Venesatamille on laadittu uudet turvallisuusohjeet. Julkaisijana on merenkulkuhallitus, joka sai toimeksiannon veneilyasiain neuvottelukunnalta. Ohjeista on hyötyä venesataman suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnostuksessa tai kun satamalle laaditaan järjestys- tai turvallisuusohjeita.

Julkaisu sisältää muun muassa käyntisatamia koskevia yleisiä ohjeita sekä tietoa sammutus- ja pelastusvälineistä, pelastussuunnitelman laadinnasta, jätehuollosta ja järjestyssäännöistä.

Ohjeet on luettavissa pdf-muotoisena osoitteesta: www.fma.fi/media/julkaisusarjat/venesatamien_turvallisuusohjeet_3-2007.pdf.

HJO 31.3.2007