Tilaa
Jutut

Veneilysää: Matalapaineen elinkaari

Laaja-alaisista sääilmiöistä juuri matalapaineet vaikuttavat eniten veneilysään turvallisuuteen.

12.06.2024

KirjoittajaMarkus Mäntykannas

Kuvaajaistock

Matalapaineisiin voi kesälläkin liittyä voimakkaita tuulia ja keljua merenkäyntiä. Pohditaan seuraavaksi, miten matalapaine saa alkunsa ja mikä voi voimistaa sen myrskyksi.

Suomeen saapuvat matalapaineet ovat keskileveysasteiden matalapaineita, jotka syntyvät alueelle, missä on suuria lämpötilaeroja. Matalapaineen syntymisen edellytys on, että lämpimän ja kylmän ilmamassan rajamailla yläilmakehässä kulkevalle polaaririntamalle muodostuu aaltomaisia häiriöitä. Polaaririntaman yhteydessä kulkee tyypillisesti myös voimakas ja putkimainen suihkuvirtaus, joka jakaa erilaisia ilmamassoja toisistaan.

Kun polaaririntama syystä tai toisesta häiriintyy ja siihen muodostuu mutka, alkaa häiriö pyöriä itsensä ympäri vastapäivään pohjoisella pallonpuoliskolla. Tähän vastasyntyneeseen matalapaineeseen kehittyvät myös säärintamat, lämmin ja kylmä rintama.

Lämpimän rintaman jälkipuolella on matalapaineen lämmin sektori ja kylmän rintaman jälkipuolella kylmä sektori. Kylmä rintama liikkuu nopeammin kuin lämmin ja niinpä se ajaa lämmintä sektoria pienemmäksi. Kylmän ja lämpimän säärintaman yhteensulautumisessa syntyy okluusiorintama.

Pohjoisella pallonpuoliskolla tuuli kiertää matalapaineen ympäri vastapäivään ja eteläisellä myötäpäivään. Tuuli puhaltaa aina korkeammasta ilmanpaineesta kohti matalampaa.

Arkielämässä saman ilmiön voi havainnoida, kun autosta tai pyörästä puhkeaa rengas: ilma syöksyy korkeammasta ilmanpaineesta renkaan sisältä matalampaan ilmanpaineeseen eli ulkoilmaan. Ilmavirtaus loppuu, kun ilmanpaine-ero tasoittuu. Samalla tavalla myös matalapaine kuolee pois, kun ilmanpaine-erot sen ympärillä tasoittuvat.

Valtaosa Suomeen saapuvista matalapaineista saa alkunsa Yhdysvaltojen itärannikolla, mistä ne matkaavat noin 4–5 vuorokauden kuluessa Pohjois-Atlantin yli Skandinaviaan.

Matalapaineet ovat voimakkaimmillaan muutama päivä niiden syntymisen jälkeen, joten Suomeen saapuessaan matalapaineet ovat jo elinkaarensa loppupäässä.

Matalapaineet voimistuvat lämpimän meriveden yllä Pohjois-Atlantilla ja erityisesti siellä, missä lämpötilaerot eri leveysasteiden välillä kasvavat suuriksi. Suomeen ajautuvat myrskyt, eli voimakkaat matalapaineet, ovat yleensä peräisin Pohjois-Atlantin suunnalta lännestä.

Matalapaineet menettävät energiaa, kun ne siirtyvät merialueelta mantereen päälle. Suomessa on keskimäärin 28 myrskypäivää vuodessa, vähiten niitä on heinäkuussa (0,1 päivää) ja eniten joulukuussa (5,6 päivää).

Matalapaineen ominaisuudet ja sen voimakkuus riippuvat vuodenajasta. Kesäisin matalapaineet ovat heikompia, koska lämpötilaerot eri leveysasteiden välillä pienenevät pohjoisen napa-alueen lämmetessä enemmän kuin matalammat leveysasteet. Suomessa harvoin myrskyää kesäisin, eikä matalapaineisiin liity pitkäkestoisia sateita.

Kesäisin matalapaineet viilentävät ilmaa ja tuovat runsaasti kuurosateita. Talvisin puolestaan matalapaineet lauhduttavat säätä ja tuovat jatkuvia sateita sekä voimakkaita tuulia. Talvisin sää on pitkään harmaata, tuulista ja leutoa matalapaineen alueella.

Mitä suuremmasta ja voimakkaammasta matalapaineesta on kyse, sen paremmin sen reitti voidaan ennustaa. Laaja-alaisen matalapaineen saapuminen Suomeen voidaan ennustaa jopa 5–7 vuorokauden päähän, kun taas hyvin pienikokoisen matalapaineen reittiä ei välttämättä pysty ennustamaan vielä vuorokaudenkaan päähän.

Isokokoiset matalapaineet pysyvät yleensä noin viikon hengissä ja niiden välimatka syntypisteestä kuolinpisteeseen voi olla liki 10 000 kilometriä.

Kolme muistisääntöä

  • Matalapaineen alueessa ilmanpaine on alle 1013 hPa ja korkeapaineen alueessa yli tämän lukeman.
  • Tuulet kiertävät matalapaineen keskusta pohjoisella pallonpuoliskolla vastapäivään ja eteläisellä myötäpäivään.
  • Ensimmäisenä merkkinä kaukana lähestyvästä matalapaineesta voivat olla pumpulimaiset tai koukkumaiset yläpilvet. Jos käännät selkäsi tuulta kohden ja pilvet lisääntyvät vasemman käden puolella, on matalapaine todennäköisesti saapumassa.

Lue myös nämä

X