Tilaa
Uutiset

Uusi merikarttasarja E on julkaistu – väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi

02.07.2024

Kirjoittajaveneen toimitus

N2000 väylä- ja merikarttauudistus tuo vesillä liikkujille uudet ja tarkemmat merikartat. Uudistus on edennyt nyt pohjoisesta Uuteenkaupunkiin. Uuden karttasarjan syvyys- ja väylätiedot on päivitetty N2000-korkeusjärjestelmän mukaisiksi.

Uudelle merikarttasarjalle on tehty lukuisia väyliin ja merenkulun turvalaitteisiin liittyviä muutoksia ja päivityksiä. Kartalle on lisätty uutta merenmittaustietoa ja huomioitu maankohoamisen vaikutus vuosikymmenten aikana.

Karttasarjan eteläosissa on ensimmäistä kertaa käytössä uusi karttasymboli: aluemainen esitystapa kuvaamaan kivikkoisia alueita merikartalla.

Kevään aikana on julkaistu myös uudet N2000-rannikko- ja satamakartat Raumalta Uuteenkaupunkiin (40,41, 127) sekä alueen elektroniset merikartat (ENC). Sisävesiltä on julkaistu uusi merikarttasarja N (Tampere-Virrat).

LUE MYÖS: Karttasarjojen syvyyspäivitys alkoi – Väyläsyvyyksien muutoksia on paljon, samoin uusia mittauksia ja syvyyskäyriä

Esimerkkikuva merikartan vaarakäyrästä, joka varoittaa erittäin kivikkoisesta alueesta.

Lue myös nämä

X