Tilaa
Uutiset

Meripelastajilla yhä enemmän töitä

05.01.2011

KirjoittajaKiti Westerback

Kiti Westerback  

Suomen Meripelastusseuran miehistöt hälytettiin viime vuonna erilaisiin pelastus- ja avunantotehtäviin 1 281 kertaa. Apua sai yhteensä 2 677 ihmistä ja 1 046 alusta. 18 ihmistä pelastettiin todennäköisesti varmalta menehtymiseltä.

Tehtävien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta reilulla sadalla ja apua saaneiden määrä lähes kahdellasadalla.

Vapaaehtoisten meripelastajien tehtävistä neljänneksen muodostivat kiireelliset pelastustehtävät, etsinnät, sammutustehtävät sekä sairaankuljetus- ja ensivastetehtävät. Loput olivat vaativuudeltaan eriasteisista avunanto- ja vahingontorjuntatehtäviä.

Trossi-jäsenpalvelutehtäviä kertyi parisen sataa. Näiden lisäksi meripelastusyhdistykset hoitivat lähes neljäsataa turvavene- ja valistustehtävää erilaisissa tapahtumissa ympäri maata.

Kiireisintä aikaa meripelastajille oli keskikesä juhannuksesta elokuun alkuun, mutta vielä lokakuussakin suoritettiin 69 tehtävää.

Hälytyksestä pelastusaluksen lähtöön kului keskimäärin 12 ja lähdöstä tehtäväpaikalle saapumiseen 24 minuuttia.

Avun tarpeessa oli useimmiten huvialus, jonka matkan katkaisi tekninen vika tai merimiestaidollinen virhe. Sääolosuhteet olivat vesillä pulaan joutumisen syynä vain noin kahdessa prosentissa tehtävistä.

Eniten pulmia
Päijänteellä

Meripelastusseuran vilkkain toiminta-alue oli jo kolmatta vuotta peräkkäin Päijänteen ja Kokemäenjoen vesistö, missä suoritettiin 31 % koko maan tehtävistä. Suomenlahden pelastusalukset hoitivat 23 %, Vuoksen vesistön 22 % ja Saaristomeren 15 % tehtävistä. Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen yhteenlaskettu osuus oli 9 %.

Tehtävien jakautuminen eri vesialueille säilyi pitkälti edellisvuosien kaltaisena. Kaikilla muilla alueilla kasvu oli parin prosenttiyksikön luokkaa, mutta Suomenlahden tehtävämäärä laski viisi prosenttiyksikköä.

Eniten tehtäviä suorittaneet paikallisyhdistykset olivat Helsingin Meripelastusyhdistys ja Lahden Järvipelastajat, joille molemmille kirjattiin 93 tehtävää. Toiseksi urakoi Turun Meripelastusyhdistys 75 ja kolmanneksi Tampereen yhdistys 68 tehtävällä.

Meripelastusseuran yksiköt hoitavat hieman yli neljänneksen kaikista maamme meripelastustehtävistä. Pelastusalusten ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella ylläpidetään kokonaan vapaaehtoisvoimin.

Päivystyskausi 2011 alkaa toukokuun alussa.

Lisätietoja

 

Lue myös nämä

X