Arvostelut

200 000 Miles – A Life of Adventure

06.09.2017

TekstiAri Inkinen

TekijäJimmy Cornell
KustantajaCornell Sailing
Hinta29,95 £ (amazon.co.uk)

Jos olet kiinnostunut maailmal­la purjehtimisesta ja haluat tietää enemmän suomen kielellä, hanki Auli Irjalan kirja Matkapurjehti­jan opas. Jos sen sijaan haluat laa­jentaa näköalaa kauemmas, lue Jimmy Cornellin 200,000 Miles – A Life of Adventure.

Romanian takametsistä lähte­nyt toimittaja – ja ennen kaikkea – seikkailija Jimmy Cornell lienee yksi maailman kautta aikain tun­netuimpia maailmalla purjehtijoi­ta. Hän on vaikuttanut yksityisten ihmisten haluun nähdä maailmaa ja maailman meriä enemmän kuin kukaan toinen, suomalaisittain ehkä Pertti Dunckeria lukuunot­tamatta.

Jimmy Cornellin innoitta­vuuden taustalla on, että hän itse vilpittömästi riemuitsee purjeh­duksistaan, ja että hän jakaa oppi­maansa ja kokemuksiaan kaikkien iloksi ja hyödyksi. Cornellin kir­jat jo ennen tätä ovat tarjonneet lukijoilleen tiedon ja osaamisen ryydittämiä elämyksiä, mutta uu­simpaansa Jimmy on koonnut kai­ken olennaisen, mitä maailmalle purjehtiva osaa kaivata – ja myös sen mitä hän ei osaa kaivata.

Toistaiseksi kirja on saatavana suoraan Englannista joko osoit­teesta cornellsailing.com tai ama­zon.co.uk. Myöhemmin se tulee myyntiin myös ainakin Suomalai­seen kirjakauppaan.

X