Tilaa
Huolto

Vertailu: Vedenpuhdistusaineet – Puhdasta juomavettä veneeseen. Video: Miltä vesi maistuu puhdistuksen jälkeen

Veden säilymiseen ja desinfiointiin markkinoidaan erilaisia tuotteita, mutta miten tehokkaita ne ovat? Vai riittääkö, että tankkaa vesijohtovettä ja puhdistaa veneen vesijärjestelmän tarpeeksi usein?

05.10.2021

Kirjoittajaja kuvat arja kangasniemi, Tiina Thure/Metropolilab

 • Yachticon Aqua Clean -vedensäilytystabletti
 • Yachticon Aqua Clean -vedensäilytysneste
 • Care Plus Hadex -vedenpuhdistusneste
 • Katadyn Micropur Forte -vedenpuhdistustabletti


Testi on julkaistu Vene-lehdessä 10/2021


Suomessa hyvää vesijohtovettä voi tankata veneeseen melkein kaikissa palvelusatamissa. Mutta miksi veneen tankkivesi ei aina maistu yhtä hyvälle kuin kotihanasta laskettu vesi?

Tämä johtuu siitä, että vesijohtoveden vaihtuvuus on nopeaa, kun taas vesitankissa ja muissa astioissa vesi seisoo. Veneen tankissakin vesi säilyy parhaiten puhtaana, jos sitä käyttää reilusti ja vaihtaa veden kokonaan noin kerran viikossa.

Vesitankki ja muut vesijärjestelmän osat pitää puhdistaa kunnolla ja riittävän usein, vähintään kerran vuodessa. Jos puhdistus unohtuu, esimerkiksi tankin ja putkien pinnoille kasvaa bakteereita ja muita mikrobeja, joista muodostuu biofilmiä eli bakteerilimaa.

Puhtaissakin vesissä on usein pieniä määriä bakteereille käyttökelpoisia ravinteita, joten myös tuoreen veden mikrobipitoisuudet voivat nousta nopeasti. Bakteerit lisääntyvät parhaiten +20–37 °C:ssa, mutta ne alkavat lisääntyä jo tätä alhaisemmissa lämpötiloissa. Kun vene ei ole käytössä, vesitankki kannattaa säilyttää tyhjänä, niin biofilmin muodostuminen tankkiin vähenee.

Veden laatua veneessä voi parantaa myös liittämällä vesijärjestelmään aktiivihiilisuodattimen, joka poistaa vedestä makuja ja hajuja. Jotta veden laatu säilyy pitkällä aikavälillä, täytyy suodatin vaihtaa tarpeeksi usein, sillä myös aktiivihiilisuodatin toimii bakteerien kasvualustana.

Veden laatuun kannattaa kiinnittää huomiota aina, jos veden väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti tai sen arvellaan aiheuttavan terveysoireita, esimerkiksi ripulia. Jos epäilet, että veneen tankkivedessä on bakteereja, eikä saatavilla ei ole pullotettua vettä, desinfioi tai keitä vesi.

Kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Monet terveyteen vaikuttavat aineet, esimerkiksi fluoridi, radon, nitraatti ja nitriitti, eivät edes maistu vedessä. Joten jos tankkaat veneeseen juomista varten kaivovettä tai vastaavaa, varmista, että se täyttää juomaveden laatuvaatimukset.

Colilert-reagenssi kaadetaan vesinäytteen sekaan. Colilert-reagenssi muodostaa värireaktion, jonka perusteella voidaan todeta, onko näytteessä kolimuotoisia bakteereja ja Escherichia colia.

Enterokokit ja C. perfringens -bakteerit jäävät kiinni suodatinkalvolle. Se asetetaan maljalle, jolla on elatusainetta, josta mikrobit saavat ravintoaineita ja kasvavat silmin nähtäviksi pesäkkeiksi.

Hopea edistää säilymistä

Aina tankkiveden vaihtaminen ei ole mahdollista riittävän usein. Kaikista satamista ei saa hyvälaatuista vettä tai sitä ei riitä kuivuuden takia veneiden tankkeihin. Veden säilytysaineet on kehitetty veden laadun ylläpitämiseen esimerkiksi tällaisissa tilanteissa.

