Tilaa
Uutiset

Septityhjennysverkko laajenee hitaasti

21.02.2007

KirjoittajaVenelehti

septityhjennys

Veneiden septitankkien tyhjennykseen tarkoitettujen, yleisessä käytössä olevien laitteiden määrä ei ole viime vuosina juuri noussut. Pidä Saaristo Siistinä -yhdistyksen mukaan uusia laitteita on otettu maan eri puolilla käyttöön alle 30 viimeisen kolmen vuoden aikana. Samaan aikaan tyhjennyslaitteita tarvitsevien veneiden määrä on ollut koko ajan nousussa. Yleisessä käytössä olevia laitteita on tällä hetkellä sisävesillä 107 ja merialueilla 106 kappaletta.

Ympäristöministeriö perusti viime keväänä Septiasiain yhteistyöryhmän pohtimaan ongelmaa ja tekemään ehdotuksen valtion tuen jakoperusteista laitteistoja hankittaessa. Lausunto valmistuu vasta keväällä 2009. Ryhmässä on edustajat ympäristöministeriöstä, Pidä Saaristo Siistinä -yhdistyksestä, kolmesta alueellisesta ympäristökeskuksesta ja Suomen veneilyliitosta. Septitankkien tyhjennyksen ongelmista järjestettiin Helsingin venemessujen yhteydessä myös asiantuntijaseminaari. Keskustelun kuluessa kävi ilmi, että ongelmaan puuttumisen tärkeydestä vallitsee nyt laaja yhteisymmärrys. Taustalla on tietoisuus siitä, että venejätteiden osuus paikallisesta vesien rehevöitymisestä voi olla merkittävän suuri.

Sen sijaan tyhjennysverkoston laajentamiseen liittyvät vastuukysymykset ovat epäselviä. Periaatteessa kysymys on vain rahasta, eli kuka maksaa tyhjennyslaitteet. Nykyisen alusjätelain mukaan sataman pitäjä vastaa aluksissa syntyvien jätteiden vastaanoton järjestämisestä. Tältä osin laki koskee myös veneseuroja.

Asiantuntijoiden mukaan lain suoraviivainen soveltaminen huvivenesatamissa ei kuitenkaan ole kohtuullista. Vastuuta tarjotaan myös kunnille, ja samalla painotetaan alueellisen yhteistyön merkitystä. Ongelmallisia tässä suhteessa ovat erityisesti retkisatamiin ja vilkkaiden veneväylien varteen tarvittavat laitteet. Alusjätelakia ollaan parhaillaan uudistamassa toimikunnassa, jonka pitäisi jättää ehdotuksensa ensi syksynä.

Veneistä ei ole vuoden 2005 alusta lähtien saanut päästää käymäläjätteitä veteen. Raja kulkee 12 meripeninkulman päässä lähimmästä maasta. Kunnat ja satamanpitäjät voivat hakea tukea septityhjennysjärjestelmän rakennustöihin muun muassa ympäristöministeriön tai Pidä Saaristo Siistinä -yhdistyksen kautta.

HJO 21.2.2007
Kuva: Pidä Saaristo Siistinä ry

Lue myös nämä

X