Tilaa
Uutiset

Kasvihuonekaasupäästöt ennätyskorkeita

28.11.2010

KirjoittajaKiti Westerback

Jarmo Vehkakoski

Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet olivat korkeampia kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa.

Global Atmosphere Watch (GAW) on Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n organisoima, maailmanlaajuinen ilmakehän seurantaohjelma.

Tuoreimmat havainnot GAW-asemilta osoittavat, että kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat saavuttaneet uusia ennätyksiä taloudellisesta taantumasta ja kansainvälisistä vähennystoimenpiteistä huolimatta.

Esimerkiksi hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on kohonnut teollistumista edeltävästä ajasta noin 40 %. Viime vuosina vuosittainen kasvu on ollut keskimäärin 1,88 %.

Myös metaanin määrä on lisääntynyt jälleen vuodesta 2007 lähtien. Nousu johtuu trooppisista ja arktisista alueista, joilla on vallinnut normaalia lämpimämpi sää. Arktisten alueiden kasvavat metaanipäästöt onkin listattu yhdeksi huolenaiheista, sillä pohjoisten routa-alueiden sulaminen saattaa vapauttaa ilmakehään suuria määriä metaania.

Pitoisuuksien nousu
näkyy myös Suomessa

Ilmatieteen laitos on osallistunut GAW-ohjelmaan vuodesta 1994 lähtien. Laitoksen ylläpitämä GAW-mittausasema sijaitsee Sammaltunturin laella Ylläs-Pallas-tunturin kansallispuistossa.

Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu näkyy myös Pallaksella tehdyissä mittauksissa, jossa nousua on 2,0 ppm vuodessa. Kasvu jatkui myös viime vuonna.

Mittauksissa erottuu selkeästi vuodenaikaisvaihtelu. Kasvukaudella metsät toimivat voimakkaana hiilinieluna, mutta syksyllä ja talvella vuorostaan maaperä hiilen lähteenä.

WMO:n GAW-ohjelmaan kuuluu mittausasemia noin 50 maassa eri puolilla maapalloa. Asemilla seurataan ilmakehän kemiallisissa ja fysikaalisissa ominaisuuksissa tapahtuvia pitkäaikaismuutoksia.

Kuva: Jarmo Vehkakoski
Lähde: Ilmatieteen laitos

Lue myös nämä

X