Otimme testiin Yachticon Aqua Clean -vedensäilytysaineen tabletti- ja nestemuodossa. Molempia tuotteita lisätään tankkauksen yhteydessä kirkkaaseen veteen, jonka sanotaan säilyvän juomakelpoisena ja hyvänä kuusi kuukautta.

Aqua Clean -tabletteja lisätään yksi tabletti 20 litraan vettä. Aqua Clean -nestettä laitetaan 10 millilitraa sataan litraan vettä, ja pullon kyljessä on annosteluasteikko 50 ja 100 litralle. Asteikosta voi arvioida annostelun myös pienemmille vesimäärille tai jopa käyttää lääkeruiskua, kuten teimme tässä testissä.

Aqua Clean -tuotteissa vaikuttava aine on hopea, joka ei desinfioi vettä vaan pidentää puhtaan veden käyttöikää. Hopea on laajakirjoinen biosidi eli aine, joka torjuu tehokkaasti erilaisia sairautta aiheuttavia organismeja, esimerkiksi bakteereja ja viruksia. Hopean avulla pystytään myös hidastamaan sairautta aiheuttavien organismien vastustuskyvyn kehittymistä.

Aqua Clean -tabletin, joka painaa 340 milligrammaa, hopeapitoisuus on 0,64 g/100 g ja Aqua Clean -nesteen 0,7 g/l. Jos hopeapitoisuus on alle 0,1 mg/l, siitä ei Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ole erityistä haittaa elimistölle. Veteen laimennettuna Aqua Clean -tablettien hopeapitoisuus on 0,11 mg/l ja Aqua Clean -nesteen 0,07 mg/l. Tableteilla säilötyn veden hopeapitoisuus menee siis hieman yli WHO:n suositusrajan, kun taas nesteellä säilötyn veden hopeapitoisuus on suosituksen rajoissa.

Molempia aineita oli helppo käyttää, mutta annostusta oli vaikea noudattaa tarkasti, jollei tankannut vettä tyhjään tankkiin. Annostelua on tärkeä noudattaa, sillä hopea on alkuaine eikä haihdu tankista. Se joko tarttuu vesitankin pinnalle tai kulkeutuu veden mukana ja kenties kerääntyy ihmisen elimistöön. Toisaalta, jos desinfiointiainetta laittaa liian vähän, se ei välttämättä hillitse mikrobikasvua riittävästi.

Kloori puhdistaa veden

Vedenpuhdistusaineita käytetään tavallisimmin retkeillessä tai ulkomailla, jos saatavilla ei ole puhdasta vettä. Veneessä vedenpuhdistusaineille voi tulla käyttöä esimerkiksi, kun turvaudutaan kanisterissa olevaan varaveteen, jota on säilytetty veneessä useita viikkoja tai jopa kuukausia. Puhdistusainetta saattaa tarvita myös, kun tankkaa veneeseen muuta kuin vesilaitoksen puhdistamaa vesijohtovettä.

Testissä oli kaksi vedenpuhdistusainetta, nestemäinen Hadex Care Plus ja Micropur Forte -tabletit. Molemmat aineet sopivat pienten vesimäärien desinfiointiin annostelumääriensä perusteella: Hadexia lisätään yksi tippa kahteen desilitraan vettä ja Micropuria yksi tabletti litraan vettä. Näitä aineita voi käyttää myös veneen vesitankissa, jolloin pullollinen Hadex-nestettä riittää puhdistamaan 150 litraa ja paketillinen Micropur-tabletteja 100 litraa vettä.

Aqua Clean- ja Micropur-tabletit sulivat nopeasti veteen.

Myös veden puhdistusaineet sekoitetaan kirkkaaseen veteen. Jos vesi on sameaa, se pitää käsitellä ensin vedensuodattimella ja sen jälkeen vedenpuhdistusaineella. Hadexin verkkosivuilla kehotetaan käyttämään aina sekä suodatinta että kemikaalia, jotta alkueläimet, bakteerit ja virukset saadaan varmasti poistettua kokonaan.

