Pääset lukemaan sivustoa tämän mainoksen jälkeen.

Tilaa
Testit

Pikatesti: Bonpet-sammutusampulli

Automaattinen nestettä sumuttava sammutusampulli voi pelastaa ihmishenkiä ja estää suurelta vahingolta.

25.01.2016

KirjoittajaMarko Lysmä

KuvaajaPekka Nieminen/Otavamedia ja valmistaja

BONPET-sammutusampulli kiinnitetään veneessä tukevalle pinnalle esimerkiksi konehuoneeseen. Sammutin on suunniteltu reagoimaan herkästi lämpötilan nousuun. Se toimii automaattisesti, eikä sitä tarvitse laukaista käsin. Ampullin pitäisi ehkäistä tehokkaasti tulipalon leviäminen. Sammutusampulli on käytännössä automaattinen sammutinminisprinkleri, jonka käyttö ei vaadi koulutusta, eivätkä sen sisältämät aineet ole ihmiselle vaarallisia.

Kokeilimme sammutusampullin toimintaa varmistetuissa olosuhteissa rasvakattilapalossa. Ampulli oli kiinnitetty tuuletuslieden alaosaan ja palava kattila sijaitsi sen alapuolella. Liesipalo on yleisimpiä venepalotyyppejä.

Tulipalo syttyy ja lämpötila alkaa nousta. Kun palolämpötila nousee muutaman minuutin kuluttua riittävän korkeaksi, ampullin sisällä syntyy kemiallinen reaktio. Sammutusaine alkaa muuttua nestemäiseksi ja laajeta asteittain. Kun paine ampullin sisällä kasvaa edelleen, laajenemispaine rikkoo kemikaalit sisältävän lasiputken. Kemiallinen neste leviää sumutteena ympäristöön ja tulipalo kattilassa tyrehtyy.

Sammutusnesteestä muodostuva vesi puolestaan muuttuu lämpötilan vaikutuksesta vesihöyryksi. Sammutusaine vaikuttaa laskemalla lämpötilaa ja estämällä hapen saantia palotilassa. Näiden kahden tekijän yhteisvaikutus on jäähdyttävä, ja tulipalo sammuu automaattisesti.

Kemian kielellä tarkennettuna natriumsulfaatti reagoi poltetun alunan kanssa. Samalla muodostuu vedetöntä alumiinisulfaattia, jonka ansiosta sammutusaine leviää erinomaisesti. Lisäksi muodostuu hyvin ohut kerros sulfaattia. Tämä puolestaan estää tulipalon syttymisen uudestaan.

Ampulli voidaan myös heittää kohteeseen tai ampullin sisältö voidaan sekoittaa veteen, jolloin se toimii sankoruiskuna peräti 20 kertaa tehokkaammin kuin vesi. Lämpötila laskee, lisähapen saanti estyy ja palo sammuu. Tässäkin tavassa palokohteen pinnalle jää kalvo, joka estää uudelleen syttymistä.

Bonpet on tällä hetkellä ainoa liikenneministeriön hyväksymä automaattinen nestettä sumuttava sammutin, joka täyttää laivojen turvallisuutta koskevan lain määräykset.

Tuote on kehitetty alun perin jo 60 vuotta sitten Japanissa, mutta se on viime vuosien aikana levinnyt laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön muualla maailmassa.

Norjassa vakuutusyhtiöt kompensoivat ampullien hankkimista esimerkiksi kalastusaluksiin. Eräässä tapauksessa kalastusaluksen moottoritilassa olleet sammutusampullit säästivät vakuutusyhtiöltä lähes miljoonan euron korvaukset, ja kalastajakin pystyi jatkamaan ammattiaan.

Tilanteessa jossa ampulli ei sammuttaisi alkavaa paloa, se voi kuitenkin antaa sammutuksen kannalta arvokkaita lisäminuutteja apua odotellessa.

Ampulli veneessä kiinni

Moottoritila- tai polttoainepalo saattaa syttyä huomaamatta, jolloin automaattinen sammutusmekanismi voi myös muodostua elämän ja kuoleman kysymykseksi.

Bonpet-ampullin toiminta-alue on kahdeksan kuutiota. Ampullin käyttöikä on 10 vuotta, eikä se vaadi minkäänlaista huoltoa.

Se painaa reilun kilon verran. Tuotetta on saatavilla valkoisena, punaisena ja sinisenä. Vakuutusyhtiöt saattavat myöntää 10 prosentin alennuksen, kun moottoritilaan on asennettu kiinteä sammutusjärjestelmä.

Veneen ollessa talvisäilössä ampullille löytyy paljon muitakin käyttökohteita. Sitä voidaan käyttää kotona tai mökillä uunin, pesukoneen, saunan, lieden tai muun palovaaran sisältävän kohteen suojauksessa.

Bonpett-sammutusampullin hinta on 300 euroa.

Lisätietoja

X