Pääset lukemaan sivustoa tämän mainoksen jälkeen.

Tilaa
Uutiset

Kunniapalkinto Forum Marinumille

23.05.2012

KirjoittajaKiti Westerback

 Maineteko

Meriliitto ry:n hallitus myönsi Forum Marinum -säätiön ylläpitämälle Forum Marinum -merikeskukselle Merenkulun maineteko -kunniapalkinnon nro 8.

Palkinnon luovutti Meriliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Markku Mylly ja sen vastaanotti Forum Marinum -säätiön hallituksen puheenjohtaja Maija Perho. Tilaisuudessa olivat paikalla myös Meriliiton hallituksen jäsenet.

Meriliiton hallitus toteaa perusteluissaan, että merikeskus Forum Marinum on toiminut erinomaisesti Suomen merellisen kulttuurin yleisen tiedon ja arvostuksen lisäämiseksi. Perustamisestaan lähtien (v. 1998) Forum Marinum on edistänyt merkittävästi suomalaisen merenkulun historian tutkimusta ja tuntemusta sekä välittänyt laajoissa näyttelyissään tietoa suurelle yleisölle merenkulkuelinkeinosta.

Merellisen kulttuurin palkinto

Ajatus erityisen tunnustuspalkinnon jakamisesta syntyi Meriliiton hallituksessa 1980-luvun alussa. Tavoiteena oli palkita eri toimioita merellisen kulttuurin yleisen tiedon ja arvostuksen lisäämiseksi tehdyistä huomattavista saavutuksista. Näin syntyi ”Merenkulun maineteko – En bedrift inom sjöfarten”, jonka säännöt hyväksyttiin vuonna 1983. Palkinnon saaja voi olla yksityinen henkilö, henkilöryhmä, yhteisö, yritys tai laitos, erillinen tapahtuma tai hanke tai pysyvästi järjestäytynyt toiminta.

Palkinto muodostuu kunniakirjasta ja siihen kiinnitetystä mitalista. Mitalin suunnittelusta ja valmistuksesta vastasi taiteilija Hannu Veijalainen (Oy Tillander Ab).

Palkinto jaettiin ensi kerran Meriliiton täyttäessä 60 vuotta 1986. Kunniapalkinnon ovat ennen Forum Marinumia saaneet:
• Sea Finland-näyttelyn järjestäjät, Suomen merimuseo ja National Maritime Museum Greenwichissä
• ruotsalainen pintapelastaja Sven Selling
• merenkulkuneuvos Gunnar Eklund
• taiteilija Erkki Riimala
• pääjohtaja Martin Saarikangas
• John Nurmisen Säätiö
• Kuunari Helena Joutsenen jäljillä -hanke.

 

Lue myös nämä

X