Vaikuttavina aineina Hadexissa on natriumhypokloriitti, jota on 47,6 g/l. Micropurissa desinfioivana aineena on trokloseeninatrium (tarkemmin natriumdiklorisosyanuraatti-dihydraatti) 99,8 mg/g ja säilyttävänä aineena hopea 1,8 mg/g. Klooripohjaiset aineet tappavat tauteja aiheuttavat mikrobit ja estävät bakteerien kehittymistä veteen. Lisäksi desinfioitu, erityisesti kloorattu vesi säilyy lähtökohtaisesti pidemmän aikaa parempilaatuisena kuin desinfioimaton vesi.

Hadexin klooripitoisuus korkea

WHO:n mukaan turvallinen veden klooripitoisuus pitkäaikaisessa käytössä on 5 mg/l. Hadexissa natriumhypokloriitin pitoisuus voi periaatteessa olla laimennettuna 12 mg/l, joka on THL:n johtavan tutkijan Ilkka Miettisen mukaan todella korkea pitoisuus. Annostusta laskee hieman se, ettei natriumhypokloriitti ole puhdasta klooria.

Emme saaneet Hadexin maahantuojalta tuotetta testiä varten, koska joidenkin uusien säädösten mukaan Suomessa ei ole vielä saatu päivitystä tuotteen rekisteröinnille, vaikka Euroopassa tuote on kyllä rekisteröity. Tämä jätti miettimään, onko Hadexin vaikuttavan aineen korkean pitoisuuden ja rekisteröinnin välillä mahdollisesti yhteys.

Micropur-tabletin tuoteselosteesta ei selvinnyt, paljonko klooria tabletti sisältää. Verkosta löytyi tieto, että Micropurin kloorin määrä vesilitraan laimennettuna olisi noin 3 mg/l. Hopeapitoisuus 46 mg painavalla Micropur-tabletilla desinfioidussa vesilitrassa on 0,08 mg/l. Sekä Micropurin kloori- että hopeapitoisuus pysyy WHO:n suositusten alapuolella.

Vesi kanisterissa viisi viikkoa

Testasimme veden säilytys- ja puhdistusaineiden tehoa pääkaupunkiseudun (HSY) vesijohtovedellä, koska Suomessa vene tankataan yleensä vesijohtovedellä. Suomalainen vesijohtovesi on hyvälaatuista, koska se on puhdistettua ja sen laatua tarkkaillaan jatkuvasti. Myös veden juoksutus ylläpitää veden laatua. Siksi vettä kannattaa laskea hanasta tai letkusta, kunnes se on kylmää – jos se vain on mahdollista – ennen kuin ottaa sitä lasiin, muuhun astiaan tai tankkiin.

Testi tehtiin kesä–elokuussa, eli se osui veneilykauden keskelle. Jäljittelimme veden säilytystä veneen tankissa seisottamalla vettä ulkoparvekkeella 10 litran muovikanistereissa. Kanisterit olivat uusia, jotta niissä seisotetut vesinäytteet olisivat vertailukelpoisia. Testikanisteririvin reunoille laitoimme myös vesikanisterit, että kaikkien testiastioiden vesi saisi aurinkoa suurin piirtein saman verran. Lämpötila vaihteli testiaikana noin +15–35 °C ja aurinko paistoi kanistereihin kirkkaina päivinä useita tunteja, joten olosuhteet mikrobien kasvulle olivat suotuisat.

Huuhtelimme kanistereista mahdolliset irtohiukkaset ennen ensimmäistä seisotusta. THL:n Ilkka Miettisen kehotuksesta vettä seisotettiin ennen varsinaista testiä kanistereissa ensin viikko, minkä jälkeen vesi vaihdettiin ja seisotettiin sitä vielä kaksi viikkoa. Tämä sen vuoksi, että kanisterit jäljittelisivät vielä paremmin käytettyä vesitankkia ja niihin muodostuisi mikrobeja varsinaista testiä varten.

Testivettä säilytettiin vierekkäin kymmenen litran kanistereissa parvekkeella viisi viikkoa.

Viidenlaisia bakteereita tutkittiin

Laboratorioon viedyistä vesinäytteistä tutkittiin viisi bakteeria tai bakteeriryhmää: heterotrofinen pesäkeluku, kolimuotoiset bakteerit, Escherichia coli (E. coli), Clostridium perfringens -bakteerit (C. perfringens) ja sekä suolistoperäiset enterokokit.

