Tilaa
Uutiset

Kelluntahaalarin turvallisuusvaatimuksista uusi ohje

03.10.2008

KirjoittajaVenelehti

kelluntahaalari

Kuluttajavirasto on tiedotteessaan 1.10. antanut ohjeen kelluntahaalareiden turvallisuusvaatimuksista. Kelluntahaalareihin on pitänyt syyskuun alusta lähtien merkitä tieto siitä, että tuote ei yksin suojaa veden varaan joutunutta käyttäjäänsä riittävästi. Ohjeessa myös edellytetään valmistajia kehittämään tuotteista turvallisempia.

Kelluntahaalarit eivät tutkimusten perusteella täytä henkilönsuojaimille asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi Kuluttajaviraston Työterveyslaitoksella keväällä 2007 teettämässä tutkimuksessa paljastui, että testatut haalarit rajoittivat käyttäjän liikkumisvapautta ja näkökenttää sekä haittasivat kuuloa ja hengitystoimintaa. Kelluntahaalarit olivat liian painavia ja kömpelöitä käyttää, eivätkä ne tukeneet käyttäjää riittävästi vedessä ilman aktiivista toimintaa. Haalareiden kellunta-asento ei ollut vakaa, ja niillä oli vaikeaa ja uuvuttavaa uida tai toimia pelastustilanteissa.

Tutkimusten taustalla on vuonna 2004 sattunut onnettomuus, jossa kaksi kelluntahaalareihin pukeutunutta miestä hukkui. Haalarit oli puettu oikein ja niiden vetoketjut olivat kiinni.

Henkilönsuojaimiin liittyy aina ns. turvallisuusolettama. Suojain antaa kuluttajalle tietyn turvallisuuden tunteen, mikä vaikuttaa muun muassa hänen ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä. Kelluntahaalareiden tapauksessa tämä tunne on virheellinen.

Kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi Kuluttajavirasto on laatinut ohjeen kelluntahaalareiden turvallisuusvaatimuksista. Ohje koskee kuluttajille luovutettavia kelluntahaalareita tai vastaavaan tarkoitukseen tarkoitettuja tuotteita, riippumatta siitä miksi tuotteita markkinoinnissa nimitetään.

Uusia merkintöjä ja vaatimuksia

Kelluntahaalareita saa edelleen myydä, mutta niiden merkinnät uudistuvat. Kelluntahaalareita on saanut luovuttaa kuluttajille 1.9.2008 lähtien vain, jos kelluntahaalareissa tai niiden myyntipakkauksissa on huomiota herättävällä tavalla kerrottu, että tuote ei yksin suojaa veden varaan joutunutta käyttäjäänsä riittävästi ja että kelluntahaalarin kanssa tulee aina käyttää pelastus- tai kelluntaliiviä tai muuta vastaavaa tuotetta.

Sama tieto pitää kertoa myös tuotteen myyntipaikalla helposti havaittavalla ilmoituksella sekä markkinoinnissa. Lisäksi myyntipaikan henkilökunnan on kerrottava tiedot kuluttajille suullisesti tuotteen esittelyn ja myyntitapahtuman yhteydessä.

1.7.2009 jälkeen myytävien kelluntahaalareiden tulee olla nykyistä teknisesti kehittyneempiä. Käytännössä nykyisiä malleja on siis kehitettävä turvallisemmiksi. Valmistajien on otettava huomioon erityisesti Suomen ilmastoon ja keleihin liittyvät erityisolosuhteet ja testattava tuotteita käytännössä ennen kuin päästävät ne kuluttajien saataville.

Valmistajien ja kaupan toimijoiden tulisi myös jatkossa harkita, olisiko tarkoituksenmukaista kehittää haalareita eri käyttötarkoituksiin ja eri käyttäjäryhmille, kuten kalastajille, pilkkijöille ja veneilijöille.

Kelluntahaalareiden valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat siitä, että vain turvallisia tuotteita luovutetaan kuluttajille. Kuluttajavirasto valvoo tämän ohjeen noudattamista.

Lisätietoja: tuoteturvallisuuspäällikkö Jaakko Kuustonen, puh. (09) 7726 7541.

JP 3.10.2008

Aiemmat uutiset samasta aiheesta:

Kelluntahaalarit turvallisuusriski

Viranomaiset varoittavat kelluntahaalareihin liittyvistä turvallisuusriskeistä. Kuluttajaviraston mukaan haalareiden käyttäjillä saattaa olla väärä kuva tuotteiden ominaisuuksista. Haalarit eivät pidä veden varaan joutunutta pinnalla yhtä tehokkaasti kuin pelastusliivit. Kuluttajavirasto aikoo tulevan kevään aikana testauttaa markkinoilla olevat haalarit ja tarvittaessa puuttuu niiden myyntiin. Kelluntahaalarin valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat siitä, että kelluntahaalari täyttää henkilösuojaimille asetetut turvallisuusvaatimukset.

Vuonna 2004 Kotkan edustalla hukkui kaksi miestä, joilla oli Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksen mukaan päällään kelluntahaalarit. Haalarit oli puettu oikein ja niiden vetoketjut olivat kiinni. Työterveyslaitoksessa tehdyssä testissä havaittiin, että haalareissa oli vakavia turvallisuuspuutteita.

Kelluntahaalari on tuulen ja kosteuden pitävä vaate, jota suosivat erityisesti kalastajat, pilkkijät ja veneilijät. Viranomaisten mukaan haalariin tasaisesti jaettu kelluntamateriaali vaikuttaa kellunta-asentoon, minkä seurauksena aallokossa on vaikea pitää hengitystiet vedenpinnan yläpuolella. Veteen jouduttaessa kelluntahaalari ja sen taskut täyttyvät vedellä, jolloin haalarista tulee painava. Pelastautuminen esimerkiksi veneeseen tai liukkaalle kalliolle on silloin hankalaa. Hukkumisen riskiä lisää myös se, että märkä ja painava haalari rajoittaa käsien ja jalkojen liikkeitä sekä vaikeuttaa uimista.

Kelluntapukineiden turvallisuusvaatimukset on määritelty eurooppalaisessa standardissa. Vaikka standardin vaatimukset on ensisijaisesti tarkoitettu kelluntaliiveille, myös kelluntahaalareita on valmistettu näiden vaatimusten mukaisesti. Onnettomuustutkintakeskuksen suosituksen ja tuoteturvallisuusviranomaisten aloitteen seurauksena kelluntapukineille tarkoitettua standardia muutettiin joulukuussa 2006 niin, ettei sitä enää voi soveltaa kelluntahaalareihin.

Kuluttajia kehotetaan kelluntahaalareita käyttäessään muistamaan, etteivät haalarit anna läheskään samaa suojaa vedessä kuin esimerkiksi pelastusliivit. Kelluntapukineet eivät sovellu käytettäväksi avomerellä, aallokossa tai vähänkään kovemmassa merenkäynnissä. Tällaisissa oloissa tulee käyttää pelastusliivejä. Koska kelluntahaalarit täyttyvät veteen joutuessaan kylmällä vedellä, ne eivät myöskään anna suojaa hypotermiaa vastaan. Pelastusliivin käyttäminen kelluntahaalarin kanssa lisää merkittävästi turvallisuutta. Hyvä vaihtoehto on käyttää lämmintä talvivaatetusta yhdessä pelastusliivin tai kelluntaliivin kanssa.

HJO 23.2.2007

Lue myös nämä

X