut yksittäinen seikka on ollut riittävän tähystyksen laiminlyöminen.

Muutama muistisääntö

Pimeässä veneillessä risteävä liikenne voidaan erottaa kulkuvaloista. Jos näet punaisen valon, väistä sitä. Lähestyt silloin itse toista venettä sen vasemmalta puolelta. Muistisääntönä älä aja päin punaista.

Purjehtija voi katsoa purjehtiessaan tuuli-instrumentteja. Tuulensuunnan osoittavassa astemittarissa on merkittynä punainen ja vihreä sektori. Jos nuoli on punaisella sektorilla, olet itse väistämisvelvollinen. Toinen hyvä tapa on merkitä isopurjeen puomin kylkeen vasemmalle puolelle vaikkapa X-kuvio punaisella teipillä. Kun näet avotilasta kuvion omassa puomissasi, olet väistämisvelvollinen kohdatessasi toisen purjeveneen.

Väistämissääntöjen opettelu ja sisäistäminen on helppo ja halpa henkivakuutus sekä itselle, että muille veneilijöille. Mikäli tuntee olonsa epävarmaksi, voi kontaktoida venekerhoja jotka kouluttavat vuosittain jäsenilleen veneilyn perusasioita. Vene- tai pursiseuraan liittymistä voi muutenkin suositella lämpimästi varsinkin aloittelevalle veneilijälle. Kaupan päälle saa uusia, samanhenkisiä harrastuskavereita.

Lue myös nämä

X