Jos talousvedessä esiintyy edellisiä bakteeriryhmiä, veden mikrobiologisessa laadussa voi olla puutteita. Ulosteperäistä saastumista osoittavat parhaiten E. coli, C. perfringens -bakteerit ja enterokokit. Jos niitä löytyy vesinäytteestä, voi vedessä olla myös muita, haitallisempia mikrobeja.

Kaikkia edellisiä bakteeriryhmiä tai bakteereita käytetään juomaveden mikrobiologisen laadun mittareina. Ne löytyvät myös sosiaali- ja terveysministeriön antamasta talousvesiasetuksesta, jotka koskevat talousveden laatuvaatimuksia, -tavoitteita tai -suosituksia.

Veden laadun tutkiminen laboratoriossa kestää 1–3 vuorokautta ja alkaa näytteen sekoittamisella. Tässä vesinäyte pipetoidaan maljaan heterotrofisen pesäkelukumäärän tutkimista varten.

Pesäkeluku koholla

Laboratorioon lähetetyistä  näytteistä olivat kohonneet vain heterotrofisen pesäkeluvun arvot, muut arvot olivat nollassa. Heterotrofinen pesäkeluku oli koholla kaikissa muissa näytteissä paitsi Micropur Forte -tableteilla käsitellyssä vedessä. Aqua Clean -tabletilla ja Hadex-nesteellä käsitellyssä, seisotetussa vedessäkin luku oli vain 1 pmy/ml (pmy = pesäkettä muodostava yksikkö).

Hadex-nestettä lisätään veteen.

Korkeimmat heterotrofiset pesäkeluvut olivat Aqua Clean -nesteellä käsitellyssä vedessä (190 pmy/ml) ja viisi viikkoa seisotetussa, kemikaalittomassa vedessä (84 pmy/ml). Sekä Metropolilabissa vesinäytteet analysoinut mikrobiologi Tiina Thure että THL:n Miettinen sanoivat, että minkään näytteen tulos ei ole hälyttävä, mutta 190 pmy/ml on hieman kohonnut.

Vertailun vuoksi: Jos hana on puhdas, HSY:n ja monen muun suomalaisen vesilaitoksen veden heterotrofinen pesäkeluku on yleensä enintään 10 pmy/ml. Verkostoveden pitoisuutta voidaan pitää normaalina, vaikka pitoisuus olisi 100 pmy/ml. Juotavaksi myytävän pulloveden ohjearvo on niinkin korkea kuin 50 000 pmy/ml.

Mielenkiintoista ja selittämätöntä oli, miksi AquaClean -tabletit säilyttivät veden hyvin, mutta neste ei. Onko Aqua Clean -neste noin paljon tehottomampaa kuin tabletit vai pääsikö vesinäytteeseen jossain vaiheessa bakteereja ympäristöstä?

Kanisteri- ja tankkivesissä heterotrofinen pesäkeluku kertoo veden yleisestä mikrobiologisesta laadusta. Jos vesi seisoo varsinkin likaisessa astiassa, voi pesäkeluku nousta korkeaksikin. Pesäkeluvun kohoamisen aiheuttamat bakteerit ovat todennäköisesti vaarattomia ihmiselle, mutta ne voivat saada aikaan veteen hajua tai makua ja näkyä astiassa esimerkiksi limoittumisena. Hieman kohonnut pesäkelukumäärä ei siis tee vedestä vaarallista tai käyttökelvotonta, jos näyte ei sisällä ulosteperäistä saastumista osoittavia bakteereita.

Heterotrofisen pesäkeluvun arvoon vaikuttaa hyvin paljon, kuinka puhdasta tankkiin juoksutettava vesi on. Normaalisti talousvedessä on alueesta ja vesilaitoksesta riippuva, kullekin vedelle tyypillinen, matala bakteeritaso. Jos veden bakteeritaso muuttuu, veden laatu voi olla muuttumassa huonommaksi.

Vesinäytteet toimitettiin laboratorioon tutkittavaksi 500 millilitran pulloissa. 

