Jutut

Arkeologit kartoittavat Jussarön vesien laivaloukkua – valtaosa aluksista 1700- ja 1800-luvuilta

01.06.2018

KirjoittajaJukka Hiiro

Meriarkeologit ovat kuluvan viikon sukellelleet Jussarön vesissä. Kenttätöitä on tehty Museoviraston ja Metsähallituksen yhteisen BalticRIM-hankkeen puitteissa. Tavoitteena on ollut inventoida Jussarön eteläpuolista aluetta sekä viistokaiuttamalla että sukeltamalla.

Tutkimusten avulla on tarkoitus rajata saaren lähistöllä olevaa hylkykeskittymää ja tutkia niin sanottua laivaloukku-ilmiötä. Jussarön tuntumassa tiedetään olevan useita tunnettuja laivojen hylkyjä ja laivojen osia. Museoviraston mukaan valtaosa laivoista on haaksirikkoutunut 1700- ja 1800-luvulla.

Laivaloukkua tutkitaan meriarkeologisena kulttuuriperinnön ilmiönä. Kun hylkyalue tarkentuu se tullaan rajaamaan ja merkitsemään Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisterin karttapalveluun. Palvelua voi tutkailla kuka hyvänsä osoitteessa www.kyppi.fi.

Myös kenttätöiden kulkua on mahdollista seurata Metsähallituksen Tammisaaren saariston kansallispuiston Facebook-sivulla.

X