Pääset lukemaan sivustoa tämän mainoksen jälkeen.

Jutut

Merivesi on nyt harvinaisen sameaa – tässä syy

Kuluneen talven aikana erityisesti Saaristomerelle on ajautunut fosfaattia yhtä paljon kuin keskimäärin koko vuoden aikana.

25.04.2020

KirjoittajaMarkus Mäntykannas

Suomen merialueet eivät ole juurikaan jäätä nähneet kuluneen talven aikana. Talvi oli ennätyslämmin ja erittäin sateinen. Tämän vuoksi jokivirtaamat olivat suuria ja Itämereen huuhtoutui paljon epäpuhtauksia ja fosforia.

Fosfori tai fosfaatti voi sitoutua esimerkiksi saveen ja päästä sen mukana Itämereen. Kuluneen talven aikana erityisesti Saaristomerelle on ajautunut fosfaattia yhtä paljon kuin keskimäärin koko vuoden aikana. Talvella tulvineet joet huuhtoivat maa-ainesta ja fosforia ja lopulta se päätyi merialueisiimme.

Talven runsaat sateet ja virtaamat näkyvät nyt monin paikoin tavanomaista sameampana merivetenä. Yleensä keväällä merivesi on kirkkaimmillaan jäiden sulamisen jälkeen, mutta tänä vuonna jääpeitettä ei juurikaan ollut. Tämä on johtanut siihen, että meriveteen on liuennut runsaasti ravinteita, fosforia ja maa-aineksia.

Fosforipitoisella vedellä on myös toinen ikävä tekijä: se altistaa sinileväkukinnoille. Jos tulevana kesänä koemme pitkiä helleputkia, joiden aikana aurinko paistaa ja tuulet pysyvät heikkoina, sinilevätilanne voi päästä erittäin pahaksi varsinkin Saaristomerellä – minne on ajautunut eniten fosforia.

Ympäristökeskus seuraa Itämeren rehevöitymistä ja fosforitilannetta. Heidän verkkosivuiltaan saa tuoreimmat tiedot asiaan liittyen. Sinileväkausi alkaa Suomessa yleensä heinäkuun alussa ja kestää elokuulle.

X