Tilaa
Uutiset

Itämerelle uusi suojeluohjelma

26.02.2007

KirjoittajaVenelehti

Itämeren suojelukomissio Helcom valmistelee parhaillaan uutta suojeluohjelmaa huonokuntoiselle Itämerelle. Merentutkimuslaitoksen ylijohtajan Eeva-Liisa Poutasen mukaan ohjelman lähtökohtana on määritellä merelle tila, johon sen halutaan palautuvan. Itämeren rantavaltioille ei jatkossa luokiteltaisi samansuuruisia kuormituksen vähennyksiä, vaan tarve määräytyisi meren eri alueiden kulloisenkin kunnon perusteella. Suojeluohjelman tarkastelun kohteina olisivat rehevöityminen, haitalliset aineet, luonnon monimuotoisuus sekä merenkulun vaikutus ympäristöön.

Asiantuntijat haluavat Itämeren suojeluun selkeitä ekologisia tavoitteita, jotka liittyvät mm. veden kirkkauteen, vedessä olevan lehtivihreän määrän sekä epäorgaanisten fosfori- ja typpiyhdisteiden pitoisuuksiin. Itämeren tilan kohentamiseen liittyviä ehdotuksia käsitellään Helcomin vuosikokouksessa maaliskuussa Helsingissä. Lopullisesti tavoitteista ja toimenpiteistä päättää ministerikokous marraskuussa Puolassa.

– Jos konkreettisiin toimiin ei ruveta, Itämeren tila menee koko ajan huonommaksi, ylijohtaja Eeva-Liisa Poutanen sanoo.

HJO 26.2.2007

Lue myös nämä

X