Uutiset

Uusi vesiliikennelaki etenee

Pitkään työstetty vesiliikennelain luonnos lähtee lausuntokierrokselle vuoden vaihteessa.

15.06.2017

TekstiAri Inkinen

Kuvat© Otavamedia

Liikenne- ja viestintäministeriössä on jo useamman vuoden ollut käynnissä vesiliikennelain kokonaisuudistus. Sen tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää vesiliikennettä koskevaa sääntelyä sekä viranomaisten roolia ja tehtäviä.

Lähtökohtana on vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilykulttuurin lisääminen. Uuden lain on myös tarkoitus vastata kysymykseen, kuka on veneen päällikkö.

Kysymys veneen päällikkyydestä nousi esiin viimeksi joitain vuosia sitten Tammisaaren saaristossa yhden henkilön kuolemaan johtaneen onnettomuuden oikeudenkäynnin yhteydessä. Tuolloin yleinen käsitys Merilain määrittelemästä päällikkyydestä asetettiin kyseenalaiseksi. Vene-lehden haastattelemat asiantuntijatkaan eivät osanneet yksiselitteisesti määritellä, kuka on veneen päällikkö.

Korkeimman oikeuden tulkinnan mukaan Merilain päällikköä koskeva rangaistussäännös ei sovellu huviveneisiin.

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut lakiehdotuksesta arviomuistion, jossa on tarkasteltu yleisesti nykyistä sääntelyä ja sen ongelmia, sekä kuvattu myös veneilyn turvallisuuteen liittyvän vapaaehtoistoiminnan ja itsesääntelyn merkitystä.

Muistiossa esitetään kysymyksiä, jotka koskevat mm. vuokravenesääntelyn keventämisvaihtoehtoja, valvonnan helpottamista ja automaation edistämiskeinoja.Muistiossa myös verrataan tilannetta Suomessa lähinaapurerihin, joissa problematiikka on hyvin samanlaista.

Vesiliikennelain kokonaisuudistusta on valmisteltu yhdessä Trafin, Liikenneviraston, Ely-keskusten, Tullin, Rajavartiolaitoksen, Poliisin, sisäministeriön sekä oikeusministeriön kanssa.

Arviomuistio on kaikkien kiinnostuneiden luettavissa Liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla.

 

Lue myös nämä