Pääset lukemaan sivustoa tämän mainoksen jälkeen.

Tilaa
Jutut

Kysyimme asiantuntijalta: Mikä ihmeen bofori?

Mistä johtuu, että joissain virallisissa asiakirjoissa edelleen puhutaan boforeista?

10.11.2019

KirjoittajaTanja Paananen

KuvaajaWikipedia

Miksi esimerkiksi huvivenedirektiivissä käytetään yhä boforiasteikkoa kuvaamassa tuulen nopeuksia?

 

”Boforiasteikon käyttö merenkulussa on historiallinen vanha tapa. Se ei ole yksi absoluuttinen luku”, kertoo Liikenne- ja viestintäviraston veneet ja rekisterit -yksikönpäällikkö Ville Räisänen.
Direktiivin uudistuksen yh-teydessä vuonna 2013 keskusteltiin boforiasteikon käytöstä luopumisesta.

”Boforit jäivät elämään ilman tarkempaa perustelua, vaikka useamman maan toimesta direktiiviin haluttiin kansainvälisen yksikköjärjestelmän mukainen metriä sekunnissa -asteikko boforien sijaan”, Räisänen sanoo.
Boforiasteikko on 13-portainen tuulenvoimakkuusasteikko, jonka kehitti irlantilainen Francis Beaufort vuonna 1805.

Lukemat perustuvat tuulen synnyttämiin vaikutuksiin esimerkiksi aallokossa. Heikkotuulisin tilanne vastaa 0 boforia ja hirmumyrsky 12 boforia.

Yhteispohjoismaisen päätöksen mukaisesti Suomen Ilmatieteen laitos luopui boforiasteikon käytöstä ja alkoi 1. toukokuuta 1976 lähtien merisäätiedotuksissa ilmoittaa tuulen nopeuden metreinä sekunnissa.

X