Tilaa
Mainos

TARGA SEITSEMÄLLÄ MERELLÄ

"Targa 25 on tuhti työ- tai kalaveneen nä-köinen alus. Ennenkaikkea se on vene vapaa-ajan käyttöön, mutta varsinaiset tarvitsijat löytynevät etelän isoilta vesiltä… Tulevaisuus näyttää myyntilukujen muodossa, miten iso-jen vesien äveriäät urheilukalastajat luottavat pienten vesien kalaveneenrakennustaitoon.”

02.02.2021

KirjoittajaKaupallinen yhteistyö: OY TARGA CENTER

Näin kirjoitti Vene-lehden toimittaja Targa 25:stä vuonna 1980. Toimittajan arvion ovat menneet 40 vuotta osoittaneet osin oikeiksi, osin vääriksi.
Oikeassa toimittaja oli siinä, että monet Targat ovat löytäneet tiensä isoille vesille. Mutta ei niinkään etelän kalavesille, vaan pal-jolti pohjoiseen. Grönlannissa liikkuu kym-meniä Targoja ja tärkein vientimaa on Norja, missä arvostetaan ennen kaikkea käytännöllisyyttä ja turvallisuutta.

Mutta Targa ei ole ainoastaan suurten vesien äveriäiden urheilukalastajien vene, it-se asiassa sitä se on harvemmin. Targa on ennen kaikkea vene, jolla liikutaan paljon. Grönlannissa se on ”paikallisbussi”, Skandinaviassa ja Suomessa matka- ja yhteysvene, Keski-Euroopassa myös viranomaisvene.

Aina liikkeessä – turvallisesti.

Merikelpoisuus on Targan olemuksen syvä ydin. Ei olekaan ihme, että Targan voi nähdä ulkomerellä silloinkin, kun muut veneet ovat jo satamassa, aikaisin keväällä, myö-hään syksyllä.
Targan kotivesillä Pohjanlahdella on ai-na suhtauduttu vakavasti turvallisuuteen, ja merikelpoinen vene on turvallinen. Ei olekaan ihme, että niin monet ympäri suuria vesiä, etelässä ja pohjoisessa, luottavat Targaan. Ja tietysti suomalaiset veneilijät luottavat Targaan, onhan se täällä kotivesillään.

Targa on paljon muutakin kuin vain luotet-tava ja turvallinen. Se on perinteinen, mutta myös moderni. Perinteitä edustaa pohjalaisten puuseppien vuosikymmenten taidolla raken-tama sisustus, nykyaikaa on viimeisin tuotan-totekniikka, missä Targa on ollut suomalaisen veneteollisuuden edelläkävijä.

Vaikka jokainen Targa on ensisilmäyksellä tunnistettavissa juuri Targaksi, jokainen Targa on erilainen, yksilö. Valmistajan kyky ja halu rakentaa juuri sellainen vene kuin ostaja tarvitsee, antaa runsaasti mahdollisuuksia yksilöidä vene juuri omien tarpeiden mukaan.

Maailman vesillä on yli 2 500 Targaa ja lisää valmistuu joka viikko.

Targa on suomalaisen moottoriveneteolli-suuden suuri menestystarina, jollaiseksi sen ovat tehneet laatu, ajettavuus ja ennen kaik-kea merikelpoisuus.

 

Y BOTNIA MARIN AB I www.targa.fi OY TARGA CENTER AB I www.targacenter.

X