Tankkaa vain puhdasta vettä

Testi osoitti, että suomalainen vesijohtovesi on laadukasta ja säilyy hyvin Suomen lämpötiloissa, jos säilytysastiat ovat puhtaat. Käsitellyn veden hinta on Aqua Clean -tuotteilla 0,013 €/l, Hadexilla 0,08 €/l ja Micropurilla 0,22 €/l, ja pohdimme, kannattaako veden säilytysaineita edes käyttää, jos vesi säilyy noin laadukkaana viiden viikon seisottamisen jälkeenkin.

Yhden maistajan mielestä  viisi viikkoa seisotettu vesi ilman kemikaaleja maistui parhaimmalta testivesistä. Aqua Cleanilla käsitellyissä vesissä oli hienoinen sivumaku, joka ei kuitenkaan estä millään tavalla juomista. Micropurissa kloori maistui jonkin verran, Hadexissa kloorin maku oli selvä, joskin sitäkin pystyi juomaan. Makuaistin tarkkuus vaihtelee eri ihmisillä: toinen maistaja ei huomannut sivumakua missään testivedessä.

Testituotteiden vaikuttavien aineiden pitoisuuksia veteen lisättynä oli THL:n asiantuntijan mukaan vaikea vertailla, koska niiden vaikuttavien ainesosien pitoisuus oli ilmoitettu eri tavoin: toiset mg/g, toiset g/l. Testissä kyseenalaisimmaksi tuotteeksi pitkäaikaiskäytön kannalta osoittautui korkean klooripitoisuuden vuoksi Hadex.

Kaikki testituotteet ovat laimentamattomana erittäin haitallista vesieliöille, niitä ei saa päästää ympäristöön ja valumat täytyy kerätä pois. Liian suurina pitoisuuksina ja laimentamattomina aineet ovat haitallisia myös ihmisen terveydelle. Etenkin Hadexia käsitellessä täytyy olla varovainen: jos laimentamatonta ainetta nielee tai sitä joutuu silmiin, täytyy aineen huuhtomisen jälkeen hakeutua lääkäriin.

Sekä Hadexin että Micropurin tuoteselosteessa sanotaan, että tuotetta voi käyttää pitkään. On kuitenkin vaikea sanoa, ovatko kloorijohdannaisia tai hopeaa sisältävät tuotteet turvallisia pitkäaikaiskäytössä. Tosin veneilykausi Suomessa on rajallinen, joten ympärivuotisessa käytössä veden käsittelyaineet tulevat harvoin olemaan.

Tietolähteet: Ilkka Miettinen, johtava tutkija, THL; Tiina Thure, mikrobiologi, Metropolilab; WHO: Guidelines for Drinking-water Quality.

 

Loppuarvostelu

YACHTICON AQUA CLEAN -VEDENSÄILYTYSTABLETTI

Pisteet 8,3

 

Pakkauskoko 100 tablettia, Hinta 26,20 €, Valmistaja Yachticon

Aqua Clean tableteilla säilöö helposti 20 litralla jaollisen vesimäärän; annostus on yksi tabletti 20 vesilitraan. Vaikutusaika on kaksi tuntia ja vaikuttava aine hopea 0,64 g/100 g. Valmistajan mukaan Aqua Cleanilla käsitelty vesi säilyy hyvänä kuusi kuukautta ja tabletit vähintään kuusi vuotta. Nesteen sanotaan olevan hajuton ja mauton, mutta yksi maistajista tunsi pienen sivumaun Aqua Cleanilla käsitellyssä vedessä.

Tabletit liukenivat läpinäkyvään vesiastiaan pudotettuna melko nopeasti. Halutessaan tabletit voi liuottaa pieneen vesimäärään ennen säiliöön lisäämistä. Ainetta ei saa päästää ympäristöön ja tablettien jäänteet täytyy kerätä pois, sillä Aqua Cleanista on haitallisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia vesieliöille.

