Pääset lukemaan sivustoa tämän mainoksen jälkeen.

Tilaa
Uutiset

Virallista luokitusta parempi mielikuva

15.07.2015

KirjoittajaMarko Lysmä

Saaristomeren pintavesien ekologinen tila on ympäristöhallinnon luokittelun mukaan koko Saaristomerellä pääosin tyydyttävä ja sisäsaaristossa paikoittain välttävä tai huono. Saariston käyttäjien kokemukset meren tilasta poikkeavat tuoreen selvityksen mukaan viranomaisten luokittelusta.

Annelea Vuontela selvitti Turun ammattikorkeakoulussa valmistuneessa opinnäytetyössään eri ihmisryhmien näkemyksiä Saaristomeren tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Merkittävä tulos oli, että ulkosaariston tila nähtiin parempana kuin virallinen luokittelu. Sen sijaan sisäsaariston tila nähtiin osin virallista luokittelua huonompana ja ainoastaan näkemykset välisaariston tilasta vastasivat virallista luokittelua.

Vastaajat painottivat arvioissaan veden kirkkautta ekologisen tilan mittarina, kun taas virallisissa luokitteluissa huomioidaan muitakin tekijöitä.

Vuontelan selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015062213657

X