Tilaa
Jutut

Merimiestaidot: Väistä ajoissa – kohteliaisuus kunniaan

Väistämissääntöjen peruslähtökohta on yksinkertaisen selkeä. Oikeita ovat kaikki toimenpiteet, joilla jo ennakkoon estetään törmäysvaara.

03.05.2019

KirjoittajaVeneen toimitus

KuvaajaVeneen arkisto

Oikeita ovat kaikki toimenpiteet, joilla jo ennakkoon estetään törmäysvaara.

Mahdolliset väistöliikkeet on tehtävä aina niin selkeästi, että toiden veneen miehistö tietää tarkalleen, mihin suuntaan aiot veneinesi siirtyä.

Kaikki huviveneet väistävät ammattiliikennettä ja -kalastajia – ei-ammattikäytössä olevat moottoriveneet purjeilla kulkevia purjeveneitä.

Sitä, kuka väistää ja ketä, keskutellaan säännöllisin väliajoin rantaparlamentissa jopa kiihkeään sävyyn. Helpommalla pääsisi, jos muistaisi, että kohteliaisuus ja toisten huomioon ottaminen vesillä ovat varmasti parhaiten muistissa pysyvät väistämissäänöt.

Kaikkien vesillä liikkujien on muistettava järjestää veneeseen sekä näkö- että kuulotähystys, jotta muut veneet havaitaan riittävän ajoissa.

Myös veneen nopeuden on oltava sellainen, että veneellä pystyy ajoissa väistämään muuta liikennettä.

  • Vastakkain tulevat moottoriveneet väistävät oikealle (keskimmäinen tapaus), jos yhteentörmäyksen vaara on olemassa. Jos etäisyyttä on riittävästi, molemmat pitävät suuntansa.

  • Ohittava vene väistää aina ohitettavaa, oli kyseessä sitten moottori- tai purjevene.

 

  • Vene on ohittava vene, kun se lähestyy toista venettä enemmän kuin 22,5 astetta tämän poikkiviivan perän puolelta, eli on sellaisessa asemassa ohitettavaan veneeseen nähden, että veneestä voi pimeällä nähdä ainoastaan ohitettavan veneen perävalon, mutta ei sen kumpaakaan sivuvaloa.

  • Vasemmalta tuleva moottorivene väistää oikealta tulevaa – perän kautta, jos mahdollista (muistisääntö ”oikealta tuleva on oikeassa”).

  • Moottoriveneet (huviveneet) väistävät purjeilla kulkevaa purjevenettä. Jos mahdollista, väistö tulisi tehdä purjeveneen perän kautta. Jos purjeveneessä käytetään konevoimaa samalla, kun veneessä on purjeita ylhäällä, luokitellaan alus aina moottoriveneeksi. Tällöin purjeveneen tulee käyttää kartiomerkkiä kärki alaspäin. Käytännössä kartioita näkee purjeveneissä valitettavan harvoin.

  • Moottori- ja purjeveneet väistävät ammattimerenkulun liikennettä, eli useimmiten aluksia, jotka eivät voi syväyksensä ja suuren kokonsa takia väistää muuta liikennettä (ohjailukyky rajoittunut). Myös sääntöjen mukaisilla merkkikuvioilla tai -valilla varustettuja kalastuveneitä on väistettävä.

  • Kun purjeveneillä on tuuli eri puolilta, väistää se, jolla tuuli on vasemmalta puolelta. Jos veneellä on tuuli vasemmalta, eikä lähestyvän veneen tuulen puolta pysty varmuudella päättelemään, on veneen väistettävä toista venettä.

      

  • Kun purjeveneillä on sama tuuli samalta puolelta, on sen veneen, joka on tuulen puolella, väistettävä venettä, joka on suojan puolella. Tuulen puoli on sen puolen vastakkainen puoli, jolla isopurje pidetään.

 

 

Lue myös nämä

X