HYVÄÄ

 • tehokas
 • siisti ja helppo käyttää
 • pitkä säilyvyysaika
 • ei juuri maistu

HUONOA

 • laimentamattomana ympäristöhaittoja
 • hopeapitoisuus hieman yli suositusten

ACHTICON AQUA CLEAN -VEDENSÄILYTYSNESTE

Pisteet 7,6

Pakkauskoko 100 ml, Hinta 13 €, Valmistaja Yachticon

Aqua Clean -neste sopii annostelunsa (10 millilitraa 100 litraan vettä) vuoksi veden säilytykseen isossakin tankissa. Pullon kyljen poikkiviivoista näkee annosmäärän 50 ja 100 litralle, joten nesteen käyttäminen on helppoa. Pienempien vesimäärien käsittelyssä voi käyttää lääkeruiskua. Tuotteen vaikuttava aine on hopea 0,7 g/l.

Aqua Clean lisätään tankkiin ensin, sen jälkeen vesi, ja annetaan vaikuttaa kaksi tuntia. Valmistajan mukaan vesi säilyy tuoreena kuusi kuukautta, mutta testissä Aqua Clean -neste tehosi huonommin kuin vastaavat tabletit. Kemikaalin säilymisaika on kuusi vuotta. Nesteen sanotaan olevan hajuton ja mauton, mutta testissä yksi maistajista tunsi pienen sivumaun. Laimentamaton neste on haitallista vesieliöille ja ympäristölle.

HYVÄÄ

 • riittoisaa
 • ei juuri maistu
 • pitkä säilymisaika

HUONOA

 • teho ei ole varmaa
 • laimentamattomana ympäristöhaittoja

KATADYN MICROPUR FORTE -VEDENPUHDISTUSTABLETTI

Pisteet 7,6

Pakkauskoko 100 tablettia, Hinta 22 €, Valmistaja Katadyn Products Inc.

Micropur sopii pienten vesimäärien puhdistukseen, sitä lisätään yksi tabletti vesilitraan. Tuotetta saa myös nesteenä. Valmistajan mukaan aine desinfioi bakteerit ja virukset huoneenlämpöisestä vedestä 30 minuutissa ja siimaeliöt kahdessa tunnissa. Micropurin vaikuttavat aineet ovat natriumdiklorisosyanuraatti-dihydraatti 99,8 mg/g ja hopea 1,8 mg/g.

Tabletteja suositellaan käytettäväksi lasi- tai muoviastiassa, mutta alumiini- ja teräsastiatkin sopivat. Micropur-käsitelty vesi säilyy hyvänä kuusi kuukautta. Siinä maistui hieman kloori, mutta vähemmän kuin Hadexissa. Tuote säilyy kuivassa, viileässä ja auringonvalottomassa paikassa 4–5 vuotta. Laimentamaton aine on myrkyllistä ja vahingollista ympäristölle sekä silmiin joutuessaan.

HYVÄÄ

 • pieni pakkaus
 • pitkä säilyvyysaika
 • puhdistaa ja säilyttää vettä
 • tehokas

HUONOA

 • kloorin maku vedessä
 • laimentamattomana haittavaikutuksia

CARE PLUS HADEX -VEDENPUHDISTUSNESTE

Pisteet 6,2

Pakkauskoko 30 ml, Hinta 12 €, Valmistaja Hatenboer-water B.V.

Hadexilla puhdistaa pienet vesimäärät, annostus on yksi tippa 200 millilitraan vettä. 30 minuutin jälkeen vesi on valmistajan mukaan puhdasta ilman kloorin makua ja hajua, mutta testissä veteen jäi selvä kloorin maku. Hadexilla voi puhdistaa veneen tankkiveden lisäämällä yhden pullollisen Hadexia vähintään 150 litraan vettä kauden alussa.

Hadexin vaikuttava aine, natriumhypokloriitti, on vaarallista vesieliöille. Pitoisuus on 47,6 g/l, jota THL:n asiantuntija piti korkeana. Tuote säilytetään +20 °C:ssa. Ostamamme  tuotteen säilymisaika oli vain kolme kuukautta. Pidempään aine säilyy pimeässä ja viileässä. Tuotetta käsitellessä ei saa tupakoida. Jos laimentamatonta ainetta nielee tai sitä joutuu iholle tai silmiin, hakeudu lääkäriin.

HYVÄÄ

 • helppo annostella pieniin vesimääriin
 • sopii myös tankkiveden puhdistukseen

HUONOA

 • laimentamattomana ympäristö- ja terveyshaittoja
 • kloori maistuu
 • lyhyt säilymisaika

 

 

 

Lue myös nämä

X