Tilaa
Uutiset

Pelastusliivit puuttuvat avoveneistä

01.10.2007

KirjoittajaVenelehti

Sisäasiainministeriön tiedotteen mukaan on pelastusliivien mukana olo veneissä pitkällä aikavälillä lisääntynyt, vaikka suhteellinen määrä on laskenut hiukan vuoden 2006 tasosta.

Isommissa moottoriveneissä ja purjeveneissä pelastusliivit ovat hyvin mukana (purjeveneet 99 %, moottoriveneet 96 %). Liivien puutteet kohdistuvat lähinnä pieniin avoveneisiin, joissa liivit oli mukana vain 69 %:ssa.

Vaikka liivit ovat veneissä mukana, niiden käyttöä kaikissa veneluokissa tulisi lisätä. Pelastusliivien käyttöaste on jäänyt 50 %:n tasolle. Meri- ja järvialueiden kesken tai venetyyppien välillä ei ollut merkittäviä eroja pelastusliivien käytössä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana pelastusliivien käyttö on lisääntynyt eniten soutuveneissä.

Poliisi ja Rajavartiolaitos toivovat veneilijöiden pitävän pelastusliivejä päällään nykyistä useammin, jotta mm. veneestä veteen putoamistilanteissa vältyttäisiin turhilta ihmishengen menetyksiltä. Varsikin syksyllä tämä toive on ajankohtainen, koska vesien kylmetessä veteen joutuneen ihmisen toimintakyky heikkenee hyvin nopeasti ja uiminen paksuissa vaatteissa on lähes mahdotonta.
Joka syksy Suomessa menehtyy useita henkilöitä putoamalla ilman pelastusliivejä veneestä esimerkiksi kalastuksen yhteydessä.

Poliisi ja Rajavartiolaitos ovat mukana Viisaasti vesillä -kampanjassa, joka edistää pelastusliivien käyttöä ja kampanjoi ruorijuopumusten vähentämiseksi.

Lue myös nämä

X