Pääset lukemaan sivustoa tämän mainoksen jälkeen.

Tilaa
Uutiset

Uusi vesiliikennelaki lausuntokierrokselle

Lakiehdotuksen lähtökohta on vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilykulttuurin lisääminen. Ehdotus ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen säännöt.

26.06.2018

KirjoittajaAri Inkinen

Liikenne- ja viestintäministeriössä pitkään valmisteltu ehdotus uudeksi vesiliikennelaiksi lähetettiin juhannuksen alla lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 15. elokuuta 2018 saakka ja lausunnon lakiehdotuksesta voi antaa periaatteessa kuka vaan.

Lakiehdotuksen lähtökohta on vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilykulttuurin lisääminen. Ehdotus ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen säännöt.

Nykylakiin verrattuna merkittävä muutos on huviveneen päällikköä koskeva sääntely. Tähän asti selkeää määrittelyä päällikkyydestä ei ole ollut, vaan siinä on vedottu merilakiin – soveltuvin osin. Päällikkyyssääntely vastaisi jatkossakin osittain merilain määräyksiä, mutta keveämmin vaatimuksin. Päällikkyyssääntelyä tarvitaan turvallisuuden, liikenteen valvonnan ja automaation mahdollistamisen vuoksi.

Lakiehdotuksen mukaan päällikkönä pidettäisiin kuljettajaa, käyttäjää tai muuta henkilöä, joka tosiallisesti ohjailisi tai hallitsisi vesikulkuneuvoa. Päällikkö vastaisi muun muassa, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna, olosuhteiden niin vaatiessa.

Uuden lakiehdotuksen mukaan vesiliikenteen sanktiojärjestelmä muuttuisi pääpiirteissään tieliikenteessä käytössä olevan virhemaksujärjestelmän kaltaiseksi. Vesiliikenteessä virhemaksua ei voisi kuitenkaan määrätä ajoneuvoa pysäyttämättä. Uusi järjestelmä korvaisi nykyisen rikesakkojärjestelmän.

Myös vuokravenesääntelyä ehdotetaan kevennettäväksi. Tavoitteena on helpottaa veneen vuokrausta ja edistää jakamistaloutta. Esityksessä ehdotetaan, että kaikista katsastus- ja varustevaatimuksista luovuttaisiin kokonaan.

Jatkossa vuokraveneiksi katsottaisiin miehitetyt vuokraveneet kuten taksiveneet, joissa on erikseen kuljettaja ja joissa voi matkustaa enintään 12 matkustajaa.

Lakiluonnoksen lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi, ja lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset netissä www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

X