Jutut

Paukkuliivit – parhaassakin puutteita

30.03.2011

TekstiKiti Westerback

Heikki Juuri-Oja

Hyvälle paukkuliiville on niin sanottu kolmen K:n sääntö. Laatukriteereiden avainsanoja ovat kääntävyys, kelluttavuus ja käytännöllisyys. Puimme päälle liiviuutuuksia ja hyppäsimme Meriturvan altaaseen.

Kaasutäytteisten pelastusliivien, kansankielellä paukkuliivien, käyttöön liittyy monia epävarmuustekijöitä. Vene-lehden yhdessä Meriturvan kanssa aiemmin tekemissä liivitesteissä on käynyt ilmi muun muassa, etteivät kaikki markkinoilla olevat liivit suinkaan käännä tajutonta kellujaa selälleen. Myös liivien kellutusasennoissa on suuria eroja.

Sekä kääntävyys että kellutus ovat liivien kaikkein tärkeimpiä ominaisuuksia. Kolmanneksi liivien tulisi olla niin mukavia päällä, että niitä käytetään. Säilytyslokeron uumeniin tungetuista turvavälineistä ei ole mitään hyötyä, jos esimerkiksi saa purjeveneen kannella puomista päähänsä ja putoaa veteen. Myös liian löysästi päälle puettu liivi on selkeä turvallisuusriski.

Yksi testiemme merkittävimmistä huomioista on ollut, että sadeasujen kanssa käytettynä laadukaskaan paukkuliivi ei välttämättä käännä tajutonta vedessä selälleen: takin alle selkään kertyvä ilmapussi voi olla liian suuri vastavoima vartalon etupuolella oleville liivin ilmakammioille.

Toinen havainto on, että liivien täyttymisprosessi on sitä epävarmempaa, mitä kylmemmässä niitä käytetään. Kaasupullon sisältö ei pysty pakkasella välttämättä edes avaamaan liivien tarroja tai vetoketjuja – tai ainakin kammioiden avautuminen voi jäädä vaillinaiseksi. Maahantuojilta voi tarvittaessa varmistaa, onko valmistaja tehnyt jollekin tietylle liivimallille erillisiä pakkastestejä.

Vene-lehti julkaisi 20 paukkuliivin suurtestin katsausnumerossaan 1-2/2007. Palasimme suurtestin opit mielessämme Lohjalle Meriturvan ammattilaisten luo – tällä kertaa kuuden uuden liivin kanssa. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon ilmatäytteiset liivit ovat viime vuosina kehittyneet. Tulokset olivat hämmentäviä ja osin myös dramaattisia.

Haararemmit ehdottomasti kiinni – aina

Mukana olivat nyt Baltic Race 150N, Crewsaver Crewfit 190N ja 190N Zip, Spinlock Deckvest 150N sekä Stormforce C13 Hydrosafe Neo-Neck 150N ja C14 Sail-Pro Neo-Neck 150N

Liivitesteissä on jo aiemmin todettu, että haararemmeillä on huomattava merkitys liivien antamalle kellutusasennolle. Niillä pystyy vetämään ilmakammioita alas, jolloin liivi ei nouse ja pyri karkaamaan pään yli. Testeissä mukana olleet kertovat, etteivät he eron itse käytännössä todettuaan käytä liiviä koskaan ilman haararemmiä.

Nyt tehdyssä testissä koehenkilöt olivat erikokoisia. Liivien käyttäjien vartaloiden malliin liittyy ehkä tämänkertaisen vertailun tärkein tulos. Jokin yksittäinen liivi saattaa vedessä kääntää toisen henkilön nopeasti selälleen ja kellutusasento on hyvä. Mutta jos henkilö on esimerkiksi pidempi ja painavampi, liivin kääntävyys voi olla jopa surkea ja kellutusasentokin heikko.

Liivien ostajan kyseinen havainto asettaa erittäin hankalaan tilanteeseen. Yksikään myyjä ei voi varmuudella todeta, että kaupan kohteena oleva liivi olisi hätätilanteessa hyvä juuri kyseisen ostajan käytössä. Liiviä olisi siis päästävä ensin itse kokeilemaan. Valmistajista Spinlock myy liivejä mitoitettuna kolmeen kokoon rinnanympäryksen mukaan.

Erityisen haastavia ovat pitkäraajaiset liivien käyttäjät, joiden ollessa tajuttomana pohjan suuntaan osoittavat jalat aiheuttavat liivien kääntömomentille vastavoiman. Tässä testissä kaikilla 150 newtonin liiveillä oli vaikeuksia kääntää lähes kaksimetristä henkilöä selälleen. Liian pystyn kellutusasennon seurauksena on vaarallinen pumppausilmiö, jossa veden varassa olija nousee ja laskee aallon mukana.

Tieto lisää tuskaa

Paukkuliivivertailuilla on ollut kaksi vaikutusta omaan toimintaani vesillä. En enää käytä 150 newtonin nosteella varustettuja liivejä, koska niiden kyky kääntää tajuton uhri selälleen on liikaa kiinni henkilön fyysisistä mitoista. Uusien liivieni noste on 190 newtonia.

En myöskään enää käytä liivejä ilman haararemmiä, koska sillä on olennainen vaikutus kellunta-asentoon. Kuten silläkin, että liivit ovat tukevasti käyttäjänsä päällä.

Teksti ja kuva: Heikki Juuri-Oja
Testaus: Meriturva/Marko Aalto, Michael Blomqvist, Mika Lappi

Tiivistelmä Vene-lehden 04/2011 esittelystä

Vene-lehden pelastusliivitestit

Sadeasut ja paukkuliivit vaikea yhdistelmä (Vene 1-2/07)

Suurvertailussa 20 paukkuliiviä, jotka kaikki eivät ole sitä, mitä pitäisi. Mukana liivien huolto- ja käyttöohjeet.

Lasten pelastusliivit – pettävää turvallisuutta (Vene 6/05)

Lastenliivivertailussa perehdytään liivien paremmuuden ohella myös asioihin, jotka lastenliivien valinnassa ja käytössä pitää ottaa huomioon.

 

Lue myös nämä