Pääset lukemaan sivustoa tämän mainoksen jälkeen.

Tilaa
Uutiset

Finnboat vaatii veneverosta luopumista

11.01.2017

KirjoittajaTomi Peurakoski

KuvaajaSeppo Evinsalo/Otavamedia

Venealan Keskusliitto Finnboat ry vaatii hallituksen luopuvan suunnitellusta veneverosta. Finnboat on lähettänyt lausuntonsa valtiovarainministeriöön.

Venevero on moniongelmainen asia, toteaa Finnboat lausunnossaan.

Finnboatin mukaan veneveron toteuttaminen olisi epäjohdonmukaista veropolitiikkaa ja merkitsisi paluuta huvi- ja ylellisyysveroajatteluun. Lisäksi veneveron tuotto tulisi jäämään selvästi alle hallituksen laskelmien.

Veneily tulee Finnboatin tekemän Visio 2025 -tutkimuksen perusteella seuraavan vuosikymmenen aikana vähenemään ja veron käyttöönotto kiihdyttäisi vähenemistä. Sen heijastusvaikutukset näkyisivät myös teollisuudessa ja kaupan alalla, josta katoaisi satoja työpaikkoja.

Vero on omiaan ohjaamaan kuluttajan valintoja kohti pienempiä moottoritehoja, jolloin veroa ei tarvitse maksaa. Siitä syystä vero voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kauppiaille, joiden varastossa on myyntivalmiina veneveron alaisiksi laskettavia veneitä.

Finnboat painottaa, että vero on epäoikeudenmukainen, sillä se kohdistuu vain yhteen harrastusmuotoon. Myös venerekisterin puutteet ja epäluotettavuus tulevat aiheuttamaan harmia, sillä veneiden omistajatiedoissa on merkittäviä puutteita ja rekisterin tietojen virheellisyydet voivat johtaa veron määräämiseen väärin perustein.

Yhdistyksen mukaan lakiluonnos ei täytä hyvän lainvalmistelun periaatteita. Poliittinen paine ja kiire ovat johtaneet huonoon lopputulokseen. Finnboat pitää veneveron voimaansaattamisen aikatauluakin liian optimistisena. Mikäli veneverolain toteuttamista jatketaan eduskunnassa, vaatii Finnboat, että sen voimaantuloa on myöhennettävä, sillä venerekisterin tietojen saattaminen riittävän luotettaviksi kestää ainakin pari vuotta.

Tästä pääset veneverolaskuriin.

X