Tilaa
Arvostelut

Miehet merellä

04.01.2017

KirjoittajaAri Inkinen

KustantajaJohn Nurmisen Säätiö

Uudenkaupungin Vallimäki oli aikanaan pienille pojille kieh­tova paikka. Balsapori, vanha­kirkko, Vallilan mäet – mutta en­nen kaikkea luotsitupa valoineen ja luotseineen. Kaikki rantakau­pungin pojat tiesivät, mitä luotsit tekivät ja mihin heitä tarvittiin.

Vallimäen luotsitupa on val­mistunut vuonna 1858. Se oli luotsien päivystyspaikka, jossa odotettiin satamaan suuntaavia laivoja, jotka kaipasivat luotsa­usta. Luotsitupia on ollut pitkin rannikkoamme kymmenittäin.

Miehet merellä, hetkiä luotsauksen historiasta on John Nurmisen Säätiön kirja luotsilaitoksen 320-vuotisesta historiasta. Se kertoo jo pure­tuista ja lahonneista tuvista, mutta myös edelleen saaristoa komistavista rakennuksista. Kirjan nimi onkin jossain mää­rin harhaanjohtava, sillä teos ei kerro niinkään miehistä merellä kuin luotsauksen historiaa ra­kennusten kautta.

Kirjan runsas kuvitus antaa lukijalle kuitenkin käsityksen miehistä, heidän perheistään ja elämästään ulkosaaristossa ja muilla luotsauspaikoilla.

Oman mielenkiintoisen lisän­sä kirjaan tuovat nykyluotsien elämää ja työtä valottavat kerto­mukset. Tekijät ovat haastatel­leet luotseja merellä ja asemilla.

Ja vaikka työ on muuttunut paljon vuosien ja vuosisatojen saatossa, tärkein on edelleen sama: tuoda laiva turvallisesti satamaan.

John Nurmisen Säätiö

Lue myös nämä

X