Tilaa
Uutiset

Saaristo- ja rannikkonavigoinnin tutkinnot myllätään uusiksi

Jotkut nykyisen tutkinnon osa-alueet ovat peräisin kuusikymmentäluvulta – siis liki kuudenkymmenen vuoden takaa.

16.11.2019

KirjoittajaTomi Peurakoski

Saaristo- ja rannikkomerenkulun tutkinnot uudistuvat ja ne päivitetään nykypäivään. Vihdoinkin, voi rehellisin mielin sanoa. Nykyään käytössä oleva kurssimateriaali ja tutkinto on vanhaa aikaa, joka ei vastaa enää veneilijöiden tarpeita.

Tarkoitus on, että kevään 2021 saaristotutkinto olisi ensimmäinen puhtaasti uuteen oppikirjaan perustuva uudenlainen tutkinto. Ensi vuosi on siirtymäaikaa vanhasta kurssikirjasta uuteen, samoin kuin vanhasta tutkintorakenteesta uuteen. Joulun 2020 tutkinnossa on jo jotain viitteitä uudistuksesta, kertoo Suomen Navigaatioliiton toiminnanjohtaja Carina Vaenerberg.

Jotkut nykyisen tutkinnon osa-alueet ovat peräisin kuusikymmentäluvulta – siis liki kuudenkymmenen vuoden takaa. ”Saimme paljon palautetta, että maailma on muuttunut,

Uusi saaristonavigoinnin oppikirja.

mutta Navigaatioliitto ei”, Vaenerberg kertoo.

Monivalintatehtäviä

Uudessa saaristomerenkulun tutkinnossa pitää edelleen osata laskea kompassisuunnasta tosisuuntaan ja päinvastoin, mutta laskutoimitusten määrä vähenee selvästi. Tutkintoon tulee monivalintatehtäviä ja muutenkin painopistettä muutetaan nykyveneilyyn sopivaksi. Esimerkiksi veneilyyn liittyvä elektroniikka on uutena aihealueena tutkinnossa mukana. Käytännön veneilykurssia saaristolaivurikurssista ei silti tule, mutta käytännönläheisempään suuntaan kurssi on kuitenkin menossa.

Vaenerbergin mukaan osa veneilijöistä on pitänyt saaristokurssia jopa pelottavana laskutehtävien takia, ja siksi eivät ole uskaltaneet tulla tutkintoon. Ongelmana ovat myös kurssin netin kautta suorittaneet, sillä heistä harva suorittaa tutkinnon.

Uuden tutkinnon tarkka rakenne on vielä hämärän peitossa, sillä sitä suunnitellaan edelleen. Samalla suunnitellaan rannikkomerenkulun tutkinnon uudistamista, mutta sen aikataulu on vielä auki. Vaenerbergin mukaan saariston ja rannikon tutkinnot ja kurssiuudistukset kulkevat kuitenkin käsi kädessä. Myös rannikkomerenkulun tutkintoa on tarkoitus muuttaa nykyaikaisempaan suuntaan. Tähtitieteellisen navigoinnin kurssi ei ole tiettävästi samaan aikaan  uudistumassa, mutta tarvetta senkin uudistamiseen Vaenerbergin mukaan olisi, ainakin opetusmenetelmien kannalta.

Uusi saaristonavigoinnin oppikirja eli Veneilijän merenkulkuoppi I on suuniteltu täysin uusiksi ja on paljon houkuttelevampi lukea kuin vanhat painokset. Kuvien määrää on lisätty, samalla kun aihealueita on rajattu vain veneilijöille tärkeimpiin.

Saaristolaivuritutkinnon suorittaneiden määrä. Lähde: Suomen Navigaatioliitto.

Romahtaneet tutkintomäärät

Vuonna 2000 yhteensä 2259 ihmistä suoritti hyväksytysti saaristotutkinnon. Viime vuonna luku oli 1236. Määrä on siis vajaassa parissa vuosikymmenessä pudonnut noin puoleen. Vastaavat luvut rannikkotutkinnossa ovat 800 ja 488 ja tähtitieteellisen navigoinnin tutkinnossa 117 ja 69. Tilanne on siis synkkä ja vaatii ripeitä toimia. Putoavan trendin jatkuessa loppu voi olla edessä hyvinkin pian.

Navigaatioliiton tutkinnot järjestää aina veneilyseura. Seurojen näivettyessä ja ukkoutuessa uhkana on myös kurssien ja sen myötä järjestettävien tutkintojen väheneminen. Suomen Navigaatioliiton Vaenerbergin mielestä yksi hyvä vaihtoehto tutkintojen lisäämiseksi ja suosion kasvattamiseksi olisi verkkokurssien lisäksi mahdollisuus tutkinnon suorittamiseen verkossa. ”Se on liiton pyrkimys”, Vaenerberg sanoo. Se vaatii kuitenkin paljon halua ja tahtoa, sillä tutkintovastuu on tällä hetkellä kokonaan seuroilla.

 

 

Lue myös nämä

X